Πρόγραμμα Ν.Α 15/10/18

Στο FLAMINGO διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι,οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογο στοιχηματικό ενδιαφέρον.Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις διαγραφές πού έχουν προκύψει,αλλά και τις αλλαγές ανάβασης καθώς δεν ιππεύει ο C Zackey και ο L Burke.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 FLAMINGO 1 13:20 011-012-013 011-012

012 FLAMINGO 2 13:50 012-013-014 012-013-014-016-018-020 012-013

013 FLAMINGO 3 14:20 013-014-016 013-014-016-018-020-022-024 013-014

014 FLAMINGO 4 14:50 014-016-018 014-016-018-020-022-024 014-016

016 FLAMINGO 5 15:20 016-018-020 016-018-020-022 016-018

018 FLAMINGO 6 15:50 018-020-022 018-020

020 FLAMINGO 7 16:20 020-022-024 020-022

022 FLAMINGO 8 16:50 022-024

024 FLAMINGO 9 17:20

011 - 13:20 -: 3.500 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 1 - 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 GRIZZARD 6 Ε 4 W Agrella 60 Corrie Lensley 530

2 VALUE AT RISK 7 Ε 4 M Thackeray 60 Corrie Lensley 658

3 SPACE WARRIOR 1 Ε 6 E Webber 60 Michael Mahiakola 590

4 DIRECTOR'S ROCK 5 Ε 3 M Yeni 59 Corrie Lensley 035

5 CATCHTHEMASTER 2 Ε 3 C Storey 59 Jannie Borman 603

6 VILLA ROYALE 4 Ε 3 F Herholdt 59 Tienie Prinsloo 706

7 ROYAL DELIGHT 8 Ε 3 R Munger 59 Stephanie Miller 000

8 JOHN SNOW 9 Ε 3 J Penny 59 Corrie Lensley 808

9 EARL OF GRANTHAM        ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 4 DIRECTOR'S ROCK-1 GRIZZARD-2 VALUE AT RISK-5 CATCHTHEMASTER

012-13:50 -: 3.500 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 2 - 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 L'ORFEO 13 Θ 4 N Patel 60 Jarett Rugg 348

2 KARIBA SUNRISE 11 Θ 4 J Penny 60 Jarett Rugg 527

3 SAVAGE GARDEN 2 Θ 4 W Agrella 60 Corrie Lensley 408

4 PAMUNKEY 1 Θ 4 M Thackeray 60 Corrie Lensley 255

5 DIAMOND GLACE 5 Θ 4 F Herholdt 60 S von Willingh Smit 998

6 SO GOOD 12 Θ 4 * N Klink -4 kg 60 Bill Human 6

7 DAME JUDITH 7 Θ 3 M Yeni 59 Corrie Lensley 573

8 SNOWBALLED 6 Θ 3 S Fortune 59 Bill Human 049

9 CHINESE VASE 14 Θ 3 Wes Marwing 59 Stephanie Miller 408

10 FLAMES ARE FLYING 8 Θ 3 L Bester  59 Corrie Lensley 076

11 NOBLE SIMARA 16 Θ 3 C Storey 59 Cliffie Miller 070

12 DIAMOND LILLI 9 Θ 3 K Zechner 59 Tienie Prinsloo 080

13 CATH 15 Θ 3 R Munger 59 Stephanie Miller 00

14 VIXEN 10 Θ 3 E Webber  59 Tobie Spies 050

ΠΡΟΤ: 7 DAME JUDITH-2 KARIBA SUNRISE-1 L'ORFEO-4 PAMUNKEY

013 - 14:20 -: 3.500 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 3- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PAVAROTTI PASSION 10 Ε 4 E Webber 60 Gert Theron 745

2 WAR DEMON 9 Ε 4 * N Klink -4 kg 60 Corrie Lensley 089

3 MIESQUE'S SPEED 6 Ε 6 S Fortune 60 Bill Human 572

4 ALI PASHA 4 Ε 5 C Storey  60 Michael Mahiakola 900

5 PANTHER STRIKE 5 Ε 4 W Agrella 60 Corrie Lensley 347

6 CALLS TO HEAVEN 7 A 3 M Yeni 58 Corrie Lensley 648

7 KISSMEBACKFOOT 3 A 3 J Penny 58 Corrie Lensley 377

8 MOROCCAN STORM 2 Ε 3 M Thackeray 58 Corrie Lensley 000

9 PRINCE JOSH 8 Ε 3 N Patel 58 Corrie Lensley 008

10 MAGNUM 1 Ε 3 F Herholdt 58 Corrie Lensley 007

ΠΡΟΤ: 3 MIESQUE'S SPEED-5 PANTHER STRIKE-7 KISSMEBACKFOOT-1 PAVAROTTI PASSION

014 - 14:50 -: 3.000 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 4 - 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 DOUBLE DUAL 5 Ε 4 M Thackeray 60 Tienie Prinsloo 139

2 ASSISTED TAKE OFF 3 A 3 J Penny 58.5 Jarett Rugg 117

3 RED HOT RUSSIAN 7 Ε 5 L Bester 58.5 Cliffie Miller 556

4 ROCKEFELLER 1 Ε 5 M Yeni 58.5 Bill Human 363

5 TRILLION STARS 2 Ε 4 N Patel 55 Jarett Rugg 164

6 FOR EVER 10 Ε 7 S Fortune 54.5 Bill Human 444

7 CHESTNUT TROOP 6 Ε 5 E Webber 52 Gert Theron 970

8 HAMMIE'S GAME 9 Ε 6 R Munger 52 Stephanie Miller 088

9 ROY'S BUTTERFLY 4 Θ 6 C Storey +1 kg 52 Cliffie Miller 760

10 YOURS AND MINE          ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 4 ROCKEFELLER-1 DOUBLE DUAL-2 ASSISTED TAKE OFF-6 FOR EVER

016 - 15:20 -: 2.800 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 5 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ROYAL MASTER 8 Ε 7 S Fortune 60 Bill Human 831

2 RICH APPROVAL 10 Ε 6 * N Klink (-4.0kg) 59 Bill Human 619

3 NICE CHAP 7 Ε 4 C Storey 57.5 Tienie Prinsloo 474

4 DOUBLE RANSOM 4 Ε 4 N Patel 56.5 Cliffie Miller 686

5 IL PALIO 1 Ε 8 J Penny 56 Bill Human 170

6 DOMITIAN 5 Ε 4 R Munger 53 Stephanie Miller 670

7 ADVICE ALERT 6 Ε 4 E Webber 52 Gert Theron 000

8 WHAT A POET 3 Ε 6 M Thackeray 52 Corrie Lensley 878

9 AIR SALUTE 12 Ε 5 M Yeni 52 Corrie Lensley 097

10 ROARING TIGER       ΔΙΕΓΡΑΦΗ

11 VARISTAR 11 Ε 8 F Herholdt +1 kg 52 Gert Theron 007

12 EKUSENI 9 Ε 4 L Bester (+1.0kg)  52 Stephanie Miller 009

ΠΡΟΤ: 1 ROYAL MASTER-2 RICH APPROVAL-5 IL PALIO-9 AIR SALUTE

018 - 15:50 -: 3.800 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 6- 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 TOP SALUTE 8 Θ 4 F Herholdt  60 S von Willingh Smit 181

2 STRATEGIC MOVE 3 Θ 6 M Yeni 60 Tobie Spies 577

3 SULTRY 1 Θ 5 C Storey 60 Cliffie Miller 321

4 SEA BEAN 5 Θ 5 S Fortune 59.5 Tienie Prinsloo 646

5 JO MAMBO 10 Θ 5 J Penny 59 Jarett Rugg 631

6 CARAMITO 9 Θ 5 E Webber 58.5 Stephanie Miller 089

7 PULCHERIA 4 Θ 3 K Zechner 56.5 Tobie Spies 186

8 EUAN' ME 7 Θ 5 R Munger 55.5 Stephanie Miller 342

9 WHISPERING LIGHT 6 Θ 5 M Thackeray 52 Corrie Lensley 075

10 CAPE GREY            ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 3 SULTRY-1 TOP SALUTE-2 STRATEGIC MOVE-5 JO MAMBO

020 - 16:20 -: 3.800 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 7 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 JUST ASK ME 9 Ε 7 M Yeni 62.5 Corrie Lensley 605

2 BONGO DANCE 6 Ε 4 Wes Marwing 61.5 Stephanie Miller 307

3 DOCTOROW      ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 BISHOP OF BOMBAY 8 Ε 4 F Herholdt 58 S von Willingh Smit 113

5 SOVIET COSMONAUT 7 Ε 5 R Munger 58 Stephanie Miller 706

6 DICKENSIAN             ΔΙΕΓΡΑΦΗ

7 SAINT MARCO 5 Ε 6 E Webber 56 Stephanie Miller 000

8 ROCK OF ASIA 3 Ε 3 M Thackeray 54.5 Stephanie Miller 187

9 PREMIER CHANCE 1 Ε 6 S Fortune (+1.0kg)  52 Gert Theron 070

ΠΡΟΤ: 4 BISHOP OF BOMBAY-1 JUST ASK ME-2 BONGO DANCE-8 ROCK OF ASIA

022 - 16:50 -: 3.200 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 8-1300m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PILLAR OF HERCULES 9 Ε 5 Wes Marwing 61 Stephanie Miller 578

2 PHIL'S POWER 6 Ε 4 L Bester 57 Cliffie Miller 622

3 ALL OF ME 2 Θ 3 M Yeni 55 Tobie Spies 863

4 LAURENT DU VAR 1 Ε 4 K Zechner  54.5 Tobie Spies 182

5 TOM COLLINS               ΔΙΕΓΡΑΦΗ

6 ARCTIC BLAST 4 Ε 6 J Penny 54.5 Jarett Rugg 360

7 CARABINIERI 8 A 3 C Storey +0.5 kg 52.5 Cliffie Miller 160

8 WINTER TRADE 10 Ε 7 * N Klink -4 kg 52 Corrie Lensley 355

9 LAKE WASHINGTON 7 Ε 4 R Munger 52 Stephanie Miller 441

10 CHIEF SIOUX 5 Ε 8 M Thackeray 52 Corrie Lensley 955

ΠΡΟΤ: 2 PHIL'S POWER-1 PILLAR OF HERCULES-3 ALL OF ME-9 LAKE WASHINGTON

024 - 17:20 -: 2.700 €

FLAMINGO Επίπεδη Race 9-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 L' OPTIMISTE 2 Ε 4 J Penny 61.5 Jarett Rugg 100

2 NORTHERN FLYER 12 Ε 4 L Bester 61 Cliffie Miller 600

3 FLYING ROCK 5 Ε 5 N Patel 60.5 Jarett Rugg 000

4 SATIN ROCK 9 Θ 4 C Storey 60.5 Tienie Prinsloo 160

5 TUNE THE SCOPE 3 A 3 W Agrella 60 Corrie Lensley 929

6 WHAT A SARAH 11 Θ 3 K Zechner 58 Tienie Prinsloo 251

7 JUST AFRICA 14 Ε 6 Wes Marwing  57.5 Bill Human 024

8 ADI SPEED 10 Ε 3 M Thackeray 56.5 Corrie Lensley 789

9 SAPPHIRE PETUNIA 7 Θ 5 R Munger 56 Stephanie Miller 606

10 THEWAYWEMAKEM 1 Ε 5 M Yeni 55.5 Corrie Lensley 558

11 GREEN BOEGATTI 13 Ε 7 F Herholdt 54.5 S von Willingh Smit 370

12 IN REM 4 Ε 7 E Webber 54 Gert Theron 007

13 TERERO RED 8 Ε 3 S Fortune 53.5 Bill Human 000

14 JET SAILOR 15 Ε 5 * N Klink -4 kg 52 Bill Human 489

15 GOLDEN ATTITUDE                ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 6 WHAT A SARAH-5 TUNE THE SCOPE-10 THEWAYWEMAKEM-4 SATIN ROCK

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter