ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Έτος 2011
Χώρα GR
Γένος Θήλυ
Χρώμα Ξ
Πατέρας Στράτος
Μητέρα Duf'a
Ιπποφορβείο Αφοι Παρασκευόπουλοι
Ιδιοκτήτης Αφοι Παρασκευόπουλοι
Προπονητής Χαραλάμπους Χ.
Κωδ. Ημερ. Αποσ. Αναβάτης Βαρ. Αποδ. Τερμ. Εκ. Τερ. Γκαν.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter