Πρόγραμμα Ν.Α 09/02/19 TURFFONTEIN

Σε 2 ιπποδρόμους διεξάγονται σήμερα οι οι κούρσες της Ν.Α οι οποίες παρουσιάζουν,όπως καθημερινά άλλωστε μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον.Αναμένονται καί πάλι θεαματικές αφίξεις οι οποίες θα συνοδευτούν ως συνήθως με μεγάλες αποδόσεις.Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προτάσεις μας γιά το TURFFONTEIN 

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 TURFFONTEIN 1 12:25 011-012-014 011-012

012 TURFFONTEIN 2 13:00 012-014-016 012-014-016-018-020-022 012-014

014 TURFFONTEIN 3 13:35 014-016-018 014-016-018-020-022-024-026 014-016

016 TURFFONTEIN 4 14:10 016-018-020 016-018-020-022-024-026 016-018

018 TURFFONTEIN 5 14:45 018-020-022 018-020-022-024 018-020

020 TURFFONTEIN 6 15:20 020-022-024 020-022

022 TURFFONTEIN 7 15:55 022-024-026 022-024

024 TURFFONTEIN 8 16:30 024-026-029 024-026

026 TURFFONTEIN 9 17:05 026-029

029 TURFFONTEIN 10 17:40

011 - 12:25 -: 6.500 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 1- 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CHOUETTE 9 Θ 3 * D Schwarz 60 Gary Alexander 620

2 SAIL DE LAGO 12 Θ 3 D De Gouveia 60 Weiho Marwing 003

3 HUDDLE 11 Θ 3 * L J Ferraris 60 Ormond Ferraris 677

4 WITHOUT LIMITS 2 Θ 3 R Munger 60 Devin Little 653

5 CATCH A GLIMPSE 6 Θ 3 * K Matsunyane -2.5 kg 60 Clinton Binda 045

6 OCEANS PRIDE 10 Θ 4 Wes Marwing 60 Bridget Stidolph 348

7 AWESOME MAGIC 7 Θ 3 M Thackeray 60 Brian Wiid 0

8 BOUTIQUE 13 Θ 4 G Lerena 60 Alec Laird ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 COIN MISTRESS 3 Θ 3 D L Habib 60 Paul Matchett 8

10 GATE RELIEF 4 Θ 3 W Kennedy 60 St John Gray 0

11 STARLIGHTTEMPTRESS 1 Θ 3 C Maujean 60 Geoff Woodruff 50

12 TOWARDS THE SUN 8 Θ 3 C Habib 60 Sean Tarry 22

ΠΡΟΤ: 12 TOWARDS THE SUN-5 CATCH A GLIMPSE-1 CHOUETTE-4 WITHOUT LIMITS

012 - 13:00 -: 6.500 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 2 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 HERO'S HONOUR 2 Ε 4 * D Schwarz 61 Gary Alexander 141

2 RETURN FLIGHT 7 Θ 3 P Strydom 58.5 Sean Tarry 140

3 ROLL OF DRUMS 3 A 3 M Yeni 55 Joe Soma 459

4 PEACE CALL ME 6 A 3 K Zechner 55 St John Gray 1

5 ROCKY PATH 5 Ε 3 * L J Ferraris 55 St John Gray 253

6 RYDER 1 Ε 5 J Penny 54 Gary Alexander 405

7 SHANGHAI PIERCE 4 A 4 W Kennedy 52 St John Gray 065

ΠΡΟΤ: 1 HERO'S HONOUR-2 RETURN FLIGHT-3 ROLL OF DRUMS

014 - 13:35 -: 6.500 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 3 -1450m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 OVER SHARING 12 Ε 3 M Yeni 60 Robbie Sage 925

2 BARON RODNEY 9 A 3 C Maujean 60 Geoff Woodruff 646

3 EXCELLENT AL 13 Ε 3 R Simons 60 Roy Magner 763

4 COLONEL CARAMEL 6 Ε 3 K Zechner 60 Dorrie Sham 493

5 SHANGHAI TANG 8 Ε 4 * L J Ferraris 60 Sean Tarry 202

6 TEJADA 14 Ε 3 C Habib 60 Joe Soma 078

7 BIG SAIL 3 Ε 3 D L Habib 60 Tony Nassif 569

8 THE BEE EFF GEE 11 Ε 4 * D Schwarz 60 Gary Alexander 560

9 BLUE SHADES 4 Ε 4 S Brown 60 Jurgen van Heerden 90

10 CHEVRON 2 Ε 3 G Lerena 60 David Nieuwenhuizen 54

11 NATIVE WARRIOR 7 Ε 3 K Steyn 60 Lucky Houdalakis 70

12 POPPYCOCK 10 A 3 W Kennedy 60 Ernie Anderson ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 TYRELL 1 Ε 3 R Munger 60 Candice Dawson ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 ROCK ME POKEY 5 Θ 3 M V'Rensburg 57 Grant Maroun 808

ΠΡΟΤ: 10 CHEVRON-1 OVER SHARING-2 BARON RODNEY-3 EXCELLENT AL

016-14:10 -: 8.100 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 4-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 REDBERRY LANE 5 Θ 5 P Strydom 61.5 Sean Tarry 135

2 EMILY JAY 4 Θ 5 D L Habib 58.5 Brian Wiid 548

3 DESERT RHYTHM 7 Θ 4 * L J Ferraris 58.5 Sean Tarry 741

4 BEING FABULOUS 2 Θ 5 G Lerena 57 J A Janse van Vuuren 352

5 COLD CASH 1 Θ 6 * D Schwarz 57 Gary Alexander 014

6 TAMARINA 3 Θ 4 R Danielson 57 Alec Laird 611

7 STRAWBERRY PAVLOVA 6 Θ 4 K Zechner 55.5 St John Gray 124

ΠΡΟΤ: 4 BEING FABULOUS-1 REDBERRY LANE-7 STRAWBERRY PAVLOVA

 

018 - 14:45 -: 6.500 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 5 - 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 NIMCHA 6 Ε 3 * D Schwarz 60 Gary Alexander 323

2 STALKING 5 Ε 3 * L J Ferraris 60 Ormond Ferraris 299

3 TOASTMASTER 3 Ε 3 P Strydom 60 Sean Tarry 738

4 TWICE A CHARMER 9 Ε 3 D De Gouveia 60 Stuart Pettigrew 079

5 VERDI 10 Ε 4 K Zechner 60 Dorrie Sham 272

6 PRINCE OF BYWORD 11 Ε 3 C Storey 60 Tobie Spies 068

7 THE HONEY BADGER 1 Ε 4 M Yeni 60 Stanley Ferreira 026

8 ITQAAN 4 Ε 3 C Maujean 60 Dorrie Sham 086

9 BISCAY FLYER 8 A 3 B Nyawo 60 Chris Erasmus 800

10 AQUILA WARRIOR 7 Ε 4 L Bester 60 Deshone Steyn 609

11 DASVIDANIYA 12 Ε 4 S Brown 60 Heinrich van der Westhuizen 000

12 MR HARRISON 2 Ε 3 G Lerena 60 Lucky Houdalakis 85

ΠΡΟΤ: 5 VERDI-1 NIMCHA-12 MR HARRISON-3 TOASTMASTER-2 STALKING

 

020 - 15:20 -: 5.900 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 6- 2600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 THE SASH 11 Θ 3 M V'Rensburg 60 M G Azzie/A A Azzie 702

2 SEEKING GOLD 12 Θ 5 * D Schwarz 58.5 Gary Alexander 378

3 LONG POND 4 Θ 3 G Lerena 58 Lucky Houdalakis 644

4 GLAMOROUS SCANDAL 3 Θ 4 P Strydom 57.5 Fabian Habib 484

5 PURDEY 1 Θ 4 R Danielson 56.5 Romeo Francis 855

6 REGAL GIRL 10 Θ 4 C Storey 56 Tobie Spies 129

7 CANTATA MUNDI 7 Θ 4 R Munger 55 Barend Botes 213

8 LIVE IN LOVE 5 Θ 4 D De Gouveia 55 Stuart Pettigrew 838

9 MUSETTE 6 Θ 5 * K Matsunyane -2.5 kg 55 Gary Alexander 745

10 WHATABEAUTY 2 Θ 3 M Thackeray 52 Leon Erasmus (Jnr) 014

11 EMILY HOBHOUSE 8 Θ 4 C Maujean 52 Geoff Woodruff 073

12 KISS AN ANGEL 9 Θ 4 J Penny 52 Roy Magner 000

ΠΡΟΤ: 7 CANTATA MUNDI-10 WHATABEAUTY-6 REGAL GIRL -1 THE SASH-

022-15:55 -: 8.100 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 7 - 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 FRENCH NAVY 4 Ε 7 P Strydom 60 Sean Tarry 400

2 CASCAPEDIA             ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 MR WINSOME 2 Ε 6 R Munger 57 Lucky Houdalakis 506

4 TOP SHOT 6 Ε 7 * D Schwarz 57 Gary Alexander 863

5 FORT EMBER 5 Θ 6 * K Matsunyane -2.5 kg 56.5 Paul Peter 831

6 SILVER THURSDAY 1 Θ 4 W Kennedy 55 Mike de Kock 661

ΠΡΟΤ: 5 FORT EMBER-6 SILVER THURSDAY

024 - 16:30 -: 6.800 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 8 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CAPTAIN COURTEOUS 3 Ε 6 R Danielson 61.5 Barend Botes 431

2 SHOGUN 5 Ε 6 * L J Ferraris 59.5 Ormond Ferraris 541

3 GREENWOOD DRIVE 7 Ε 4 M Yeni 58 Robbie Sage 116

4 D' ARRIVEE 4 Ε 4 W Kennedy 56.5 Candice Dawson 134

5 MAMBO SYMPHONY 6 Ε 4 K Steyn 55.5 Devin Little 078

6 MIGHTY VALDIE 8 Ε 4 D De Gouveia 55 Sean Tarry 364

7 HAKEEM 2 Ε 4 R Simons 54 Mike de Kock 220

8 NORLAND 1 Ε 4 R Munger 54 Chris Erasmus 520

ΠΡΟΤ: 4 D' ARRIVEE-1 CAPTAIN COURTEOUS-2 SHOGUN-6 MIGHTY VALDIE

026 - 17:05 -: 6.500 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 9 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 MAZARI 11 Θ 3 R Munger 60 Tobie Spies 564

2 AURELIA COTTA 2 Θ 4 M Yeni 60 Sean Tarry 362

3 DAME KELLY 3 Θ 4 * L J Ferraris 60 Ormond Ferraris 224

4 PRINCESS LOMITA 9 Θ 3 R Danielson 57 Alec Laird 21

5 KIMBERLEY GREEN          ΔΙΕΓΡΑΦΗ

6 ONLY TO WIN 6 Θ 4 D De Gouveia 60 Mike de Kock 521

7 CURBSTONE SHUFFLE 10 Θ 4 K Zechner 57 St John Gray 000

8 ALL I GOT 8 Θ 4 W Kennedy 57 St John Gray 454

9 SOLEMN PROMISE 7 Θ 3 M V'Rensburg 56.5 Geoff Woodruff 147

10 SEATTLE TANGO 1 Θ 5 S Brown 56.5 Stephen Lerena 230

11 FLY THOUGHT 5 Θ 3 C Maujean 56.5 Geoff Woodruff 216

ΠΡΟΤ: 3 DAME KELLY-4 PRINCESS LOMITA-2 AURELIA COTTA-1 MAZARI

029 - 17:40 -: 5.900 €

TURFFONTEIN Επίπεδη Race 10- 1450m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 JUBILEE LINE 1 Ε 6 P Strydom 60.5 Fabian Habib 722

2 GOLDEN MAN       ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 SOVEREIGN REIGN 6 Ε 7 * D R Lerena -1.5 kg 59 David Nieuwenhuizen 119

4 VARIMAX 13 Ε 4 M V'Rensburg 58.5 M G Azzie/A A Azzie 284

5 WILDLIFE SAFARI 7 Ε 5 W Kennedy 57.5 Paul Peter 826

6 TARZAN 9 Ε 3 R Munger 56.5 David Nieuwenhuizen 185

7 PRIVATE RULER 3 Ε 5 D L Habib 56.5 Paul Matchett 210

8 PROFIT RATIO 10 Ε 6 L Bester 55.5 Deshone Steyn 002

9 KING OF THE DELTA 8 Ε 4 D De Gouveia 53 Stuart Pettigrew 632

10 NOW AND FOREVER 5 Ε 3 J Penny 52 Paul Matchett 564

11 BUBBLY REPLY 12 Ε 6 * K Matsunyane +1.5 -2.5 kg 52 Grant Maroun 240

12 COLONEL BOGEY 11 Ε 4 C Maujean 52 Roy Magner 000

13 JACKMAN 4 Ε 5 M Yeni 52 Brian Wiid 598

ΠΡΟΤ: 11 BUBBLY REPLY-3 SOVEREIGN REIGN-1 JUBILEE LINE-7 PRIVATE RULER

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10