ΑΚΑΝΘΟΣ

ΑΚΑΝΘΟΣ
Έτος 2011
Χώρα GR
Γένος Εκτομέας
Χρώμα Ορ
Πατέρας Kavafi
Μητέρα Polyvia
Ιπποφορβείο Φηγαίας
Ιδιοκτήτης Χαρισίου Αν.
Προπονητής Καραμάνογλου Α.
Κωδ. Ημερ. Αποσ. Αναβάτης Βαρ. Αποδ. Τερμ. Εκ. Τερ. Γκαν.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter