ΑΔΩΝΙΣ

ΑΔΩΝΙΣ
Έτος 2013
Χώρα GR
Γένος Αγνωστο
Χρώμα
Πατέρας Great Dane (IRE)
Μητέρα Amarama (IRE)
Ιπποφορβείο Χριστοδούλου Χ.
Ιδιοκτήτης Χριστοδούλου Χ.
Προπονητής Ιωαννίδης Μ.
Κωδ. Ημερ. Αποσ. Αναβάτης Βαρ. Αποδ. Τερμ. Εκ. Τερ. Γκαν.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter