ΟΜΠΛΙΤΕΡΕΪΤ

ΟΜΠΛΙΤΕΡΕΪΤ
Έτος 2009
Χώρα IRE
Γένος Εκτομέας
Χρώμα Ξ
Πατέρας Bertolini
Μητέρα Doctrine
Ιπποφορβείο Αλλοδαπής
Ιδιοκτήτης Ιπποάτικα ΑΕ
Προπονητής Θεολόγου Π.
Κωδ. Ημερ. Αποσ. Αναβάτης Βαρ. Αποδ. Τερμ. Εκ. Τερ. Γκαν.
195/2016 14-09-2016 1400 Τσελά Εντιόν 50.5 0 0 7 0 0
183/2016 31-08-2016 1200 Τσελά Εντιόν 51 0 0 3 0 0
146/2016 06-07-2016 1575 Τσελά Εντιόν 58.5 0 0 1 0 0
133/2016 22-06-2016 1300 Ψαραδάκης Ι. 60 1.2074 0 2 2 0
124/2016 08-06-2016 1400 Ψαραδάκης Ι. 60 0 0 5 0 0
111/2016 28-05-2016 1300 Χριστοφής Μ. 60 0 0 7 0 0
156 25-04-2015 1200 Χριστοφής Μ. 54.5 1.1691 0 3 7 0
113 27-03-2015 1200 Χριστοφής Μ. 57 1.1491 0 1 1 0
91 16-03-2015 1400 Χριστοφής Μ. 58 1.2904 0 1 2 0
82 06-03-2015 1200 Χριστοφής Μ. 54 1.1612 0 4 1 0

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter