Πρόγραμμα Ν.Α 24/02/19

Στο GREYVILLE διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογο στοιχηματικό ενδιαφέρον.Αναμένονται ως συνήθως θεαματκές και κλειστές αφίξεις οι οποίες θα ''προσφέρουν'' μεγάλες αποδόσεις.Τις λίγες διαγραφές πού έχουν προκύψει αλλά και τις προτάσεις μας μπορείτε να τις δείτε παρακάτω.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 GREYVILLE 1 13:00 011-012-013 011-012-013-015-017-019 011-012

012 GREYVILLE 2 13:35 012-013-015 012-013-015-017-019-021-023 012-013

013 GREYVILLE 3 14:10 013-015-017 013-015-017-019-021-023 013-015

015 GREYVILLE 4 14:45 015-017-019 015-017-019-021 015-017

017 GREYVILLE 5 15:20 017-019-021 017-019

019 GREYVILLE 6 15:55 019-021-023 019-021

021 GREYVILLE 7 16:30 021-023

023 GREYVILLE 8 17:05

011 - 13:00 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 1-1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 GENEREIGHT 3 Θ 3 A Marcus 60 R A Hill/S R Hill 324

2 BY THE WAY 11 Θ 3 W Kennedy 60 Gareth van Zyl 222

3 OONA 9 Θ 3 D De Gouveia 60 Stuart Pettigrew 307

4 LOVE BUTTON 4 Θ 3 * K Sakayi -1.5 kg 60 Glen Kotzen 972

5 GIMME A SYMPHONY 10 Θ 3 * L J Ferraris 60 Candice Dawson 089

6 PERFECT SCORE 8 Θ 3 L Hewitson 60 Candice Dawson 090

7 SASSY QUEEN 5 Θ 3 K de Melo 60 Nathan Kotzen 568

8 TEETOTAL 6 Θ 4 S Moodley 60 Kumaran Naidoo 959

9 RIVERBOAT BELLE 2 Θ 3 M Khan 60 Duncan Howells 400

10 SHROUD 7 Θ 4 S Brown 60 Gareth van Zyl 98

11 TINTANDA 1 Θ 3 * Y Ramzan -4 kg 60 Mark Dixon 5

ΠΡΟΤ: 1 GENEREIGHT-2 BY THE WAY-3 OONA-4 LOVE BUTTON

012 - 13:35 -: 4.800 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 2-1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CATCH THE DEVIL 7 Ε 3 G Wright 60 Andre Nel 756

2 RUMBLEINTHEJUNGLE 3 Ε 3 K de Melo 60 Dean Kannemeyer 253

3 PITCH PINE 6 Ε 3 * K Matsunyane -2.5 kg 60 Clinton Binda 877

4 SOLSBURY HILL 2 Ε 3 L Hewitson 60 Alyson Wright 455

5 TOMMY THE BUILDER 9 Ε 4 W Kennedy 60 Candice Dawson 397

6 TRUST IN GOLD 1 Ε 4 S Randolph 60 Tony Rivalland 355

7 BLACK DEVON 8 Ε 4 * K Sakayi -1.5 kg 60 Lola Crawford 695

8 PROPOSITION              ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 SAIL DE LAGO 5 Θ 3 D De Gouveia 57 Weiho Marwing 030

ΠΡΟΤ: 2 RUMBLEINTHEJUNGLE-1 CATCH THE DEVIL-4 SOLSBURY HILL-5 TOMMY THE BUILDER

013 - 14:10 -: 4.200 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 3-1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SPRING BREEZE 7 Θ 4 L Hewitson 62 Nathan Kotzen 503

2 FLORENCE                        ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 PALACE ROSE 3 Θ 3 M Khan 61 Kumaran Naidoo 027

4 FLAMENCO DANCER 10 Θ 4 S Brown 60.5 Dennis Bosch 534

5 SHEIK'S STORM 6 Θ 4 S Veale 59 Paul Gadsby 602

6 STOCKADE 8 Θ 6 T Godden 58.5 Pat Lunn 070

7 INTHEPURPLERAIN 4 Θ 4 W Kennedy 57.5 Candice Dawson 370

8 BEQUIA 1 Θ 3 S Moodley 55 Garth Puller 789

9 LADY LUCINDA 5 Θ 5 D De Gouveia +0.5 kg 52 Weiho Marwing 090

10 BRIDAL VEIL 9 Θ 4 * K Sakayi -1.5 kg 52 Doug Campbell 087

ΠΡΟΤ: 1 SPRING BREEZE-5 SHEIK'S STORM-4 FLAMENCO DANCER-7 INTHEPURPLERAIN

015 - 14:45 -: 4.200 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 4- 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 DUNZIE                         ΔΙΕΓΡΑΦΗ

2 MISSIBABA 11 Θ 5 W Kennedy 60.5 Dennis Bosch 992

3 PROSECCO 6 Θ 4 B Lerena 60 Alistair Gordon 349

4 GINGER BISCUIT 8 Θ 7 K de Melo 59 Pat Lunn 735

5 NOT NOW PUSSYCAT 1 Θ 3 * K Sakayi -1.5 kg 58.5 Glen Kotzen 726

6 BEL CANTO CHORUS 4 Θ 3 D De Gouveia 58 Stuart Pettigrew 581

7 IN FULL BLOOM 7 Θ 3 * L J Ferraris 58 Sean Tarry 551

8 FLEEK                                  ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 MAJESTIC MARY 5 Θ 4 S Randolph 56 Tony Rivalland 529

10 JAUNITA 10 Θ 4 * J Jacobs +1.5 -4 kg 52.5 Dennis Bosch 036

11 NORTHERN STORM 2 Θ 5 J L Samuel 52 Kumaran Naidoo 804

ΠΡΟΤ: 7 IN FULL BLOOM-2 MISSIBABA-9 MAJESTIC MARY-3 PROSECCO

017 - 15:20 -: 6.300 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 5 - 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SEA VENTURE 1 Θ 3 A Marcus 60 Chesney van Zyl 423

2 LA DUCHESSE 6 Θ 3 M Khan 60 Paul Gadsby 225

3 ORIENT EXPRESS 5 Θ 3 K de Melo 60 Dean Kannemeyer 653

4 JAMAICA BAY 8 Θ 3 S Brown 60 Doug Campbell 245

5 WISP OF GLORY 9 Θ 3 * J Jacobs -4 kg 60 Paul Lafferty 506

6 VELVET HONEY 4 Θ 3 S Moodley 60 Michael Roberts 457

7 POWER PITCH 7 Θ 3 S Randolph 60 Wendy Whitehead 987

8 CLARA                   ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 GIRL GEORGE 2 Θ 3 * L J Ferraris 60 Candice Dawson 00

ΠΡΟΤ: 1 SEA VENTURE-3 ORIENT EXPRESS-2 LA DUCHESSE-7 POWER PITCH

019 - 15:55 -: 6.700 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 6 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CHAMPENOIS 9 Θ 4 S Veale 60 Dennis Drier 435

2 O' KEEFFE 3 Θ 5 G Wright 60 Andre Nel 121

3 PARABOLA 8 Θ 5 * L J Ferraris 59 Brett Crawford 778

4 LADY LI LAY 11 Θ 5 S Moodley 58.5 Andre Nel 316

5 ELLA'S WORLD 2 Θ 3 W Kennedy 56.5 Dennis Bosch 121

6 PEARL GLOW 5 Θ 4 K de Melo 56.5 Dean Kannemeyer 629

7 MAR DEL SUR 1 Θ 4 D De Gouveia 55.5 Chesney van Zyl 050

8 RAES' DYNA JET 10 Θ 5 E S Ngwane 55.5 Gavin van Zyl 219

9 SOMEONE EXCITING 7 Θ 4 S Randolph 55 Alyson Wright 766

10 RUNAWAY GAL 4 Θ 3 L Hewitson 53 Brett Crawford 533

11 PRINCESS LOMITA 6 Θ 3 * K Matsunyane +1.5 -2.5 kg 52 Alec Laird 217

ΠΡΟΤ: 2 O' KEEFFE-5 ELLA'S WORLD-11 PRINCESS LOMITA-10 RUNAWAY GAL

021-16:30 -: 4.200 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 7 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 MAMBO LYRIC 3 Θ 3 K de Melo 60.5 Nathan Kotzen 717

2 MYELISHA 1 Θ 5 M Khan 59 Lezeanne Forbes 942

3 MYSTICAL SUMMER 8 Θ 4 S Randolph 58.5 Wendy Whitehead 610

4 PROMISE 9 Θ 4 L Hewitson 58 Paul Peter 402

5 MIESQUE SUNRISE 5 Θ 3 D De Gouveia 57.5 Wayne Badenhorst 581

6 FOREVERMORE 4 Θ 4 G Wright 57 Andre Nel 531

7 QUEEN'S PLAIN 10 Θ 4 * X Jacobs -4 kg 55.5 Duncan Howells 062

8 COSIMA 6 Θ 5 S Moodley 54.5 Garth Puller 586

9 KILVINGTON 2 Θ 3 * K Sakayi -1.5 kg 54 Wendy Whitehead 004

10 LIVERPOOL LASS 12 Θ 4 W Kennedy 54 Dennis Bosch 750

11 MYTHICAL MAGIC 7 Θ 6 H Ramlugaan 53 Gareth van Zyl 896

12 ART ATTACK                       ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 2 MYELISHA-4 PROMISE-7 QUEEN'S PLAIN-5 MIESQUE SUNRISE

023 - 17:05 -: 4.450 €

GREYVILLE Επίπεδη Race 8-1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 THE PRIVATE 14 Ε 4 * A Arries 60.5 Michael Roberts 772

2 MOCHA ROSE 11 Θ 3 M Khan 59.5 Duncan Howells 504

3 TRIPPLE EXPLOSION            ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 FROZEN TUNE 9 Ε 3 K de Melo 59 Dennis Bosch 706

5 KING'S STORY 4 Ε 3 * L J Ferraris 59 Doug Campbell 866

6 PANTSULA 15 Ε 4 W Kennedy 58.5 Gavin van Zyl 540

7 SILVER CENT 10 Ε 6 E S Ngwane 58.5 Lola Crawford 850

8 WASHINGTON SQUARE 3 Ε 4 G Wright 58.5 Andre Nel 446

9 GRANDE MAESTRO 1 Ε 4 S Randolph 58 Darryl Moore 913

10 CARLBURG 5 Ε 3 * Y Ramzan -4 kg 56 Michael Roberts 090

11 ROY'S ROLL'S ROYCE 6 Ε 6 S Brown 55.5 Yogas Govender 446

12 ROY'S TAXI 12 Ε 7 S Moodley 55 Kumaran Naidoo 046

13 LUNAR TIDE 8 Θ 5 Reserve 1 52 Paul Lafferty 554

ΠΡΟΤ: 9 GRANDE MAESTRO-1 THE PRIVATE-4 FROZEN TUNE-11 ROY'S ROLL'S ROYCE

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter