ΚΑΘΗΒΟΣ

ΚΑΘΗΒΟΣ
Έτος 2007
Χώρα GR
Γένος Εκτομέας
Χρώμα Φ
Πατέρας Φίλανδρος
Μητέρα Pink Cashmere
Ιπποφορβείο Φηγαίας
Ιδιοκτήτης Αναστασίου Ι.
Προπονητής Κάσσης Π.
Κωδ. Ημερ. Αποσ. Αναβάτης Βαρ. Αποδ. Τερμ. Εκ. Τερ. Γκαν.
145 17-04-2015 1400 Μαστοράκης Κ. 51 1.2873 0 3 1 0
113 27-03-2015 1200 Μαστοράκης Κ. 51 1.1542 0 2 3 0
82 06-03-2015 1200 Μαστοράκης Κ. 51 1.1686 0 6 3 0
49 13-02-2015 1200 Μαστοράκης Κ. 51 1.1487 0 2 2 0
25 30-01-2015 1400 Μαστοράκης Κ. 51.5 1.2884 0 1 3 0
2 16-01-2015 1400 Αχμέντ Μωχαμ. 56 1.3108 0 1 6 0

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter