ΑΓΚΟΥΑΤΤΙ

ΑΓΚΟΥΑΤΤΙ
Έτος 2009
Χώρα IRE
Γένος Εκτομέας
Χρώμα Ορ
Πατέρας Modigliani
Μητέρα Conspiring
Ιπποφορβείο Αλλοδαπής
Ιδιοκτήτης Ζαχόπουλος Σ.
Προπονητής Καραμάνογλου Α.
Κωδ. Ημερ. Αποσ. Αναβάτης Βαρ. Αποδ. Τερμ. Εκ. Τερ. Γκαν.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter