Κανονισμός στοιχήματος Κύπρου

Όπως διαβάσατε καί στα άλλα κειμενά μας από της 24/01 ξεκινάει στα πρακτορεία τού ΟΠΑΠ η διενέργεια στοιχήματος στις Κυπριακές ιπποδρομίες,οι οποίες θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη και Κυριακή.Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχήματα και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται προκειμένου να έχετε μία πρώτη ιδέα.

 

ΓΚΑΝΙΑΝ

Διενεργείται σε όλες τις ιπποδρομίες στις οποίες συμμετέχουν δύο ή περισσότερα άλογα. Κερδίζει όποιος προβλέψει το άλογο που τερματίζει πρώτο. Σε περίπτωση διαγραφής αλόγου το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται.

Αν σε μια ιπποδρομία παραμείνει μόνο ένα άλογο, σαν αποτέλεσμα διαγραφών ή λόγω του ότι τα άλογα δεν είχαν τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, τα στοιχήματα ακυρώνονται και τα ποσά των στοιχημάτων επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν στην πρώτη θέση ταυτόχρονα, (dead heat) πληρώνεται χωριστό μέρισμα για κάθε άλογο που τερμάτισε πρώτο.

Αν σε μια ιπποδρομία δεν υπάρχει κερδίζον στοίχημα, το ποσό του στοιχήματος που προκύπτει, ύστερα από την αφαίρεση των ποσοστών της Λέσχης (net pool), μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομία στην οποία λειτουργεί το στοίχημα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον στοίχημα.

ΠΛΑΣΕ

Διενεργείται σε όλες τις ιπποδρομίες στις οποίες συμμετέχουν 7 ή περισσότερα άλογα. Κερδίζει όποιος προβλέψει σωστά ένα άλογο το οποίο τερματίζει πρώτο ή δεύτερο. Πληρώνεται χωριστό μέρισμα για το άλογο που τερματίζει πρώτο και για το άλογο που τερματίζει δεύτερο. Σε περίπτωση διαγραφής αλόγου το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται.

Αν λόγω διαγραφών ή λόγω του ότι τα άλογα δεν είχαν τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, παραμείνουν τελικά 5 ή λιγότερα άλογα, τα στοιχήματα ακυρώνονται και τα ποσά των στοιχημάτων επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν στην πρώτη ή δεύτερη θέση ταυτόχρονα, (dead heat) πληρώνεται χωριστό μέρισμα για κάθε άλογο.

Αν σε μια ιπποδρομία δεν υπάρχει κερδίζον στοίχημα, το ποσό του στοιχήματος που προκύπτει, ύστερα από την αφαίρεση των ποσοστών της Λέσχης (net pool), μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομία στην οποία λειτουργεί το στοίχημα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον στοίχημα

ΔΙΔΥΜΟ

Διενεργείται σε όλες τις ιπποδρομίες στις οποίες συμμετέχουν πέντε ή περισσότερα άλογα. Κερδίζει όποιος προβλέψει το συνδυασμό δύο αλόγων που τερματίζουν πρώτο και δεύτερο ή δεύτερο και πρώτο. Σε περίπτωση διαγραφής ενός από τα δύο άλογα, το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται.

Αν σε μια ιπποδρομία, ο αριθμός των αλόγων που αναγράφονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Λέσχης είναι πέντε ή περισσότερα, αλλά λόγω διαγραφών ο αριθμός μειώνεται σε τέσσερα ή τρία, το Δίδυμο στοίχημα θα λειτουργεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Αν σε μια ιπποδρομία παραμείνουν μόνο δύο άλογα, σαν αποτέλεσμα διαγραφών ή λόγω του ότι τα άλογα δεν είχαν τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, τα στοιχήματα Δίδυμου ακυρώνονται και τα ποσά των στοιχημάτων επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν στην πρώτη θέση ταυτόχρονα (dead heat), μέρισμα θα πληρώνεται σε κάθε συνδυασμό που περιέχει τα άλογα που είχαν τερματίσει ταυτόχρονα.

Αν δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση, μέρισμα θα πληρώνεται σε κάθε συνδυασμό που περιέχει το πρώτο άλογο με ένα από τα άλογα που είχαν τερματίσει ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση.

Αν σε μια ιπποδρομία δεν υπάρχει κερδίζον στοίχημα, το ποσό του στοιχήματος που προκύπτει, ύστερα από την αφαίρεση των ποσοστών της Λέσχης (net pool), μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομία στην οποία λειτουργεί το στοίχημα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον στοίχημα.

ΔΙΔΥΜΟ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διενεργείται σε όλες τις ιπποδρομίες στις οποίες συμμετέχουν τρία ή περισσότερα άλογα. Κερδίζει όποιος προβλέψει το συνδυασμό δύο αλόγων που τερματίζουν πρώτο και δεύτερο με την ακριβή σειρά τερματισμού.

Αν, λόγω διαγραφών ή λόγω του ότι τα άλογα δεν είχαν τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, παραμείνουν δύο ή λιγότερα άλογα, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και θα επιστρέφονται τα χρήματα. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν στην πρώτη θέση ταυτόχρονα (dead heat), μέρισμα θα πληρώνεται σε κάθε συνδυασμό που περιέχει τα άλογα που είχαν τερματίσει ταυτόχρονα.

Αν δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση, μέρισμα θα πληρώνεται σε κάθε συνδυασμό που περιέχει το πρώτο άλογο με ένα από τα άλογα που είχαν τερματίσει ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση.

Αν σε μια ιπποδρομία δεν υπάρχει κερδίζον στοίχημα, το ποσό του στοιχήματος που προκύπτει, ύστερα από την αφαίρεση των ποσοστών της Λέσχης (net pool), μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομία στην οποία λειτουργεί το στοίχημα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον στοίχημα.

ΣΥΝΘΕΤΟ

Διενεργείται σε δύο συνεχόμενες ιπποδρομίες. Κερδίζει όποιος προβλέψει το άλογο που τερματίζει πρώτο σε κάθε μια από τις δύο ιπποδρομίες (σκέλη) του στοιχήματος. Το στοίχημα διενεργείται πριν από τη διεξαγωγή της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) του στοιχήματος.

Το σύνθετο στοίχημα διενεργείται σε όλες τις ιπποδρομίες στις οποίες συμμετέχουν δύο ή περισσότερα άλογα.

Σε περίπτωση διαγραφής αλόγου της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Σε περίπτωση διαγραφής αλόγου της δεύτερης ιπποδρομίας (σκέλους) πριν από τη διεξαγωγή της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Σε περίπτωση διαγραφής αλόγου της δεύτερης ιπποδρομίας (σκέλους) ύστερα από τα επίσημα αποτελέσματα της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους), οι κάτοχοι των κερδιζόντων εισιτηρίων της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους), θα πληρώνονται ειδικό μέρισμα.

Σε περίπτωση ματαίωσης ιπποδρομίας που αποτελεί το δεύτερο σκέλος του στοιχήματος, ύστερα από τη διεξαγωγή της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) οι κάτοχοι των κερδιζόντων εισιτηρίων της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) θα πληρώνονται ειδικό μέρισμα.

Αν σε μια ιπποδρομία παραμείνει μόνο ένα άλογο, σαν αποτέλεσμα διαγραφών ή λόγω του ότι τα άλογα δεν είχαν τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, τα στοιχήματα που έχουν ως πρώτο σκέλος της ιπποδρομίας αυτή, ακυρώνονται και τα ποσά των στοιχημάτων επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν στην πρώτη θέση ταυτόχρονα, (dead heat), θα πληρώνεται χωριστό μέρισμα.

Αν σε μια ιπποδρομία δεν υπάρχει κερδίζον στοίχημα, το ποσό του στοιχήματος που προκύπτει, ύστερα από την αφαίρεση των ποσοστών της Λέσχης (net pool), μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομία στην οποία λειτουργεί το στοίχημα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον στοίχημα.

ΤΡΙΟ

Στο στοίχημα κερδίζει όποιος προβλέψει σωστά τα τρία άλογα που τερματίζουν πρώτα κατά ακριβή σειρά τερματισμού.

Το στοίχημα θα λειτουργεί σε ιπποδρομίες που συμμετέχουν 5 ή περισσότερα άλογα. Αν, σαν αποτέλεσμα διαγραφών ή λόγω του ότι τα άλογα δεν είχαν τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, παραμείνουν τελικά πέντε ή λιγότερα άλογα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και θα επιστρέφονται τα χρήματα.

Αν ένα ή περισσότερα από τα τρία άλογα, στοιχήματος Τρίο διαγραφεί ή δεν είχε τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα χρήματα θα επιστρέφονται.

Σε περίπτωση ταυτόχρονου τερματισμού αλόγων (dead heat) στην πρώτη, δεύτερη, ή τρίτη θέση θα κερδίζουν όλοι οι συνδυασμοί των αλόγων που αποτελούν το κερδίζον στοίχημα.

Αν σε μια ιπποδρομία δεν υπάρχει κερδίζον στοίχημα το ποσό του στοιχήματος που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσοστών της Λέσχης (net pool), θα μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομία, στην οποία λειτουργεί το στοίχημα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον στοίχημα.

ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ

Στο στοίχημα κερδίζει όποιος προβλέψει σωστά τα τέσσερα άλογα που τερματίζουν πρώτα κατά ακριβή σειρά τερματισμού.

Το στοίχημα θα λειτουργεί σε ιπποδρομίες που συμμετέχουν 5 ή περισσότερα άλογα. Αν, σαν αποτέλεσμα διαγραφών ή λόγω του ότι τα άλογα δεν είχαν τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, παραμείνουν τελικά τέσσερα ή λιγότερα άλογα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και θα επιστρέφονται τα χρήματα.

Αν ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα άλογα, στοιχήματος τέτρακαστ διαγραφεί ή δεν είχε τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα χρήματα θα επιστρέφονται.

Αν σε μία ιπποδρομία δεν υπάρχει κερδίζον στοίχημα το ποσό του στοιχήματος που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσοστών της Λέσχης (net pool), θα μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομία, στην οποία λειτουργεί το στοίχημα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον στοίχημα.

Σε περίπτωση ταυτόχρονου τερματισμού αλόγων (dead heat) στην πρώτη, δεύτερη, ή τρίτη ή τέταρτη θέση θα κερδίζουν όλοι οι συνδυασμοί των αλόγων που αποτελούν το κερδίζον στοίχημα.

ΠΙΚ 4

Διενεργείται στις 4 τελευταίες ιπποδρομίες της κάθε ιπποδρομιακής συνάντησης.

Κερδίζει όποιος προβλέψει σωστά το άλογο που τερματίζει πρώτο σε όλες τις ιπποδρομίες του στοιχήματος.

Αν μια ιπποδρομία ακυρωθεί όλα τα άλογα της ιπποδρομίας θεωρούνται νικητές για σκοπούς του στοιχήματος Pick 4.

Αν δύο ή περισσότερες από τις ιπποδρομίες του στοιχήματος ακυρωθούν, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα χρήματα θα επιστρέφονται.

Αν σε οποιαδήποτε ιπποδρομία ένα ή περισσότερα άλογα διαγραφούν (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που όλα τα άλογα πλην ενός διαγράφονται - WALK OVER) τότε το/τα άλογο/α αυτά θα αντικαθίστανται για σκοπούς PICK 4 από το φαβορί άλογο ΓΚΑΝΙΑΝ της Ιπποδρομίας εκείνης. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα άλογα με το ίδιο μέρισμα θα αντικαθίστανται από το άλογο που έχει το μικρότερο αύξοντα αριθμό, στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης.

Σε περίπτωση ταυτόχρονου τερματισμού αλόγων (dead heat) στην πρώτη θέση, θα θεωρείται ως νικητής κάθε άλογο που τερματίζει ταυτόχρονα στην πρώτη θέση.

Το διανεμητέο ποσό του στοιχήματος σε καμιά περίπτωση θα είναι λιγότερο από το ποσό των 5000 Ευρώ.

Αν σε μια ιπποδρομιακή συνάντηση δεν υπάρχει κερδίζον εισιτήριο, το διανεμητέο ποσό του στοιχήματος θα μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομιακή συνάντηση στην οποία λειτουργεί το στοίχημα μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον εισιτήριο.

ΠΙΚ 6

Διενεργείται στις ιπποδρομίες 5 μέχρι 10 της κάθε ιπποδρομιακής συνάντησης.

Κερδίζει όποιος προβλέψει σωστά το άλογο που τερματίζει πρώτο σε όλες τις ιπποδρομίες του στοιχήματος.

Αν μια ή δύο ιπποδρομίες ακυρωθούν όλα τα άλογα των ιπποδρομιών θεωρούνται νικητές για σκοπούς του στοιχήματος Pick 6.

Αν τρείς ή περισσότερες από τις ιπποδρομίες του στοιχήματος ακυρωθούν, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα χρήματα θα επιστρέφονται.

Αν σε οποιαδήποτε ιπποδρομία ένα ή περισσότερα άλογα διαγραφούν (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που όλα τα άλογα πλην ενός διαγράφονται - WALK OVER) τότε το/τα άλογο/α αυτά θα αντικαθίστανται για σκοπούς PICK 6 από το φαβορί άλογο ΓΚΑΝΙΑΝ της Ιπποδρομίας εκείνης. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα άλογα με το ίδιο μέρισμα θα αντικαθίστανται από το άλογο που έχει το μικρότερο αύξοντα αριθμό, στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης.

Σε περίπτωση ταυτόχρονου τερματισμού αλόγων (dead heat) στην πρώτη θέση, θα θεωρείται ως νικητής κάθε άλογο που τερματίζει ταυτόχρονα στην πρώτη θέση.

Το ελάχιστο διανεμητέο ποσό του στοιχήματος σε καμιά περίπτωση θα είναι λιγότερο από το ποσό των 5000 Ευρώ. Σε περίπτωση μεταφερόμενου ποσού από την προηγούμενη συνάντηση το ελάχιστο διανεμητέο ποσό ισούται με το μετάφερόμενο ποσό πλέον 5000 Ευρώ.

Αν σε μια ιπποδρομιακή συνάντηση δεν υπάρχει κερδίζον εισιτήριο, το διανεμητέο ποσό του στοιχήματος θα μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομιακή συνάντηση στην οποία λειτουργεί το στοίχημα μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον εισιτήριο.

ΤΖΑΚΠΟΤ 9

Διενεργείται στη 2η ιπποδρομία της κάθε ιπποδρομιακής συνάντησης και περιλαμβάνει τη 2η μέχρι και τη 10η ιπποδρομία.

Κερδίζει όποιος προβλέψει σωστά το άλογο που τερματίζει πρώτο σε όλες τις ιπποδρομίες του στοιχήματος.

Αν μια, δύο ή τρεις ιπποδρομίες ακυρωθούν όλα τα άλογα των ιπποδρομιών θεωρούνται νικητές για σκοπούς του στοιχήματος Jackpot 9.

Αν τέσσερεις ή περισσότερες από τις ιπποδρομίες του στοιχήματος ακυρωθούν, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα χρήματα θα επιστρέφονται.

Αν σε οποιαδήποτε ιπποδρομία ένα ή περισσότερα άλογα διαγραφούν (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που όλα τα άλογα πλην ενός διαγράφονται - WALK OVER) τότε το/τα άλογο/α αυτά θα αντικαθίστανται για σκοπούς Jackpot 9 από το φαβορί άλογο ΓΚΑΝΙΑΝ της Ιπποδρομίας εκείνης. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα άλογα με το ίδιο μέρισμα θα αντικαθίστανται από το άλογο που έχει το μικρότερο αύξοντα αριθμό, στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης.

Σε περίπτωση ταυτόχρονου τερματισμού αλόγων (dead heat) στην πρώτη θέση, θα θεωρείται ως νικητής κάθε άλογο που τερματίζει ταυτόχρονα στην πρώτη θέση.

Το διανεμητέο ποσό του στοιχήματος σε καμιά περίπτωση θα είναι λιγότερο από το ποσό των 20000 Ευρώ. Σε περίπτωση μεταφερόμενου ποσού από την προηγούμενη συνάντηση το ελάχιστο διανεμητέο ποσό ισούται με το μετάφερόμενο ποσό πλέον 20000 Ευρώ.

Αν σε μια ιπποδρομιακή συνάντηση δεν υπάρχει κερδίζον εισιτήριο, το διανεμητέο ποσό του στοιχήματος θα μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομιακή συνάντηση στην οποία λειτουργεί το στοίχημα μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον εισιτήριο.

ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιλαμβάνει δύο συνεχόμενες ιπποδρομίες. Κερδίζει όποιος προβλέψει τα άλογα που τερματίζουν πρώτα και δεύτερα με τη σωστή σειρά τερματισμού σε κάθε μια από τις δύο ιπποδρομίες (σκέλη) του στοιχήματος. Το στοίχημα διενεργείται πριν από τη διεξαγωγή της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) του στοιχήματος.

Το σύνθετο στοίχημα κατά σειρά τερματισμού διενεργείται σε όλες τις ιπποδρομίες στις οποίες συμμετέχουν τρία ή περισσότερα άλογα.

Σε περίπτωση διαγραφής αλόγου της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) η σε περίπτωση διαγραφής αλόγου της δεύτερης ιπποδρομίας (σκέλους) πριν τη διεξαγωγή της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους) το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Σε περίπτωση διαγραφής αλόγου της δεύτερης ιπποδρομίας (σκέλους) ύστερα από τη διεξαγωγή της πρώτης ιπποδρομίας σκέλους οι κάτοχοι των κερδιζόντων εισιτηρίων της πρώτης ιπποδρομίας (σκέλους)πληρώνονται ειδικό μέρισμα.

Σε περίπτωση ματαίωσης της ιπποδρομίας του πρώτου σκέλους, τα στοιχήματα της ιπποδρομίας αυτής, ακυρώνονται και τα ποσά επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης της ιπποδρομίας του δεύτερου σκέλους οι κάτοχοι κερδιζόντων εισητηρίων της πρώτης ιπποδρομίας πληρώνονται ειδικό μέρισμα.

Αν σε μια ιπποδρομία παραμείνει μόνο ένα άλογο η δύο άλογα, σαν αποτέλεσμα διαγραφών ή λόγω του ότι τα άλογα δεν είχαν τεθεί υπό τις διαταγές του Αφέτη, τα στοιχήματα που έχουν ως πρώτο σκέλος τη ιπποδρομία αυτή, ακυρώνονται και τα ποσά των στοιχημάτων επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν στην πρώτη ή δεύτερη θέση ταυτόχρονα, (dead heat), θα πληρώνεται χωριστό μέρισμα.

Αν σε μια ιπποδρομία δεν υπάρχει κερδίζον στοίχημα, το ποσό του στοιχήματος που προκύπτει, ύστερα από την αφαίρεση των ποσοστών της Λέσχης (net pool), μεταφέρεται στην επόμενη ιπποδρομία στην οποία λειτουργεί το στοίχημα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρις ότου εξευρεθεί κερδίζον στοίχημα.

ΠΑΡΟΛΙ

Τα στοιχήματα Παρολί διενεργούνται με βάση τα στοιχήματα Γκανιάν, Πλασέ, Δίδυμο και Δίδυμο κατά σειρά τερματισμού. Το στοίχημα Παρολί διενεργείται σε δύο μέχρι οκτώ ιπποδρομίες που δεν είναι ανάγκη να είναι συνεχόμενες, και κερδίζει όποιος προβλέψει σωστά τα αποτελέσματα όλων των ιπποδρομιών που περιλαμβάνονται στο στοίχημα του. Σε περίπτωση διαγραφής αλόγου, και εφ΄ όσο παραμένουν άλογα σε δύο ή περισσότερες ιπποδρομίες, το στοίχημα Παρολί εξακολουθεί να ισχύει.

Ο τρόπος λειτουργίας του Παρολί είναι δια μεταφοράς των κερδών (μερισμάτων) μιας ιπποδρομίας και μετατροπής τους σε μονάδες στοιχήματος επί των προβλεπομένων αλόγων ή συνδυασμών αλόγων της επόμενης ιπποδρομίας του στοιχήματος.

Αν λόγω διαγραφής αλόγων, παραμείνει μόνο μια ιπποδρομία στο στοίχημα, τότε το μέρισμα που θα πληρωθεί, εφ΄ όσο το στοίχημα κερδίσει, είναι το αντίστοιχο μέρισμα του Γκανιάν, Πλασέ, Δίδυμου και Δίδυμου κατά σειρά τερματισμού.

Σε περίπτωση διαγραφής όλων των αλόγων που περιλαμβάνονται στο στοίχημα, το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται.

Τα στοιχήματα τύπου παρολί μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα ΜΟΝΟ με τη χρήση του δελτίου στοιχήματος παρολί. Η εξαργύρωση του επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ιπποδρομίας που περιλαμβάνει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικοί όροι

 α) Το ελάχιστο ποσό στοιχήματος για όλα τα είδη στοιχήματος εκτός του Τζάκποτ  είναι 2 Ευρώ, η δε μονάδα στοιχήματος είναι 1 Ευρώ, δηλαδή κάποιος μπορεί να στοιχηματίσει 2 Ευρώ, 3 Ευρώ, 4 Ευρώ  κ.ο.κ.

Για το Τζάκποτ 9 το ελάχιστο ποσό στοιχήματος και η μονάδα στοιχήματος είναι το 0.50 Ευρώ. Δηλαδή κάποιος μπορεί να στοιχηματίσει 0.50 Ευρώ, 1 Ευρώ, 1.50 Ευρώ κ.ο.κ.

β) Το ελάχιστο μέρισμα για όλα τα στοιχήματα εκτός του Τζάκποτ 9 είναι 1 Ευρώ ανά μονάδα στοιχήματος.

γ) Στοιχήμσατα σε ιπποδρομίες που ακυρώνονται ή μετατίθενται σε άλλη ημερομηνία θεωρούνται ως άκυρα και τα ποσά στοιχήματος επιστρέφονται.

                Πληρωμή στοιχημάτων

               

Τα ιπποδρομιακά στοιχήματα που αφορούν κυπριακές ιπποδρομίες θα πληρώνονται με βάση τη σειρά τερματισμού των αλόγων με βάση την απόφαση των Ελλανοδικών. Σε περίπτωση ένστασης εναντίον της σειράς τερματισμού των αλόγων, τότε η απόφαση των Ελλανοδικών είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για τους σκοπούς πληρωμής των ιπποδρομιακών στοιχημάτων.

Τυχόν ανατροπή της απόφασης των Ελλανοδικών από τους Εφόρους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, δεν επηρεάζει την πληρωμή των ιπποδρομιακών στοιχημάτων.

Τα ιπποδρομιακά στοιχήματα που αφορούν ιπποδρομίες που διεξάγονται στην Νότιο Αφρική, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ζιμπάμπουε θα πληρώνονται με βάση τις αποδόσεις που καθορίζει η εταιρεία Phumelela Gaming and Leisure Ltd με την οποία συνεργάζεται η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας

Τα ιπποδρομιακά στοιχήματα που αφορούν ιπποδρομίες που διεξάγονται στην Αγγλία και την Ιρλανδία πληρώνονται με βάση τις αποδόσεις που καθορίζει η εταιρεία UK Tote και η εταιρεία Irish Tote αντίστοιχα με τις οποία συνεργάζεται η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και οι οποίες (αποδόσεις) αφορούν τα στοιχήματα που προέρχονται από την Κύπρο.

                Εξαργύρωση εισιτηρίων

 Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας δεν έχει καμιά υποχρέωση να εξαργυρώσει εισιτήριο που κέρδισε, εκτός εάν τούτο παρουσιαστεί προς πληρωμή ακέραιο και μέσα στην καθορισμένη πιο κάτω προθεσμία.

 Απολεσθέντα ή σχισθέντα ή παραμορφωθέντα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται. Τα κερδίζοντα εισιτήρια εξαργυρώνονται για περίοδο μέχρι και 15 ημερών από την ημέρα της ιπποδρομιακής συνάντησης στα γραφεία των εγκεκριμένων Αντιπροσώπων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων όπου είχαν διενεργηθεί ή στον Ιππόδρομο, ανάλογα με την περίπτωση. Ύστερα από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, όλα τα μη εξαργυρωθέντα εισιτήρια είναι άκυρα.

                Συμμετοχή στα ιπποδρομιακά στοιχήματα

 Η συμμετοχή στα ιπποδρομιακά στοιχήματα οποιουδήποτε ατόμου με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη από μέρους του αποδοχή όλων των διατάξεων και κανονισμών που διέπουν τη διενέργεια των ιπποδρομιακών στοιχημάτων και κατά συνέπεια, την παραίτηση του από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σε σχέση με τη διενέργεια των ιπποδρομιακών στοιχημάτων.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter