ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 04/04/19

Ακόμη ένα ενδιαφέρον αλλοδαπό κουπόνι πού απαρτίζεται με κούρσες της Ν.Α και τον ιππόδρομο τού VAAL,από την Γαλλία στο  LYON PARILLY  και SAINT-CLOUD και από την Αγγλία τούς ιπποδρόμους τού SOUTHWELL καί τού CHELMSFORD.Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προτάσεις μας.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

011 LYON PARILLY 1 FLAT 2200 7 22.000 12:55 PMU                      2-1-3-4

012 LYON PARILLY 2 FLAT 900 8 18.000 13:25 PMU                        5-1-6-7

013 VAAL 1 FLAT 1200 17 6.600 13:40 PHUMELELA                       6-11-4-13   ΔΙΕΓΡ. 15

014 LYON PARILLY 3 FLAT 2200 12 22.000 13:55 PMU                    9-7-6-11

015 VAAL 2 FLAT 1200 13 6.600 14:15 PHUMELELA                       2-1-10-5     ΔΙΕΓΡ. 9-13

016 SAINT-CLOUD 1 FLAT 1600 16 52.000 14:50 PMU                     5-13-15-16-9

017 VAAL 3 FLAT 1200 18 6.600 14:55 PHUMELELA                       9-3-15-4     ΔΙΕΓΡ.14-17-18

018 VAAL 4 FLAT 1200 16 6.600 15:30 PHUMELELA                       1-15-5-2

019 SOUTHWELL 1 FLAT 1400 14 6.650 15:55 GBI

020 VAAL 5 FLAT 1000 10 6.600 16:05 PHUMELELA                       3-1-4-2        ΔΙΕΓΡ. 7

021 SOUTHWELL 2 FLAT 1600 11 6.400 16:30 GBI

022 VAAL 6 FLAT 1000 7 6.850 16:40 PHUMELELA                         4-5-1

023 SOUTHWELL 3 FLAT 1000 6 7.700 17:00 GBI

024 VAAL 7 FLAT 1200 10 7.200 17:15 PHUMELELA                     2-1-3-9          ΔΙΕΓΡ. 4

025 SOUTHWELL 4 FLAT 1200 5 10.700 17:35 GBI

026 VAAL 8 FLAT 1200 18 4.850 17:55 PHUMELELA                    2-5-11-4        ΔΙΕΓΡ. 3

027 SOUTHWELL 5 FLAT 1200 12 6.650 18:15 GBI

028 VAAL 9 FLAT 1200 18 4.850 18:30 PHUMELELA                    12-3-4-5

029 SOUTHWELL 6 FLAT 1000 11 3.300 18:50 GBI

030 SOUTHWELL 7 FLAT 2400 8 6.650 19:30 GBI

031 CHELMSFORD 1 FLAT 1600 9 9.400 20:00 GBI

032 CHELMSFORD 2 FLAT 1600 6 11.150 20:30 GBI

033 CHELMSFORD 3 FLAT 2000 8 22.000 21:00 GBI

034 CHELMSFORD 4 FLAT 2000 12 7.200 21:30 GBI

035 CHELMSFORD 5 FLAT 1000 12 11.150 22:00 GBI

036 CHELMSFORD 6 FLAT 2800 13 7.200 22:30 GBI

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10