Προτάσεις κουπονιού 22/03/19

Το σημερινό κουπόνι περιλαμβάνει ιπποδρομίες από το FAIRVIEW της Ν.Α,από το LINGFIELD καί το NEWCASTLE της Αγγλίας καί 3 ιπποδρόμους από την Γαλλία, με ολόκληρο το πρόγραμμα από την TOULOUSE, 2 κούρσεςαπό το FONTAINEBLEAU και φυσικά από το VINCENNES πού θα διεξαχθεί το QUARTE+ στις 21:15.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

011 FAIRVIEW 1 FLAT 1000 6 4.550 13:00 PHUMELELA            2-1-3

012 FAIRVIEW 2 FLAT 1200 13 4.450 13:30 PHUMELELA          2-4-6-13

013 FAIRVIEW 3 FLAT 1200 10 4.450 14:05 PHUMELELA          2-10-7-1              ΔΙΕΓΡ.8

014 FAIRVIEW 4 FLAT 1600 10 4.450 14:40 PHUMELELA          9-8-6-3

015 FONTAINEBLEAU 4 CHASE 3850 7 20.000 15:05 PMU        4-5-1

016 FAIRVIEW 5 FLAT 1600 18 4.300 15:15 PHUMELELA         11-10-2-1

017 FONTAINEBLEAU 5 HURDLE 3800 13 17.000 15:37 PMU    1-7-8-11

018 FAIRVIEW 6 FLAT 1800 7 4.800 15:55 PHUMELELA           3-2-1

019 LINGFIELD 1 FLAT 1600 10 7.800 16:10 GBI                       9-3-8-1

020 FAIRVIEW 7 FLAT 1200 12 9.000 16:30 PHUMELELA          1-5-9-11

021 LINGFIELD 2 FLAT 1200 12 6.600 16:40 GBI                      11-6-3-2

022 FAIRVIEW 8 FLAT 1200 20 4.200 17:00 PHUMELELA          6-4-1-11

023 LINGFIELD 3 FLAT 1000 10 6.600 17:15 GBI                      2-3-7-1  

024 TOULOUSE 1 FLAT 2000 15 18.000 17:22 PMU                   2-7-3-5-1

025 LINGFIELD 4 FLAT 2400 7 21.000 17:50 GBI                      1-6-3                 διεγρ.4

026 TOULOUSE 2 CHASE 4200 8 48.000 17:57 PMU                4-1-2-7

027 LINGFIELD 5 FLAT 2400 5 6.500 18:20 GBI                         5-1

028 TOULOUSE 3 FLAT 1200 13 16.000 18:32 PMU                  5-2-4-6-3

029 LINGFIELD 6 FLAT 2000 10 7.800 18:55 GBI                       2-5-4-1

030 TOULOUSE 4 CHASE 3500 9 17.000 19:07 PMU                 1-5-7-3

031 NEWCASTLE 1 FLAT 2500 12 7.200 19:30 GBI                    1-4-6-10

032 TOULOUSE 5 FLAT 2000 14 14.000 19:42 PMU                   3-6-10-4-12

033 NEWCASTLE 2 FLAT 1600 14 8.300 20:00 GBI                    3-6-10-7             ΔΙΕΓΡ.1

034 TOULOUSE 6 FLAT 2100 11 17.000 20:17 PMU                   3-5-1-6

035 NEWCASTLE 3 FLAT 1400 9 6.500 20:30 GBI                      3-4-7-1

036 TOULOUSE 7 FLAT 2100 9 16.000 20:52 PMU                     2-1-8-3

037 NEWCASTLE 4 FLAT 1400 12 11.000 21:00 GBI                   5-1-6-2

038 VINCENNES 3 ATTELE 2850 14 48.000 21:15 PMU              6-11-10-8-4

039 NEWCASTLE 5 FLAT 1200 9 7.200 21:30 GBI                     1-5-4-7

040 NEWCASTLE 6 FLAT 1000 10 7.200 22:00 GBI                   1-2-4-5

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter