Προτάσεις κουπονιού 08/06/19

Με 30 ιπποδρομίες συμπληρώθηκε το σημερινό αλλοδαπό κουπόνι,οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον.Η Ν.Α έχει την μερίδα τού λέοντος καθώς διεξάγονται κούρσες στούς ιπποδρόμους τού GREYVILLE καί τού KENILWORTH,στην Γαλλία στο MAISONS LAFFITTE και στην Αγγλία στο LINGFIELD.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΠΠΟΙ ΕΠΑΘΛΟ ΩΡΑ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

011 GREYVILLE 1 FLAT 1700 17 6.300 12:25 PHUMELELA      9-3-1-4       διεγρ.2-12-17

012 GREYVILLE 2 FLAT 1400 10 9.000 13:05 PHUMELELA      7-3-6-10     διεγρ.2

013 KENILWORTH 1 FLAT 1400 10 4.800 13:35 PHUMELELA   2-5-7-10     διεγρ.9

014 GREYVILLE 3 FLAT 1100 11 9.000 13:40 PHUMELELA       2-1-3-4      διεγρ.5-6

015 KENILWORTH 2 FLAT 1600 10 4.800 14:10 PHUMELELA    4-5-1-2     διεγρ.7

016 GREYVILLE 4 FLAT 1400 13 9.000 14:20 PHUMELELA       3-5-1-8

017 KENILWORTH 3 FLAT 2000 15 4.800 14:50 PHUMELELA   3-4-1-7     διεγρ.9

018 GREYVILLE 5 FLAT 1800 10 15.000 15:00 PHUMELELA       2-6-1-3

019 KENILWORTH 4 FLAT 1400 9 6.100 15:30 PHUMELELA       4-6-7-1

020 GREYVILLE 6 FLAT 1400 11 24.000 15:40 PHUMELELA       1-10-2-3

021 KENILWORTH 5 FLAT 1400 12 4.800 16:05 PHUMELELA      7-5-4-3

022 GREYVILLE 7 FLAT 1600 8 60.000 16:20 PHUMELELA         6-2-1-4

023 KENILWORTH 6 FLAT 1200 9 12.000 16:45 PHUMELELA      7-5-1-9

024 GREYVILLE 8 FLAT 1600 15 12.000 16:55 PHUMELELA           6-5-4-2     διεγρ.15

025 KENILWORTH 7 FLAT 1200 7 12.000 17:20 PHUMELELA         1-2-6-3     διεγρ.4

026 GREYVILLE 9 FLAT 2000 18 12.000 17:30 PHUMELELA           1-3-2-7     διεγρ.16-18

027 MAISONS LAFFITTE 1 FLAT 1200 16 30.000 17:42 PMU            8-15-9-1   διεγρ.12

028 KENILWORTH 8 FLAT 1200 12 4.800 17:55 PHUMELELA          3-12-5-10

029 GREYVILLE 10 FLAT 1200 16 12.000 18:10 PHUMELELA        1-3-4-8     διεγρ.6-9

030 MAISONS LAFFITTE 2 FLAT 2100 12 25.000 18:17 PMU           5-3-11-12

031 MAISONS LAFFITTE 3 FLAT 1300 11 55.000 18:52 PMU           7-5-4-8

032 MAISONS LAFFITTE 4 FLAT 1200 16 23.000 19:27 PMU            6-4-13-1  διεγρ.11

033 LINGFIELD 1 FLAT 1600 12 7.450 19:40 GBI

034 MAISONS LAFFITTE 5 FLAT 2100 13 20.000 20:00 PMU           2-4-1-8

035 LINGFIELD 2 FLAT 2400 14 7.450 20:15 GBI

036 MAISONS LAFFITTE 6 FLAT 1100 5 34.000 20:30 PMU             1-3-2

037 LINGFIELD 3 FLAT 2000 14 7.450 20:45 GBI

038 LINGFIELD 4 FLAT 1000 9 6.550 21:15 GBI

039 LINGFIELD 5 FLAT 1000 7 8.500 21:45 GBI

040 LINGFIELD 6 FLAT 1200 9 11.500 22:15 GBI

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10