Πρόγραμμα Ν.Α 17/10/18

Στο GREYVILLE διεξάγονται σήμερα οι ιπποδρομίες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι.Παρουσιάζουν αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον,όπως άλλωστε όλες οι κούρσες από την συγκεκριμένη χώρα λόγω των μεγάλων αποδόσεων πού έχουν ''κάνει'' τούς φιλίππους να την προτιμούν ιδιαίτερα.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

013 GREYVILLE 1 14:20 013-015-017 013-015-017-018-020-022 013-015

015 GREYVILLE 2 14:55 015-017-018 015-017-018-020-022-024-026 015-017

017 GREYVILLE 3 15:30 017-018-020 017-018-020-022-024-026 017-018

018 GREYVILLE 4 16:10 018-020-022 018-020-022-024 018-020

020 GREYVILLE 5 16:40 020-022-024 020-022

022 GREYVILLE 6 17:15 022-024-026 022-024

024 GREYVILLE 7 17:45 024-026

026 GREYVILLE 8 18:20

013 - 14:20  : 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 1 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 AWAYINTHEWOODS 4 Θ 3 A Marcus 60 Paul Peter 452

2 FIRSTNAVALOFFICER 3 Θ 3 B Lerena 60 Tony Rivalland 972

3 AMEX 1 Θ 3 * A Arries 60 Nathan Kotzen 4

4 AMIRA     ΔΙΕΓΡΑΦΗ

5 CASHMEOUSSIDE 6 Θ 3 * L J Ferraris -1.5 kg 60 Sean Tarry 900

6 GENEREIGHT 7 Θ 3 W Kennedy 60 R A Hill/S R Hill 92

7 I'M FREE 8 Θ 3 K de Melo 60 Wayne Badenhorst 54

8 RUBY SLIPPERS 2 Θ 3 S Randolph 60 Doug Campbell 66

9 TALESA 9 Θ 3 S Veale 60 Paul Gadsby 8

10 TORBENITE 10 Θ 3 C Zackey 60 Alistair Gordon 12

ΠΡΟΤ: 10 TORBENITE-7 I'M FREE-1 AWAYINTHEWOODS-6 GENEREIGHT

015 - 14:55 -: 5.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 2- 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SAVEA 2 Ε 3 A Marcus 60.5 Dean Kannemeyer 337

2 FIRE THE ROCKET 6 Ε 8 S Randolph 60.5 Doug Campbell 975

3 CHECKPOINT CHARLIE 11 Ε 3 W Kennedy 60 R A Hill/S R Hill 182

4 MBALI 9 Θ 4 * E S Ngwane 60 Louis Goosen 022

5 DI ME 3 Ε 3 * S Moodley 59.5 Ivan Van Wyk 070

6 BRAVO ZULU 7 Ε 4 S Brown 57.5 Louis Goosen 106

7 EDGE OF THE SUN 4 Ε 4 M Yeni 57 Duncan Howells 214

8 LOTSA SILVER 1 Ε 4 B Lerena 57 Tony Rivalland 412

9 FLY BY SKYE 10 Ε 4 L Pagel 56.5 Glen Kotzen 502

10 PLAY THE NIGHT 5 Ε 4 * L J Ferraris -1.5 kg 56 Sean Tarry 648

11 CAPTAIN COBALT 8 Ε 4 C Zackey 54.5 Lowan Denysschen 594

ΠΡΟΤ: 1 SAVEA-8 LOTSA SILVER-7 EDGE OF THE SUN-3 CHECKPOINT CHARLIE

017 - 15:30 -: 4.900 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 3- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SEEK THE SUMMIT 8 Θ 6 * L J Ferraris -1.5 kg 60.5 Dennis Bosch 269

2 AMBER FURST 7 Θ 4 S Randolph 59.5 Wendy Whitehead 813

3 MITRA MUSIC 4 Θ 3 W Kennedy 59 Gareth van Zyl 524

4 GIRL IN GOLD 1 Θ 4 S Brown 59 Duncan Howells 843

5 SHEIK'S STORM 5 Θ 4 * K Sakayi -2.5 kg 59 Paul Gadsby 342

6 HELLO SUMMER 3 Θ 4 G Wright 58.5 Andre Nel 616

7 QUEEN'S PLAIN 10 Θ 4 M Yeni 58 Duncan Howells 392

8 LITTLE MISS ME 11 Θ 4 B Jacobson 57 Brett Crawford 085

9 ETERNAL WORDS 12 Θ 4 L Pagel 56.5 Lowan Denysschen 907

10 BRIDAL VEIL 2 Θ 4 A Marcus 55.5 Doug Campbell 468

11 SPRING LIGHTNING 6 Θ 4 C Zackey +0.5 kg 53.5 Lola Crawford 731

12 POWER HORSE 9 Θ 6 * A Arries 52 Wendy Whitehead 388

ΠΡΟΤ: 2 AMBER FURST-11 SPRING LIGHTNING-4 GIRL IN GOLD-5 SHEIK'S STORM

018 - 16:10 -: 4.450 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 4-2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PATHS OF VICTORY 11 Ε 3 W Kennedy 61 Gareth van Zyl 614

2 GREAT RUMPUS 12 Ε 9 * S Moodley 60 Frank Robinson 376

3 TWO STROKE 5 Ε 4 B Lerena 58 Mark Dixon 943

4 BIG SI 2 Ε 7 S Brown 58 Garth Puller 735

5 TWISTER VORTEX 13 Ε 5 A Marcus 56.5 Sean Tarry 536

6 GLITTERROCK 7 A 4 S Veale 55.5 Frank Robinson 148

7 VALLANAUT 4 Θ 5 * L J Ferraris -1.5 kg 53.5 Doug Campbell 241

8 BIG BLUE SEA 10 Ε 5 * K Sakayi -2.5 kg 53 Garth Puller 700

9 DOM SEGUIDOR 9 Ε 5 C Zackey +1 kg 53 Wendy Whitehead 190

10 PRINCE OF PROMISE 8 Ε 4 J L Samuel 52 Doug Campbell 009

11 FIRST APOSTLE 3 Ε 6 M Yeni 52 Wendy Whitehead 530

12 SWIFT MOVE 6 Θ 5 * A Arries 52 Belinda Impey 150

13 WHITELEAF HILLS    ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 7 VALLANAUT -1 PATHS OF VICTORY-3 TWO STROKE-11 FIRST APOSTLE

 

020 - 16:40: 6.000 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 5 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 GUNNER 7 Ε 5 * K Sakayi -2.5 kg 63 Paul Gadsby 211

2 BALTIC AMBER 3 Ε 7 M Yeni 59 Duncan Howells 335

3 PURE VALOR 5 Ε 7 L Pagel 59 Lowan Denysschen 696

4 WINTER'S COMING 2 Ε 6 * J Jacobs -4 kg 58.5 Andre Nel 942

5 SAVUTI 8 Ε 5 S Veale 58 Brett Crawford 157

6 RIO DE LA PLATA 6 Ε 6 * L J Ferraris -1.5 kg 57 Garth Puller 316

7 OVATION AWARD 4 A 3 W Kennedy 53 Gareth van Zyl 859

8 THE SULTANS BAZAAR 9 Ε 3 K de Melo 53 Dean Kannemeyer 511

9 MASTER SAM 1 Ε 6 * A Arries 53 Mark Dixon 088

ΠΡΟΤ: 1 GUNNER-8 THE SULTANS BAZAAR-6 RIO DE LA PLATA-2 BALTIC AMBER

022 - 17:15: 4.450 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 6 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 MIZIARA 8 Θ 4 * X Jacobs -4 kg 62 Duncan Howells 678

2 KARATAGE 1 Θ 5 A Marcus 61 Michael Miller 034

3 COSIMA 9 Θ 5 G Wright 59.5 Garth Puller 487

4 ELUSIVE RUN 6 Θ 4 * J Jacobs -4 kg 58.5 Andre Nel 992

5 BURNBURRY 7 Θ 6 S Veale 57.5 Jeff Freedman 946

6 FLIGHT CLUB 4 Θ 5 J L Samuel 56.5 Darryl Moore 094

7 AIM FOR THE STARS 2 Θ 4 * A Arries 54.5 Garth Puller 066

8 HANNAH'S ANSWER 10 Θ 6 W Kennedy 52.5 Wendy Whitehead 365

9 PASSIONEIGHT 3 Θ 4 * S Moodley 52.5 Ivan Van Wyk 900

10 MIRWA 5 Θ 4 M Yeni 52 Duncan Howells 050

ΠΡΟΤ: 2 KARATAGE-1 MIZIARA-4 ELUSIVE RUN-10 MIRWA

024 - 17:45: 4.450 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 7 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ORELIA 1 Θ 5 K de Melo 61 Dean Kannemeyer 607

2 SILVER RAISIN 8 Θ 4 M Yeni 61 Duncan Howells 543

3 ADORABLE ANALIA 5 Θ 3 A Marcus 60 Yogas Govender 353

4 DREAMS ARE MADE 11 Θ 4 W Kennedy 59.5 Louis Goosen 821

5 GREEN ICE 10 Θ 4 B Lerena 59.5 Alyson Wright 026

6 PINK CADILLAC 3 Θ 4 S Randolph 59 Wendy Whitehead 264

7 CHERRY POP 4 Θ 3 C Zackey 57 Glen Kotzen 591

8 DINNER DATE 6 Θ 4 S Brown 55.5 Garth Puller 070

9 ART ATTACK 7 Θ 6 J L Samuel 53 Darryl Moore 047

10 SHEZA ROCKSTAR 2 Θ 5 * A Arries 52.5 Michael Miller 652

11 BIKER BABE 9 Θ 5 * S Moodley 52 Wayne Badenhorst 090

ΠΡΟΤ: 3 ADORABLE ANALIA-4 DREAMS ARE MADE-5 GREEN ICE-6 PINK CADILLAC

026 - 18:20 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 8 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LINE OF CONTROL 6 Ε 4 G Wright 60 Andre Nel 773

2 STOP AND STARE 1 Ε 4 C Habib 60 Clinton Binda 087

3 GAME CHANGER 2 Ε 4 B Jacobson 60 Brett Crawford 163

4 SIGISMUND 8 Ε 3 A Marcus 58 Alistair Gordon 452

5 PADDINGTONS LUCK 9 Ε 3 S Veale 58 Dennis Drier 362

6 BRAVE ARCH 3 A 3 * L J Ferraris -1.5 kg 58 John Nel 705

7 ORPEN LAD 11 Ε 3 S Randolph 58 Pat Lunn 0

8 PRESENTLY 10 Ε 3 * K Sakayi -2.5 kg 58 Belinda Impey 007

9 SECRET DYNASTY 5 A 3 B Lerena 58 Dennis Bosch 69

10 SOONYOU'LLKNOW 7 Ε 3 * E S Ngwane 58 Alistair Gordon 58

11 TORONTO 4 Ε 3 M Yeni 58 Duncan Howells 846

ΠΡΟΤ: 4 SIGISMUND-5 PADDINGTONS LUCK-1 LINE OF CONTROL-3 GAME CHANGER

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter