ΑΑΝΝΑ ΧΕΝΙΧ

ΑΑΝΝΑ ΧΕΝΙΧ
Έτος 2008
Χώρα IRE
Γένος Εκτομέας
Χρώμα Ο
Πατέρας Desert Style
Μητέρα Musica E Magia
Ιπποφορβείο Αλλοδαπής
Ιδιοκτήτης Αμίτση Αγγελική
Προπονητής Αμίτση Α.
Κωδ. Ημερ. Αποσ. Αναβάτης Βαρ. Αποδ. Τερμ. Εκ. Τερ. Γκαν.
120 01-04-2015 1200 Ανδρέου Λ. 52.5 1.2028 0 7 5 0

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter