Προτάσεις κουπονιού 30/04

Με 18 στο σύνολο ιπποδρομίες συμπληρώθηκε το σημερινό αλλοδαπό κουπόνι.Οι 8 από αυτές διεξάγονται στην Ν.Α καί τον ιππόδρομο τού VAAL καί στην Αγγλία 3 στον ιππόδρομο τού NOTTINGHAM καί ολόκληρο το πρόγραμμα από το CHELMSFORD.Οι περισσότερες αναμετρήσεις είναι ιδιαίτερα ανοιχτές γιά κάθε αποτέλεσμα.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

011 VAAL 1 FLAT 1400 11 6.600 14:05 PHUMELELA                      2-10-1-3  ΔΙΕΓΡ.9

012 VAAL 2 FLAT 1400 11 6.900 14:40 PHUMELELA                      5-6-2-3

013 VAAL 3 FLAT 1400 8 6.600 15:15 PHUMELELA                        3-4-1      ΔΙΕΓΡ.2

014 VAAL 4 FLAT 1000 7 6.550 15:50 PHUMELELA                        3-1-2

015 VAAL 5 FLAT 1000 11 6.550 16:25 PHUMELELA                      1-2-4-11

016 VAAL 6 FLAT 1600 17 6.200 17:05 PHUMELELA                      5-4-1-3

017 VAAL 7 FLAT 1600 15 5.900 17:40 PHUMELELA                       5-1-4-12

018 NOTTINGHAM 6 FLAT 2050 14 8.000 18:05 GBI                        5-11-9-7

019 VAAL 8 FLAT 1600 16 6.600 18:15 PHUMELELA                      3-1-4-2     ΔΙΕΓΡ.8-9

020 NOTTINGHAM 7 FLAT 2800 10 12.500 18:35 GBI                      4-1-10-3

021 NOTTINGHAM 8 FLAT 1000 6 12.500 19:10 GBI                       1-5-6

022 CHELMSFORD 1 FLAT 2000 15 6.800 19:15 GBI                     1-8-7-2

023 CHELMSFORD 2 FLAT 1400 13 6.800 19:45 GBI                      5-11-1-6

024 CHELMSFORD 3 FLAT 1400 9 9.700 20:20 GBI                       2-7-1-6

025 CHELMSFORD 4 FLAT 1400 6 11.200 20:55 GBI                      4-5-2

026 CHELMSFORD 5 FLAT 1400 13 6.800 21:25 GBI                     8-5-6-1

027 CHELMSFORD 6 FLAT 3200 8 10.800 22:00 GBI                    1-6-7-5

028 CHELMSFORD 7 FLAT 1600 16 6.800 22:30 GBI                     7-5-2-1

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10