Πίνακας νικών αναβατών Κύπρου

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας πολύ σημαντικός παράγοντας ''παίζει΄'' η ανάβαση τού κάθε αλόγου. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα των νικών τού κάθε αναβάτη στην Κύπρο με τις συμμετοχές, τις νίκες, τις δεύτερες θέσεις και τις τρίτες θέσεις.Αφορά τούς 20 πρώτους οι οποίοι έχουν σημειώσει έστω καί 1 νίκη.

 

               1               Κ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ            66: 16-10-11                       

              2                Ρ. ΤΣΙΑΚΟΥΡΑΣ                44:14-7-5            

                3              Δ. ΚΕΦΑΛΑΣ                    66:10-7-10          

                4              Π. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ             51: 9-7-4              

                5              Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ                59:7-10-12                          

              6                Μ.Κ. ΠΕΠΠΟΣ                  55-6-8-7              

                7              Γ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ                    45-4-2-0              

                8              Π.Λ. ΑΝΔΡΕΟΥ                32-4-1-2              

                9              Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ         31- 3-3-2             

                10           Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                 33-3-2-5                              

               11            ΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 20-3-3-2              

                12           Β.Α. ΑΔΑΜΟΥ                  53-3-1-4              

                13           Π. ΛΑΟΣ                           55-2-5-1              

                14           Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                 30-2-3-2              

                15           Χ.Λ. ΑΝΔΡΕΟΥ                 19-2-3-0              

                16           Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ            28- 2-2-6             

                17           Α.Π. ΜΙΤΣΙΔΗΣ                 12-1-2-0              

                18           ΧΡ. ΠΑΥΛΟΥ                     23-1-1-1              

                19           Ν. ΤΣΙΑΚΟΥΡΑΣ                30-0-9-4              

                20           Π. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ (Μ)         38- 0-4-5

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter