Πρόγραμμα Ν.Α 26/07/18

Στο VAAL διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι.Παρουσιάζουν αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον,όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλα τα προγράμματα της Ν.Α πού είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι θεαματικές αφίξεις καί το κυριότερο οι πολύ μεγάλες αποδόσεις.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 VAAL 1 13:45 011-013-015 011-013-015-017-019-021 011-013

013 VAAL 2 14:20 013-015-017 013-015-017-019-021-023-025 013-015

015 VAAL 3 14:55 015-017-019 015-017-019-021-023-025 015-017

017 VAAL 4 15:30 017-019-021 017-019-021-023 017-019

019 VAAL 5 16:05 019-021-023 019-021

021 VAAL 6 16:40 021-023-025 021-023

023 VAAL 7 17:15 023-025

025 VAAL 8 17:50

011 - 13:45 -: 6.400 €

VAAL Επίπεδη Race 1-1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BELTON ROAD 4 Ε 2 R Simons 60 Mike de Kock 28

2 BIG BLUE MARBLE 13 Ε 2 A Domeyer 60 Ashley Fortune 2

3 FLATTLEY 11 ΕC Maujean  60 Sean Tarry 05

4 GIMME A WAVE 16 Ε 2 R Danielson 60 Alec Laird ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

5 HARTLEYFOUR 2 Ε 2 * D Schwarz 60 Roy Magner 353

6 KELLOHOLM LAD 3 A 2 C Zackey 60 Stephen Moffatt 443

7 NOW AND FOREVER 10 Ε 2 M V'Rensburg 60 Paul Matchett 675

8 ROCKY PATH 5 Ε 2 S Brown 60 St John Gray 757

9 SEA DANCE 12 A 2 K de Melo 60 Paul Peter 4

10 SPLIT THE BILL 17 A 2 M Thackeray 60 Brett Webber ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

11 TARZAN 6 Ε 2 M Yeni 60 David Nieuwenhuizen 36

12 TOMMY TIGER 15 Ε 2 Wes Marwing 60 Shaylen Naidoo ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 TSITSIKAMMA BUSH 9 Ε 2 K Zechner 60 Lucky Houdalakis ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 TYCOON 14 Ε 2 M Khan 60 Gokhan Terzi ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΡΟΤ: 2 BIG BLUE MARBLE-1 BELTON ROAD-4 GIMME A WAVE-5 HARTLEYFOUR

013 - 14:20 -: 6.400 €

VAAL Επίπεδη Race 2- 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BURINDI 1 Θ 2 C Habib 60 St John Gray 00

2 ELBI 11 Θ 2 R Simons 60 Mike de Kock 3

3 LA BAHIA 14 Θ 2 K de Melo 60 Chesney van Zyl 04

4 OUT OF THE JUNGLE 8 Θ 2 F Herholdt 60 Stephen Moffatt 00

5 PARENTAL CONTROL 3 Θ 2 M V'Rensburg 60 Stuart Pettigrew 242

6 PINK 13 Θ 2 K Zechner 60 Lucky Houdalakis ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

7 SEA OF ROSES 7 Θ 2 M Thackeray 60 Lucky Houdalakis ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 SEVILLE ORANGE 6 Θ 2 C Zackey 60 Lucky Houdalakis ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 THE LAST DOLL 5 Θ 2 S Brown 60 St John Gray 0

10 THE SASH 2 Θ 2 * D Schwarz 60 M G Azzie/A A Azzie ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

11 TROPICAL PUNCH 9 Θ 2 J Penny 60 Stephen Moffatt 905

12 VIDA AMOROSA 12 Θ 2 L Bester 60 Stephen Moffatt ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 VIDA ES BELLA 10 ΘA Domeyer 60 Sean Tarry 2

14 WILD THOUGHTS 4 Θ 2 Wes Marwing 60 Shaylen Naidoo ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΡΟΤ: 5 PARENTAL CONTROL-2 ELBI-13 VIDA ES BELLA-8 SEVILLE ORANGE

015 - 14:55 -: 6.400 €

VAAL Επίπεδη Race 3- 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BULLSADE 5 Θ 3 * D Schwarz 60 Roy Magner 232

2 HURRICANE LASS 11 Θ 3 R Simons 60 Mike de Kock 357

3 TIDAL TUSSLE 1 Θ 3 S Brown 60 St John Gray 547

4 SHILOH 2 Θ 4 L Bester 60 Brett Warren 776

5 DIAMOND GLACE 3 Θ 3 M Khan 60 Chris Jonker 909

6 GOLDEN CLOUD 9 Θ 3 K Matsunyane -4 kg 60 Sean Tarry 004

7 REMEMBER ME 8 Θ 3 * M Mjoka -1.5 kg 60 Roy Magner 00

8 ROYAL FUTURE 6 Θ 3 W Agrella 60 Paul Peter 4

9 SAMOA       διεγραφη

10 BEL CANTO CHORUS 13 Θ 2 M V'Rensburg 57 Stuart Pettigrew 8

11 CRYPTIC PHILLY 7 Θ 2 R Munger 57 Fabian Habib 06

12 JUST A GREETING 10 Θ 2 C Maujean 57 Stanley Ferreira 7

13 NANDI'S VISION 12 Θ 2 K de Melo 57 Stuart Pettigrew ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΡΟΤ: 2 HURRICANE LASS-1 BULLSADE-9 SAMOA-10 BEL CANTO CHORUS

017 - 15:30 -: 6.400 €

VAAL Επίπεδη Race 4-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PETITE AIME 2 Θ 3 P Strydom 60 Brian Wiid 443

2 CANTATA MUNDI 9 Θ 3 * K Matsunyane -4 kg 60 Barend Botes 938

3 ICE MINT 6 Θ 3 * D R Lerena -2.5 kg 60 Candice Dawson 405

4 DAWA PHUTI 3 Θ 3 S Brown 60 St John Gray 090

5 ONE TRACK 1 Θ 4 M Khan 60 Luchelle Kruger 050

6 STELLARMEIN 5 Θ 4 * N Klink -4 kg 60 M G Azzie/A A Azzie 877

7 HOT CHOCOLATE    ΔΙΕΓΡΑΦΗ

8 MAIN WAY 10 Θ 3 C Zackey 60 Erico Verdonese 50

9 KAPAMA 8 Θ 2 J Greyling 56 Brett Webber 708

10 MY ELUSIVE 11 Θ 2 M V'Rensburg 56 Paul Matchett 704

11 RUBY DANCER 4 ΘA Domeyer 56 Sean Tarry 594

ΠΡΟΤ: 1 PETITE AIME-7 HOT CHOCOLATE-9 KAPAMA-8 MAIN WAY

019 - 16:05 -: 5.900 €

VAAL Επίπεδη Race 5- 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 POORMANSLADY 14 Θ 3 R Simons 61 Mike de Kock 115

2 SHELLY 4 Θ 5 P Strydom 60.5 Devin Little 012

3 SEPTEMBER BLOOM 2 Θ 4 K Zechner 60 Lucky Houdalakis 023

4 WRITTEN 1 ΘD Schwarz 59.5 Sean Tarry 117

5 LILY STARLETTE 13 Θ 3 M V'Rensburg 58.5 Paul Matchett 014

6 TORTOLA 7 Θ 3 S Brown 58 Ormond Ferraris 421

7 ELEGANCIA 10 Θ 4 C Storey 56 Dorrie Sham 293

8 IL MONDO 11 Θ 3 M Yeni 55 Chris Erasmus 554

9 PICCADILLY SQUARE 15 Θ 3 R Munger 55 Craig Mayhew 023

10 PIN UP FOLD 3 Θ 3 J Penny 55 Lucky Houdalakis 217

11 ALDEBARAN 9 Θ 3 C Maujean 54 Paul Peter 083

12 SERENDIPITY 8 Θ 3 C Zackey 54 Lucky Houdalakis 027

13 SNOW PATH 6 Θ 4 * D R Lerena +0.5 -2.5 kg 54 Brian Wiid 409

14 MOVIE AWARD 5 Θ 5 * M Mjoka -1.5 kg 52.5 Chris Erasmus 875

ΠΡΟΤ: 1 POORMANSLADY-4 WRITTEN-6 TORTOLA-5 LILY STARLETTE

021 - 16:40 -: 7.500 €

VAAL Επίπεδη Race 6 -1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SECRET CAPTAIN 7 Ε 4 R Simons 60 Mike de Kock 545

2 JUBILEE LINE 2 Ε 5 K de Melo 59.5 Fabian Habib 794

3 ELEVATED 9 Ε 4 A Domeyer 59 Mike de Kock 064

4 MAMBO SYMPHONY 1 Ε 3 P Strydom 58.5 Devin Little 624

5 RIBOVAR 11 ΕD Schwarz 57.5 Sean Tarry 789

6 BIG PARADE 4 Ε 3 * M Mjoka -1.5 kg 55.5 Mike de Kock 789

7 HIDDEN AGENDA 6 Ε 6 * D R Lerena -2.5 kg 55.5 Scott Kenny 078

8 TEENAGE DREAM 13 Θ 4 K Zechner 55.5 Lucky Houdalakis 507

9 TOKYO DRIFT 10 Ε 6 C Maujean 54.5 Scott Kenny 228

10 DANZA 8 Ε 5 R Danielson 54 Alec Laird 124

11 NORDIC REBEL 12 Ε 4 C Zackey 54 Erico Verdonese 518

12 DHABYAAN 3 A 3 M Yeni 52.5 Mike de Kock 056

13 TRIP TO PARADISE 5 Ε 5 * K Matsunyane +3 -4 kg 52 Coenie de Beer 241

ΠΡΟΤ: 4 MAMBO SYMPHONY-10 DANZA-9 TOKYO DRIFT-13 TRIP TO PARADISE

023 - 17:15 -: 5.900 €

VAAL Επίπεδη Race 7- 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 JUDD'S ROCKET 11 Ε 3 M Yeni 60 Candice Dawson 557

2 COSMIC COUNT    ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 COME THE DAY 12 A 3 R Munger 59 Chris Erasmus 201

4 RAGING FLAME 1 Ε 3 F Herholdt 57.5 M G Azzie/A A Azzie 100

5 TWO GUNS 15 Ε 3 S Brown 57.5 Stephen Lerena 010

6 TORCEDOR 16 Ε 4 * K Matsunyane -4 kg 57 Sean Tarry 670

7 BLENDERHEAD 13 A 3 R Simons 56.5 St John Gray 100

8 STREETWEAR 9 Ε 5 P Strydom 56 Brian Wiid 026

9 MR TINSEL 14 Ε 4 J Sampson 55.5 Brian Wiid 310

10 O'BRIEN THE LION 10 Ε 6 C Habib 55.5 Stanley Ferreira 800

11 WOTTAHOTTIE 5 Ε 6 K de Melo 55.5 Stanley Ferreira 321

12 IN THE GAME 7 A 3 K Zechner 55 Brett Webber 501

13 PACHUCO 4 ΕD Schwarz 55 Sean Tarry 085

14 HEART OF AFRICA 3 Ε 3 C Maujean 54.5 Paul Peter 661

15 LOCK HIM UP 2 Ε 6 Reserve 1 52 Scott Kenny 386

16 SUMMER SUN   ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 11 WOTTAHOTTIE-12 IN THE GAME-1 JUDD'S ROCKET-2 COSMIC COUNT

025 - 17:50 -: 5.900 €

VAAL Επίπεδη Race 8-1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 MOUNT KEITH    ΔΙΕΓΡΑΦΗ

2 LAST CHIRP 4 Θ 4 S Brown 61.5 St John Gray 288

3 ORAPA 9 Ε 4 * D R Lerena -2.5 kg 61 Candice Dawson 480

4 CERTIFIABLE 16 A 3 K Zechner 60 St John Gray 125

5 STRATEGIC POWER 17 Ε 3 M Khan 60 Gokhan Terzi 908

6 CASCIANO 10 Ε 6 M Yeni 60 Brett Warren 320

7 DECISION TIME 5 Ε 3 R Simons 59 Mike de Kock 10

8 SEVENTH RULE 11 Ε 3 R Munger 59 Ashley Fortune 231

9 CUMBERLAND 12 Ε 6 C Zackey 59 Stephen Lerena 003

10 KING OF THE DELTA 3 Ε 3 M V'Rensburg 58 Stuart Pettigrew 315

11 PRINCE JORDAN 14 ΕA Domeyer 57.5 Grant Maroun 212

12 LONE SURVIVOR 6 Ε 3 R Danielson 56.5 Scott Kenny 16

13 ALEX THE GREAT 13 Ε 3 * D Schwarz 55 Roy Magner 465

14 MUSIGNY 8 Ε 4 H v'd Hoven 55 Clinton Binda 551

15 ROCK PIGEON 7 ΘN Klink -4 kg 53.5 M G Azzie/A A Azzie 007

ΠΡΟΤ: 4 CERTIFIABLE-7 DECISION TIME-6 CASCIANO-8 SEVENTH RULE

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter