Απόφαση Ε.Ι

Συνήλθε σήμερα 29η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τo δελτίo Ελλανοδικών της  23/12/2017, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις: Απορρίπτει έφεση του αναβάτη Εντιόν Τσέλα και εγκρίνει τον αποκλεισμό των τριών (3)  ιπποδρομιακών ημερών που του επέβαλαν 

 

οι κκ Ελλανοδίκες γιατί με τον ίππο ΖΙΓΓΥ ΣΤΑΡΜΑΝ(GB), λίγο πριν το ύψος των 250 μ. της 1ης ιππ/μίας της 23/12/17 , χωρίς να έχει την απαιτούμενη απόσταση των 2 μηκών, έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε τον εσωτερικά αναπτυσσόμενο ίππο ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΠΛΕΪΣ(IRE) που ανέκοψε. Από την Επιτροπή εκτιμάται ότι από το παραπάνω συμβάν ο ίππος ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΠΛΕΪΣ (IRE) απώλεσε  την 2η θέση και συνεπώς  η ποινή  επιβάλλεται στον αναβάτη κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1  εδαφ. α του Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών). Για την απόρριψη της εφέσεως και την έγκριση της επιβαλλόμενης από τους κκ Ελλανοδίκες ποινής λήφθηκαν υπ’ όψιν από την Επιτροπή  το γεγονός της απώλειας της δεύτερης θέσεως από τον παρενοχληθέντα ίππο ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΠΛΕΪΣ(IRE) σε συνάρτηση με την  αδυναμία  αποκατάστασης του αποτελέσματος μετά από ένσταση και η  παραδοχή εκ μέρους του εφεσιβάλλοντος αναβάτη Εντιόν Τσέλα ότι παρενόχλησε τον συνάδελφό του. Εξετάζεται από την Επιτροπή Ιπποδρομιών  καταγγελία του Ελλανοδίκη κου Χρήστου Μελισσάκη κατά του αναβάτη Εντιόν Τσέλα για απειλές του δεύτερου κατά του πρώτου. Καλούνται  στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή 5/1/18 ο αναβάτης Εντιόν Τσέλα και ο  καταγγέλων  Ελλανοδίκης κος  Χρήστος Μελισσάκης.

  1. Η Επιτροπή ανανεώνει την άδεια των κατωτέρω αναβατών , νέων αναβατών και  μαθητευομένων αναβατών από 1/1/18 έως και 31/1/2018:

ΑΝΑΒΑΤΕΣ Λοϊζος Ανδρέου, Δημήτριος Δρόσος, Ροδόλφος Καλογρίδης, Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανδρέας Κατσιμίχας, Παναγιώτης Κεράτσας, Ευάγγελος Κρητικός, Ιωάννης  Λαζαρίδης, Κωνσταντίνος Μαστοράκης, Γεώργιος Μερσινιάς, Νικόλαος Μιχαηλίδης, Αλεξάνδρα Μπέντεν, Μιχαήλ Νικολαϊδης, Μιχαήλ Ξυνός , Εντιόν Τσέλα, Αλέξανδρος  Χαλιάσος, Μάριος Χριστοφής και Ιωάννης Ψαραδάκης.

ΝΕΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ : Χάμντι Αμπντελμαξούντ, Ευαγγελία Καμούτση, Νικόλαος Κατσαλής , Μάριος Κουμπαράκος , Ελευθέριος Μαγκαφάς και Κωνσταντίνος Περαντινός.

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ : Ραμαντάν Αμπντάλα , Μοχάμεντ Αχμέντ, Ευστάθιος Κουμπαράκος , Χρήστος Μπαμπανιώτης , Άμπντ Ραχίμ Ουαέλ και Θωμάς Ρέτσκας.

Η ανανέωση των αδειών τους πέρα από αυτή την ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί μόνο με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στην από 19/11/17 απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών.

Επίσης ανανεώνει την άδεια των κατωτέρω γυμναστών - σταυλιτών από 1/1/18 έως και 31/1/18, διάστημα στο οποίο οφείλουν να προσκομίσουν όλοι οι γυμναστές - σταυλίτες,  τα αναφερόμενα στην από 19/11/17 απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών  δικαιολογητικά, για την ετήσια ανανέωση της αδείας τους.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ - ΣΤΑΥΛΙΤΕΣ :  Γεωργία Αλεξανδρή ,Αλέξανδρος Γεωργίου, Γκέγκα Γκιν, Γεώργιος Δάλαρης, Δημήτριος Καλτσογιάννης , Μπάμπης Κουτρής , Νικόλαος Κουτσοπέτρος , Γεώργιος Λύκας , Αμπντέλ Ραχμάν Μάχερ , Λάμπρος Τριανταφύλλου , Νικόλαος Τσεργάς , Μιχαήλ Τσιριγώτης , Περικλής Τσολακίδης και Αμπντέλ Ρεχίμ Χάνι.

  1. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους
    • Αναβάτη Γ. Μερσινιά πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ(IRE) στην 2η ιπποδρομία της 23/12/2017, παραβίασε τον κανονισμό περί μαστιγίου στα τελευταία μέτρα της διαδρομής χρησιμοποιώντας το μαστίγιο του επί του ώμου του ίππου του με εμπρόσθια χειρολαβή.
    • Αναβάτη Μ. Νικολαϊδη πρόστιμο 150€ διότι με τον ίππο ΡΑΜΠΕΡΣ(ΙRE)   στην 3η ιππ/μία της 23/12/2017, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο.
    • Αναβάτη Ι. Ψαραδάκη πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΣΕΦΕΡΝΤΣ ΜΠΟΥΣ(USA) στην 3ηιπποδρομία της 23/12/2017, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του oριακά περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο.
    • Αναβάτη Κ. Μαστοράκη πρόστιμο 150€ διότι με τον ίππο ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ(GB) στην 5ηιπποδρομία της 23/12/2017 παραβίασε τον κανονισμό περί μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο.

  Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

       Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – I. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter