ΑΙΓΑΙΑ

ΑΙΓΑΙΑ
Έτος 2011
Χώρα GR
Γένος Θήλυ
Χρώμα Ορ
Πατέρας Γκάτσυ
Μητέρα On the Fiddle
Ιπποφορβείο Αφοι Παρασκευόπουλοι
Ιδιοκτήτης Αφοι Παρασκευόπουλοι
Προπονητής Χαραλάμπους Χ.
Κωδ. Ημερ. Αποσ. Αναβάτης Βαρ. Αποδ. Τερμ. Εκ. Τερ. Γκαν.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter