Πρόγραμμα Ν.Α 06/08/19

Στο Vaal διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο κουπόνι.Παρουσιάζουν δυσκολίες γιά την τελική πρόβλεψη και αναμένονται εκπλήξεις με μεγάλες αποδόσεις.Στην σημερινή συγκέντρωση δεν ιππεύει ο αναβάτης R Simons καί παρακάτω μπορείτε να δείτε τούς αντικαταστάτες του αλλά καί τις διαγραφές.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 VAAL 1 13:10 011-012-013 011-012

012 VAAL 2 13:40 012-013-014 012-013-014-016-018-020 012-013

013 VAAL 3 14:10 013-014-016 013-014-016-018-020-022-024 013-014

014 VAAL 4 14:45 014-016-018 014-016-018-020-022-024 014-016

016 VAAL 5 15:20 016-018-020 016-018-020-022 016-018

018 VAAL 6 15:55 018-020-022 018-020

020 VAAL 7 16:35 020-022-024 020-022

022 VAAL 8 17:15 022-024

024 VAAL 9 17:55

 

011 - 13:10 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 1 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 KARAKORAM 15 Ε 4 * A Arries 60 Sean Tarry 333

2 WESTERN OASIS 10 Ε 4 W Kennedy 60 Paul Peter 542

3 LION KING 12 Ε 5 M Mjoka 60 Stephen Lerena 043

4 KUNGHAYFATCHOY 2 Ε 4 * D Schwarz 60 Roy Magner 554

5 UKUBIZA 4 A 4 J Sampson 60 Heinrich van der Westhuizen 0

6 AMAZING TUNE 7 A 3 * C F Dicken (-4.0kg) 57 Fabian Habib 404

7 INCANTATION 14 A 3 K Zechner 57 Romeo Francis 674

8 BUZZARD CREEK 16 A 3 C Storey 57 Stephen Lerena ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 CHRISTOPHER ROBIN 1 A 3 * L J Ferraris 57 St John Gray 9

10 DANCING INTHE RAIN 11 Ε 3 D L Habib 57 Mike de Kock 70

11 EARTH SHAKER 9 Ε 3 * J R Syster -4 kg 57 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

12 FORT LOVE 13 Ε 3 * J Gates -1.5 kg 57 Grant Maroun 0

13 MAMBA 18 A 3 Wes Marwing 57 Weiho Marwing ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 NATIONAL MINT 6 Ε 3 * K Matsunyane -1.5 kg 57 Alec Laird 9

15 PHANTOM ROLLS 8 A 3 R Munger 57 Mike de Kock 0

16 STOP FOR NOTHING 17 A 3 * K Sakayi -1.5 kg 57 Stephen Moffatt 00

ΠΡΟΤ: 1 KARAKORAM-14 NATIONAL MINT-2 WESTERN OASIS-3 LION KING

012 - 13:40 -: 6.000 €

VAAL Επίπεδη Race 2 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 GREENWOOD DRIVE 4 Ε 5 M Yeni 62.5 Robbie Sage 240

2 NORDIC REBEL 2 Ε 6 G Lerena 59 Erico Verdonese 563

3 FINCHATTON 6 Ε 8 M V'Rensburg 58.5 Gokhan Terzi 440

4 MANITOBA 3 H 5 K Zechner 58 St John Gray 352

5 I AM BATMAN 1 Ε 4 R Munger 54.5 Lucky Houdalakis 196

6 FIRE AND RESCUE            διεγραφη

ΠΡΟΤ: 2 NORDIC REBEL-4 MANITOBA-1 GREENWOOD DRIVE

013 - 14:10 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 3 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PRINCESS PENELOPE               διεγραφη

2 LITTLE SPARROW 1 Θ 4 C Habib 60 Paul Peter 033

3 STRAWBERRY MIST 2 Θ 4 C Maujean 60 Craig Mayhew 753

4 MIDNIGHT TOP 8 Θ 4 K Zechner 60 St John Gray 047

5 NOTQUITETHEREYET                 διεγραφη

6 HIGH SOCIETY 7 Θ 4 M Mjoka 60 Stephen Lerena 090

7 STARTING LINE 15 Θ 4 D L Habib 60 Paul Matchett 74

8 SAUSALITO 9 Θ 3 * J Gates -1.5 kg 57 Chris Jonker 508

9 ROCK PRINCESS 11 Θ 3 * D R Lerena 57 Stephen Lerena 090

10 JUSTUS IS POETIC                     διεγραφη

11 MARMALADE CAT 4 Θ 3 G Lerena 57 Lucky Houdalakis 8

12 PRINCESS NICOLE 12 Θ 3 * C F Dicken -4 kg 57 Coenie de Beer 62

13 SECRET DREAM                          διεγραφη

14 SMILEY RIVER 3 Θ 3 S Brown 57 Stephen Moffatt ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

15 THEATRE OF DREAMS 5 Θ 3 W Kennedy 57 Paul Peter 7

ΠΡΟΤ: 2 LITTLE SPARROW-12 PRINCESS NICOLE-15 THEATRE OF DREAMS-4 MIDNIGHT TOP

014 - 14:45 -: 5.300 €

VAAL Επίπεδη Race 4 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SEATTLE TANGO 2 Θ 6 * D R Lerena 60.5 Stephen Lerena 312

2 BID BEFORE SUNSET 4 Θ 5 * D Schwarz 59 Shaylen Naidoo 413

3 GREEN DRAGON 6 Θ 4 * J R Syster -4 kg 58 Paul Peter 104

4 COMET CRYSTAL 3 Θ 4 * T Juglall -2.5 kg 57.5 Weiho Marwing 176

5 SAMMI MOOSA 1 Θ 6 * L J Ferraris 57.5 St John Gray 637

6 PINK 9 Θ 4 * K Matsunyane -1.5 kg 57 Lucky Houdalakis 322

7 KIRKCONNEL LASS 12 Θ 6 * K Sakayi -1.5 kg 56.5 Stephen Moffatt 034

8 KAPAMA 11 Θ 4 * N Klink -1.5 kg 54 Brett Webber 835

9 OCEANIA 13 Θ 4 * A Arries 53.5 Dianne Stenger 807

10 JENNY MCGEE 7 Θ 5 * C F Dicken -4 kg 53.5 Coenie de Beer 902

11 LEDIMASPRINCESS 8 Θ 6 * T Gumede -4 kg 53.5 Chris Erasmus 960

12 UFO 5 Θ 4 * J Jacobs +2 -4 kg 52 Fabian Habib 000

13 QUEENIE 10 Θ 6 * J Gates -1.5 kg 52 Tony Nassif 777

ΠΡΟΤ: 6 PINK-1 SEATTLE TANGO-2 BID BEFORE SUNSET-5 SAMMI MOOSA

016 - 15:20 -: 5.300 €

VAAL Επίπεδη Race 5 - 1800m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SEVENTH OF JUNE 8 Ε 6 W Kennedy 61 Paul Peter 082

2 POWERED BEAUTY 6 Ε 5 M Yeni 60 Weiho Marwing 521

3 CORRIDO 7 Ε 5 S Brown 59 Paul Peter 611

4 MADIDA                  διεγραφη

5 MASTER AND MAN 3 Ε 5 * D Schwarz 55 Gary Alexander 343

6 ELEGANCIA 4 Θ 6 R Danielson 54.5 Dorrie Sham 332

7 KURT'S APPROVAL 5 Ε 5 * L J Ferraris 54.5 Brian Wiid 174

8 JAGESA JAGESA 2 Ε 4 M V'Rensburg 53 Dorrie Sham 617

9 YER-MAAN 1 Ε 1 K Zechner +0.5 kg 52 St John Gray 973

10 HYAKU 9 Ε 8 * A Arries 52 Sean Tarry 677

ΠΡΟΤ: 2 POWERED BEAUTY-1 SEVENTH OF JUNE-3 CORRIDO-5 MASTER AND MAN

018 - 15:55 -: 6.000 €

VAAL Επίπεδη Race 6 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 WHAT A RED 5 Θ 4 M Yeni 60.5 Barend Botes 113

2 ONLY TO WIN 6 Θ 5 * L J Ferraris 59 Mike de Kock 488

3 ARTEMISIA 7 Θ 7 C Habib 57.5 Grant Maroun 627

4 CAPTIVE LADY 2 Θ 4 C Maujean 57 Alec Laird 130

5 I AIN'T TRIPPIN 1 Θ 5 R Danielson 55 Candice Dawson 032

6 TOMBOLA 4 Θ 4 M V'Rensburg 54.5 Grant Maroun 055

7 HEAR THE TRUMPET 3 Θ 4 W Kennedy 53.5 David Nieuwenhuizen 678

8 FICTICIOUS 9 Θ 6 * J Gates -1.5 kg 52.5 Chris Jonker 425

9 OTTAWA 8 Θ 4 * T Juglall -2.5 kg 52 Grant Maroun 878

ΠΡΟΤ: 1 WHAT A RED-5 I AIN'T TRIPPIN-4 CAPTIVE LADY-3 ARTEMISIA

020 - 16:35 -: 3.600 €

VAAL Επίπεδη Race 7 - 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 TRIPOD 6 Ε 5 * T Gumede -4 kg 60.5 Paul Peter 436

2 BATTLE CREEK 9 Ε 5 * K Matsunyane -1.5 kg 59.5 Dorrie Sham 113

3 CHAINSAW 10 Ε 4 * T Juglall -2.5 kg 56.5 Stephen Lerena 820

4 NENG KAPA NENG 4 Ε 4 * C F Dicken -4 kg 56.5 Roy Magner 175

5 ALEX THE GREAT 7 Ε 5 * D Schwarz 56 Roy Magner 147

6 ICE EATER 3 Ε 4 * N Klink -1.5 kg 55.5 Chris Jonker 325

7 LITHUANIAN'S DREAM 1 Ε 4 * J R Syster -4 kg 55 Paul Peter 001

8 PEARL OF SIBERIA 5 Ε 5 * J Gates -1.5 kg 55 Clinton Binda 266

9 BASILICA SANTO 2 Ε 4 * D R Lerena 54.5 Fabian Habib 613

10 SNOW IN SEATTLE 8 Ε 6 * A Arries 52 Barend Botes 323

ΠΡΟΤ: 2 BATTLE CREEK-1 TRIPOD-4 NENG KAPA NENG-7 LITHUANIAN'S DREAM

022 - 17:15 -: 6.700 €

VAAL Επίπεδη Race 8 - 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 COLD CASH 1 Θ 7 * D Schwarz 60 Gary Alexander 334

2 PILGRIM'S PROGRESS 8 Θ 5 W Kennedy 59 Paul Peter 051

3 SPRING POETRY 2 Θ 5 S Khumalo 59 David Nieuwenhuizen 485

4 FACTOR FIFTY 3 Θ 4 * L J Ferraris 58 David Nieuwenhuizen 661

5 CIRCLE OF LATITUDE 6 Θ 5 C Habib 56 Alec Laird 796

6 ILLUMINATE 7 Θ 5 R Munger 55.5 Brett Webber 244

7 RABIA THE REBEL 5 Θ 5 M Yeni 55 Brett Webber 315

8 WESTERN DANCE                διεγραφη

ΠΡΟΤ: 2 PILGRIM'S PROGRESS-3 SPRING POETRY-1 COLD CASH-7 RABIA THE REBEL

024 - 17:55 -: 5.300 €

VAAL Επίπεδη Race 9-2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ANGELIC APPEAL 7 Θ 7 * L J Ferraris 60 St John Gray 890

2 AFRICAN SUNBIRD 4 Θ 6 W Kennedy 59 David Nieuwenhuizen 672

3 ALWAYS RED 16 Θ 4 S Khumalo 57.5 Alec Laird 106

4 JACKO BOY 8 Θ 4 M Yeni 56.5 Barend Botes 073

5 OH SO COLD 12 Θ 4 C Maujean 56.5 Lucky Houdalakis 310

6 ITSMYDARLIN 11 Θ 6 R Danielson 56.5 Dorrie Sham 209

7 SEEKING GOLD 1 Θ 6 * D Schwarz 56.5 Gary Alexander 056

8 WINGS OF LIGHT 10 Θ 4 K Zechner 56 St John Gray 830

9 EMERALD BAY 13 Θ 6 C Habib 56 Erico Verdonese 454

10 MERENGUE 14 Θ 4 K Steyn 55.5 Chris Erasmus 717

11 BEAUTIFUL SHAY 9 Θ 7 M V'Rensburg 55.5 Stephen Moffatt 200

12 PLUM FIELD 6 Θ 4 R Munger 55 Lucky Houdalakis 448

13 GLAMOROUS SCANDAL 15 Θ 5 * J Gates -1.5 kg 54.5 Fabian Habib 738

14 KISS ME STUPID              διεγραφη

15 THE BEE'S KNEES            διεγραφη

16 GENEROSO 2 Θ 6 * C F Dicken (-4.0kg) 52 Romeo Francis 806

ΠΡΟΤ: 2 AFRICAN SUNBIRD-1 ANGELIC APPEAL-4 JACKO BOY-9 EMERALD BAY

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter