Εταιρία

NK HOLDING M.IKE
ΑΦΜ 800616110
Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Διευθυνση : Φειδίου 14-16
Αθήνα
τκ 10678
τηλ. επικοινωνίας: 2103634330

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter