Πρόγραμμα Ν.Α 05/08/19

Στο Fairview διεξάγονται οι σημερινές ιπποδρομίες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι.Οι περισσότερες από αυτές είναι ιδιαίτερα ανοιχτές γιά κάθε αποτέλεσμα,αλλά δεν λείπουν καί τα άλογα πού υπερέχουν καί μπορούν εύκολα η δύσκολα να επιβεβαιώσουν νικηφόρα τον τίτλο τού φαβορί.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMUL. ΣΥΝΘΕΤΟ

011 FAIRVIEW 1 13:00 011-012-013 011-012

012 FAIRVIEW 2 13:30 012-013-014 012-013-014-015-017-019 012-013

013 FAIRVIEW 3 14:05 013-014-015 013-014-015-017-019-021-023 013-014

014 FAIRVIEW 4 14:40 014-015-017 014-015-017-019-021-023 014-015

015 FAIRVIEW 5 15:15 015-017-019 015-017-019-021 015-017

017 FAIRVIEW 6 15:50 017-019-021 017-019

019 FAIRVIEW 7 16:25 019-021-023 019-021

021 FAIRVIEW 8 17:05 021-023

023 FAIRVIEW 9 17:40

 

011 - 13:00 -: 4.450 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 1 - 1300m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 MARK THE DOORMAN 4 Ε 4 W Agrella 60 Yvette Bremner 270

2 CAPTAIN CARLOS 9 Ε 4 M Yeni 60 Gavin Smith 822

3 MIO VITO 7 Ε 4 R Khathi 60 Emmanuel Kaknis 833

4 DIVINE LAW 10 Ε 4 L Mxothwa 60 D A McKenzie 852

5 KING OF PROMISE 1 Ε 5 K Zechner 60 D A McKenzie 664

6 LOST MONARCH 8 A 4 K Steyn 60 Montana Turner 77

7 BRAVE WARRIOR 2 Ε 3 W Kennedy 58 Yvette Bremner ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 COVE FORT 6 A 3 T Gould 58 Alan Greeff 33

9 GAELIC STORM 3 Ε 3 R Munger 58 Yvette Bremner 64

10 TORAN'S GIRL 5 Θ 4 C Storey 57.5 Jacques Strydom 572

ΠΡΟΤ: 8 COVE FORT-2 CAPTAIN CARLOS-5 KING OF PROMISE-3 MIO VITO

012 - 13:30 -: 4.450 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 2 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 QUEEN NITOCRIS              ΔΙΕΓΡΑΦΗ

2 CAPE ASH 9 Θ 4 W Kennedy 60 Yvette Bremner 559

3 SIERRA LINE 4 Θ 4 C Storey 60 Vaughan Marshall 789

4 AFRICAN DIAMOND 8 Θ 4 K Zechner 60 D A McKenzie 267

5 IN THE SKY 3 Θ 5 G Cheyne 60 Alan Greeff 263

6 SOMEONE'S SECRET 6 Θ 4 M Yeni 60 Gavin Smith 806

7 REDAMANCY 7 Θ 4 R Munger 60 Yvette Bremner 845

8 RUBIX 2 Θ 5 C Maujean 60 Gavin Smith 647

9 OHSOBRIGHT 1 Θ 5 D Ashby 60 Montana Turner 850

10 EPISODE ONE 11 Θ 4 R Khathi 60 Emmanuel Kaknis 866

11 MISTRESS OF MEANS 5 Θ 3 L Mxothwa 57 Sharon B Kotzen 533

ΠΡΟΤ: 11 MISTRESS OF MEANS-3 SIERRA LINE-2 CAPE ASH-7 REDAMANCY

013 - 14:05 -: 3.650 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 3 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 VALENTINE'S GIRL 6 Θ 5 L Mxothwa 60 Sharon B Kotzen 837

2 VICTORY MARCH 7 A 4 S Fortune 58 Emmanuel Kaknis 010

3 TWICE A POET 3 A 4 M Yeni 57.5 Gavin Smith 092

4 SHINE LIKE A STAR 4 Ε 8 * J Mphanya -2.5 kg 57.5 Gavin Smith 791

5 LARRY JACK 9 Ε 4 C Storey 57 Tara Laing 973

6 GRANDIFLORA 10 Θ 5 R Khathi 57 Emmanuel Kaknis 029

7 GRAVITATION 1 Ε 4 D Ashby 56.5 Montana Turner 808

8 RUN FOR GOLD 2 Ε 4 R Munger 55.5 Yvette Bremner 609

9 EXALTATION 8 A 4 C Maujean 55 Gavin Smith 791

10 COLONEL BOGEY 5 Ε 5 T Gould 52 Gavin Smith 070

ΠΡΟΤ: 3 TWICE A POET-1 VALENTINE'S GIRL-4 SHINE LIKE A STAR-5 LARRY JACK

014 - 14:40 -: 4.450 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 4-1900m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CAPTAIN HOOK 4 Ε 4 W Kennedy 60 Yvette Bremner 223

2 BENEVOLENCE 1 Ε 4 M Yeni 60 Gavin Smith 546

3 GUTHRIE 3 Ε 4 R Munger 60 Yvette Bremner 645

4 PRINCE IN ACTION 7 Ε 4 K Steyn 60 Des J McLachlan 734

5 TOM TOM 2 Ε 4 T Gould 60 Grant Paddock 482

6 TIBETAN ROUGE           ΔΙΕΓΡΑΦΗ

7 MISS INN IN ACTION 6 Θ 3 K Zechner 52.5 Sharon B Kotzen 989

ΠΡΟΤ: 1 CAPTAIN HOOK-2 BENEVOLENCE-3 GUTHRIE

015 - 15:15 -: 4.150 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 5 - 1900m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CAPE LEOPARD 1 Ε 4 C Storey 60 Jacques Strydom 179

2 WOOD FOR THE TREES 15 Ε 4 W Kennedy 60 Sharon B Kotzen 750

3 TOM 'N JERRY 12 Ε 4 * J Mphanya -2.5 kg 58 Gavin Smith 698

4 ONE DESTINY 13 Ε 4 R Munger 56.5 Yvette Bremner 424

5 AWAKENING 11 Ε 4 T Gould 56 Grant Paddock 028

6 GREAT CRUSADE 4 Ε 4 K Zechner 56 Sharon B Kotzen 000

7 SABASTIAN 3 Ε 6 C Maujean 56 Grant Paddock 150

8 SUNDAY FALLS 2 Ε 5 M Yeni 56 Gavin Smith 212

9 ROSSLYN CHAPEL 9 Ε 7 G Cheyne 55.5 Gavin Smith 550

10 OKAVANGO DELTA 10 Ε 6 X Ndlovu 55 Hekkie Strydom 441

11 FINLEY HILL                ΔΙΕΓΡΑΦΗ

12 OMAHA TRIBE 7 Ε 6 D Bogaleboile 53 Jacques Strydom 493

13 CAPTAIN'S VISTA 5 Ε 7 R Khathi +1.5 kg 52 Emmanuel Kaknis 675

14 CIPHER 6 Ε 6 K Steyn 52 Des J McLachlan 057

15 BIG JAY'S 8 Ε 8 S Fortune 52 Emmanuel Kaknis 080

ΠΡΟΤ: 8 SUNDAY FALLS-4 ONE DESTINY-1 CAPE LEOPARD-10 OKAVANGO DELTA

017 - 15:50 -: 4.150 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 6- 1900m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 DALLEY 4 Θ 7 G Cheyne 60 Alan Greeff 730

2 FAT LADY SINGS 5 Θ 4 W Kennedy 59 Yvette Bremner 416

3 SEATTLE SOUND 11 Θ 5 L Mxothwa 59 Sharon B Kotzen 786

4 ETERNAL NIGHT 2 Θ 6 T Gould 58 Alan Greeff 826

5 LATERAL'S FLASH 10 Θ 4 M Yeni 57.5 Gavin Smith 772

6 FRENCH NOBILITY 6 Θ 4 D Ashby 57 Gavin Smith 600

7 ANGIOLETTA 7 Θ 4 C Maujean 56 Gavin Smith 049

8 LATESCENT 15 Θ 4 R Khathi 55.5 Emmanuel Kaknis 992

9 ROCK STARDOM 13 Θ 4 K Zechner 55.5 Sharon B Kotzen 219

10 CANTATA MUNDI 8 Θ 5 C Storey 55.5 Jacques Strydom 070

11 CHESTNUT LEGACY 3 Θ 4 * J Mphanya -2.5 kg 54.5 Gavin Smith 197

12 ELUSIVE FOUNTAIN                ΔΙΕΓΡΑΦΗ

13 SETTLEMENT DAY 1 Θ 4 K Minnie 54 Jacques Strydom 361

14 OASIS QUEEN 14 Θ 6 X Ndlovu 54 Hekkie Strydom 048

15 GIFT OF GOLD 12 Θ 9 D Bogaleboile 52 Emmanuel Kaknis 087

ΠΡΟΤ: 1 DALLEY-3 SEATTLE SOUND-5 LATERAL'S FLASH-9 ROCK STARDOM

019 - 16:25 -: 6.300 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 7 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 EXELERO 5 Ε 9 C Maujean 61 Tara Laing 673

2 AFRIKABURN 2 Ε 8 C Storey 59.5 Tara Laing 935

3 LORD BALMORAL 1 Ε 6 L Mxothwa +0.5 kg 58 Vaughan Marshall 756

4 ROYAL ARMOUR 3 Ε 7 W Kennedy 58 Yvette Bremner 557

5 THE HIGHWAY MAN 8 Ε 4 M Yeni 56.5 Gavin Smith 162

6 BREAKFAST CLUB 7 Ε 7 G Cheyne 56.5 Alan Greeff 248

7 LORD WINDERMERE 4 Ε 6 T Gould 56.5 Alan Greeff 321

8 MARCH MUSIC 9 Θ 4 R Munger 55 Yvette Bremner 314

9 DESERT WISDOM 6 Ε 6 D Bogaleboile 55 Jacques Strydom 089

ΠΡΟΤ: 7 LORD WINDERMERE-8 MARCH MUSIC-5 THE HIGHWAY MAN-3 LORD BALMORAL

021 - 17:05 -: 4.500 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 8 - 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PALE LILAC 11 Θ 5 L Mxothwa 60.5 Emmanuel Kaknis 410

2 SHEPARD'S DELIGHT 1 Θ 4 G Cheyne 60 Alan Greeff 001

3 SAILOR SAM 5 Ε 4 W Kennedy 59 Yvette Bremner 790

4 DYNASTY'S BOY 9 Ε 5 T Gould 58.5 Alan Greeff 504

5 STOPTHINKINGOFME 8 Θ 6 X Ndlovu 58.5 Alan Greeff 348

6 BIG BAY 4 A 3 M Yeni 56.5 Gavin Smith 221

7 BEL CANTO CHORUS 6 Θ 4 D Ashby 56.5 Yvette Bremner 108

8 SNOROK 3 Ε 3 R Munger 56 Yvette Bremner 219

9 BARBARELLA NIGHTS 12 Ε 6 K Zechner 54 D A McKenzie 732

10 CAPTAIN PARKER 2 Ε 4 C Maujean 54 Gavin Smith 927

11 NOVEMBER STORM 13 Ε 5 S Fortune 52.5 Hekkie Strydom 017

12 ADIOS GRINGO 7 A 3 K Steyn 52 Jacques Strydom 160

13 FOR LUCK SAKE 14 Ε 8 R Khathi +1.5 kg 52 Emmanuel Kaknis 413

14 QUEENSBERRY RULES 10 Ε 5 K Minnie 52 Des J McLachlan 800

ΠΡΟΤ: 6 BIG BAY-2 SHEPARD'S DELIGHT-5 STOPTHINKINGOFME-10 CAPTAIN PARKER

023 - 17:40 -: 4.150 €

FAIRVIEW Επίπεδη Race 9 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LIGHT ON HER TOES 6 Θ 5 W Agrella 60.5 Alan Greeff 942

2 FLAME OF FIRE 2 Θ 4 C Storey 58.5 Jacques Strydom 500

3 SEATTLE MERMAID 16 Θ 4 K Minnie 58 Alan Greeff 573

4 AL'S BELLS 14 Θ 5 G Cheyne 57 Alan Greeff 290

5 LADYSMITH 12 Θ 5 T Gould 56 Alan Greeff 922

6 MALINDA 7 Θ 4 W Kennedy 56 Yvette Bremner 352

7 NEVERLETUGO 17 Θ 5 K Zechner 56 D A McKenzie 441

8 SEKUSHI GIRL 1 Θ 4 L Mxothwa 55 D A McKenzie 000

9 SILVA KEY 10 Θ 6 R Munger 54.5 Yvette Bremner 184

10 GOTOLUVHER 3 Θ 6 D Bogaleboile 54 Jacques Strydom 600

11 ON A PROMISE 9 Θ 4 R Khathi 54 Emmanuel Kaknis 090

12 AMAROSA 11 Θ 5 C Maujean 53.5 D A McKenzie 004

13 MICROBE 13 Θ 5 S Fortune 53.5 Hekkie Strydom 058

14 STREAM OF KINDNESS 5 Θ 5 X Ndlovu 53.5 Alan Greeff 730

15 FURLA 4 Θ 4 K Steyn 52 D A McKenzie 000

16 DUBAI QUEEN 8 Θ 5 M Yeni 52 Gavin Smith 268

ΠΡΟΤ: 6 MALINDA-5 LADYSMITH-1 LIGHT ON HER TOES-4 AL'S BELLS

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter