«Ανακοίνωση Απόφασης Ε. Ι. της 30/6/2019 »

Συνήλθε στις 30 Ιουνίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της το δελτίο Ελλανοδικών της 23/6/2019, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Εξέτασε το παραπεμπτικό σημείωμα του Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρήσεων της ΦΕΕ καθώς και τον προπονητή κο Χρ. Κουβαρά για την διαγραφή του

ίππου ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ(IRE), κατά την διαδικασία δηλώσεων αναβατών για την 5η ιππ/μία της 30/6/2019, λόγω ελλείψεως αναβάτη. Η Επιτροπή ελέγχοντας τον ισοζυγισμό της ιπποδρομίας, την διαθεσιμότητα των αναβατών την ημέρα εκείνη όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία , καθώς και τους λόγους που προέβαλε ο προπονητής , κάνει δεκτές τις εξηγήσεις του θεωρώντας την διαγραφή του ίππου δικαιολογημένη. Στον ως άνω προπονητή κάνει σύσταση για το μέλλον να δεσμεύει έγκαιρα αναβάτη πριν την επανεγγραφή των ίππων του.

2. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :

• Προπονητή κο Χρ. Σταύρου πρόστιμο €50 διότι από το ύψος των 1.000 μ. η σέλλα του ίππου του ΝΕΪΣΑΝ(GB) που διαγωνίσθηκε στην 2η ιππ/μία

της 23/6/2019, υπέστη μεγάλη μετατόπιση προς τα πίσω, με συνέπεια να δυσχεράνει την ίππευση του αναβάτη σε μεγάλο βαθμό.

• Αναβάτη Μάριο Μηνά πρόστιμο €150 για υπερβολική χρήση μαστιγίου στον ίππο ΣΠΑΡΤΗ που διαγωνίσθηκε στην 5η ιπποδρομία της 23/6/2019.

· Προπονητή κο Σπ. Μαυρόπουλο πρόστιμο €50 διότι ο ίππος ΓΟΥΪΝΤΕΡ ΡΟΟΥΖ(IRE) στην 6η ιπποδρομία της 23/6/2019, διαγωνίσθηκε χωρίς παρωπίδες, τις οποίες εκ παραδρομής είχε δηλώσει.

· Προπονητή κο Αδ. Κρητικό πρόστιμο €30 διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα ιδιοκτησίας ως όφειλε και ο ίππος ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙΣΕΛ(IRE) στην 7η ιπποδρομία της 23/6/2019, διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Κατόπιν της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή Ιπποδρομιών επιτρέπει στον Κύπριο αναβάτη Μάριο Μηνά να ιππεύσει στις ιπποδρομίες του Σαββάτου 6/7/2019.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΕΡ. ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter