Πρόγραμμα Vaal Ν.Α 8/9/19

Ενδιαφέρουσες στοιχηματικά ιπποδρομίες από το Vaal περιλαμβάνει το σημερινό κουπόνι,με τις περισσότερες αναμετρήσεις να είναι ιδιαίτερα ανοιχτές γιά κάθε αποτέλεσμα χωρίς να λείπουν όμως τα άλογα πού υπερέχουν καί μπορούν να επικρατήσουν.Δεν ιππεύουν οι αναβάτες C Storey,R Simons & C. C T Ndlovu.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 VAAL 1 13:20 011-012-014 011-012

012 VAAL 2 13:55 012-014-016 012-014-016-018-020-022 012-014

014 VAAL 3 14:30 014-016-018 014-016-018-020-022-024-026 014-016

016 VAAL 4 15:05 016-018-020 016-018-020-022-024-026 016-018

018 VAAL 5 15:40 018-020-022 018-020-022-024 018-020

020 VAAL 6 16:15 020-022-024 020-022

022 VAAL 7 16:55 022-024-026 022-024

024 VAAL 8 17:30 024-026

026 VAAL 9 18:05

 

011 - 13:20 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 1-1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BRITANNIA QUEEN 12 Θ 4 * B Mlangeni 60 Brett Webber 733

2 AZIRI SUN 2 Θ 4 * T Matsoele 60 Ashley Fortune 730

3 CASTLE GATE 8 Θ 4 * L Kamoli 60 Paul Peter 906

4 CAPTAIN'S LEGACY 9 Θ 4 * M Pillay 60 Clinton Binda 069

5 PUCKER UP 4 Θ 4 * V Sithetho 60 Brett Webber 079

6 JENNA'S STARLIGHT 1 Θ 4 * N Ngqwangi 60 Brett Webber 9

7 KISUMU 11 Θ 3 * S Mosia 58 Fabian Habib 444

8 CHLOES MAMBO 7 Θ 3 * T Ncume 58 Grant Maroun 9

9 CONSTANTIA 10 Θ 3 * A Chauque 58 Grant Maroun ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

10 MADDOX TUNE 3 Θ 3 * A Muzanenhamo 58 Paul Matchett ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

11 SEVEN SEAS 6 Θ 3 * K Fisher 58 Ashley Fortune 3

12 THE LADY IS MINE 5 Θ 3 * C Mabaya 58 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 WISTERIA WALK 13 Θ 3 * P Mlangeni 58 Lucky Houdalakis ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΡΟΤ: 2 AZIRI SUN-7 KISUMU-1 BRITANNIA QUEEN-12 THE LADY IS MINE

012 - 13:55 -: 7.800 €

VAAL Επίπεδη Race 2 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 AFROSTAR 5 Θ 4 G Lerena 60 Paul Peter 021

2 ROUGE ALLURE 1 Θ 6 R Munger 60 Stephen Moffatt 421

3 PRETTY PENNY 3 Θ 5 M Yeni 60 Alec Laird 014

4 LAWDY MISS CLAWDY 4 Θ 5 C Maujean 58.5 Dorrie Sham 354

5 DOUBLE 'O' EIGHT 6 Θ 5 C Habib 57 Grant Maroun 312

6 TWELVE OAKS 2 Θ 5 K Zechner 54.5 St John Gray 163

ΠΡΟΤ: 1 AFROSTAR-5 DOUBLE 'O' EIGHT-3 PRETTY PENNY

014 - 14:30 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 3 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PIDGEON ROCK 14 Ε 4 * D Schwarz 60 Sean Tarry 222

2 INSIDE POLITICS 9 Ε 5 C Habib 60 Clinton Binda 422

3 GIMME THE FIRE 1 Ε 4 R Danielson 60 Dorrie Sham 446

4 ORCHID STREET 7 Ε 5 M Yeni 60 Weiho Marwing 233

5 ELLIPTICAL 10 Ε 4 * C F Dicken -4 kg 60 Brett Warren 588

6 ELUSIVE JACK 5 Ε 4 S Brown 60 Heinrich van der Westhuizen 00

7 JUNGLE BOOK 13 A 4 S Khumalo 60 Alec Laird 85

8 KEEPING THE FAITH 12 Ε 3 C Maujean 58 Clinton Binda 003

9 CROOK CREEK             ΔΙΕΓΡΑΦΗ

10 DARK TIDE 18 A 3 G Lerena 58 Lucky Houdalakis 6

11 GREAT ESTEEM 4 A 3 * K Matsunyane -1.5 kg 58 Paul Matchett ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

12 MINISTER WITHOUT               ΔΙΕΓΡΑΦΗ

13 SURFER DUDE 3 A 3 K Steyn 58 Chris Jonker 6

14 THUNDER KISS 2 Ε 3 * D R Lerena 58 Lucky Houdalakis 0

15 TOKOLOSH 6 Ε 3 D L Habib 58 Paul Matchett 70

16 UNDISCLOSED 16 A 3 K Zechner 58 St John Gray 80

17 BAHAMA STAR 8 A 4 J Greyling 60 Brett Webber 760

18 BOSCASTLE 17 Ε 5 R Munger 60 Gerald C Walker 800

ΠΡΟΤ: 4 ORCHID STREET-1 PIDGEON ROCK-10 DARK TIDE-2 INSIDE POLITICS

016 - 15:05: 6.700 €

VAAL Επίπεδη Race 4 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 I LIKE IT 1 Θ 4 R Munger 62 Stephen Moffatt 042

2 SCENT OF EVENING 5 Θ 4 M Yeni 58 Lucky Houdalakis 342

3 STATE STAR 6 Θ 6 * T Juglall -2.5 kg 55 Alec Laird 225

4 ELUSIVE BUTTERFLY 4 Θ 4 * C F Dicken -4 kg 54 Lucky Houdalakis 528

5 SOUL OF WIT 2 Θ 4 K Zechner 53 Romeo Francis 097

6 EIGHTFOLDS LASS 3 Θ 4 C Maujean 52.5 Joe Soma 331

ΠΡΟΤ: 6 EIGHTFOLDS LASS-2 SCENT OF EVENING-1 I LIKE IT

018 - 15:40: 6.700 €

VAAL Επίπεδη Race 5 -1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 WINTER WATCH 2 Θ 5 * C F Dicken -4 kg 63.5 Roy Magner 426

2 CASUAL WEAR 3 Θ 4 S Brown 56 Paul Peter 045

3 ELBI 4 Θ 4 * D Schwarz 54 Mike de Kock 223

4 MEMPHIS BELLE         ΔΙΕΓΡΑΦΗ

5 HARTLEYFIVE 5 Θ 4 M Yeni 52 Alec Laird 417

6 NAWAASI 6 Θ 5 * N Klink -1.5 kg 52 Paul Matchett 561

ΠΡΟΤ: 3 ELBI-2 CASUAL WEAR-1 WINTER WATCH

020 - 16:15: 5.300 €

VAAL Επίπεδη Race 6 - 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BOUNDLESS DEEP 9 Θ 4 * J R Syster -4 kg 61.5 Barend Botes 185

2 LILY THERESA 7 Θ 5 D L Habib 61 Paul Matchett 800

3 DESERT KITTEN            ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 FARARANGA 5 Θ 4 R Danielson 57.5 Dorrie Sham 000

5 MOGGIE BROWN 8 Θ 5 * D Schwarz 55 Gerald C Walker 871

6 QUEEN OF WAR 11 Θ 5 M V'Rensburg 54.5 Grant Maroun 525

7 CLAREMORRIS 4 Θ 6 K Zechner 54 Roy Magner 723

8 LEVI LADY 12 Θ 6 R Munger 52 Roy Magner 038

9 PHILLYDELPHIA 1 Θ 5 M Yeni 52 Paul Peter 027

10 COSMIC MIST 3 Θ 5 C Maujean 52 Stephen Moffatt 546

11 BRAVE ZNDAYA 10 Θ 4 M Mjoka 52 Chris Erasmus 860

12 CLASS PROTECTOR 6 Θ 6 M Thackeray 52 Tobie Spies 400

ΠΡΟΤ: 1 BOUNDLESS DEEP-9 PHILLYDELPHIA-6 QUEEN OF WAR-7 CLAREMORRIS

022 - 16:55: 6.700 €

VAAL Επίπεδη Race 7-2400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BONDIBLU 4 Θ 7 * K Matsunyane -1.5 kg 61 Weiho Marwing 415

2 TOP SHOT 5 Ε 8 * D Schwarz 58.5 Gary Alexander 022

3 TIRZAN 6 Ε 6 C Maujean 57 Joe Soma 522

4 PARISIENNE CHIC 3 Θ 7 K Zechner 55.5 St John Gray 699

5 SNORTING BULL 2 Ε 5 M Yeni 53 Scott Kenny 053

6 EARTH SKY 1 Ε 5 R Munger 52 Brett Webber 674

7 HANDS OF MAN 7 Ε 4 * N Klink -1.5 kg 52 Paul Matchett 609

ΠΡΟΤ: 3 TIRZAN-2 TOP SHOT-1 BONDIBLU-5 SNORTING BULL

024 - 17:30: 3.600 €

VAAL Επίπεδη Race 8 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LASAIR 10 Ε 4 G Lerena 60 Weiho Marwing 621

2 CHANGING SEASONS 8 Ε 5 R Danielson 60 Sean Tarry 402

3 SOVEREIGN REIGN 3 Ε 8 R Munger 58.5 David Nieuwenhuizen 003

4 MOVIE MAGIC 6 Ε 4 M Yeni 58 Lucky Houdalakis 314

5 HIDDEN AGENDA 14 Ε 8 * D Schwarz 57.5 Scott Kenny 045

6 SAMMI MOOSA               ΔΙΕΓΡΑΦΗ

7 DON PIERRO 12 Ε 5 J Greyling 55.5 Brett Webber 186

8 PROFIT RATIO 7 Ε 7 C Habib 53.5 Craig Mayhew 328

9 SHORT AND SWEET 5 Ε 6 K Steyn 53.5 Chris Jonker 887

10 WINTER CRUSADE 4 Ε 4 J Penny 53 Paul Matchett 665

11 LONG POND 16 Θ 4 C Maujean 52.5 Dorrie Sham 749

12 IN THE GAME 15 H 5 * N Klink -1.5 kg 52 Brett Webber 500

13 PRINCE OF PROMISE 2 Ε 5 L Bester +0.5 kg 52 Stephen Moffatt 020

14 FLATTLEY 9 Ε 4 * K Matsunyane +0.5 -1.5 kg 52 Sean Tarry 009

15 PELICAN BAY 13 Ε 4 * J R Syster +1 -4 kg 52 Paul Peter 790

16 ROMAN FLIGHT 11 Ε 5 M Thackeray 52 Chris Erasmus 000

ΠΡΟΤ: 5 HIDDEN AGENDA-2 CHANGING SEASONS-1 LASAIR-11 LONG POND

026 - 18:05: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 9-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BLANCO 9 Ε 4 * T Juglall -2.5 kg 60 Geoff Woodruff 634

2 GREY STREET 1 Ε 4 L Bester 58.5 Stephen Moffatt 765

3 IN FOR A PENNY 14 A 4 K Zechner 58.5 St John Gray 035

4 MOUNT RAINIER 5 Ε 4 R Munger 57 Stephen Moffatt 580

5 HOLD YOUR HORSES 12 Ε 3 S Brown 56.5 Gerald C Walker 466

6 FLORIBUNDA 16 Θ 3 M V'Rensburg 56 Grant Maroun 705

7 FOLLOW MY PATH 13 A 3 * N Klink -1.5 kg 56 Chris Erasmus 868

8 BRAVE DETAIL 2 Ε 4 * C F Dicken -4 kg 56 Romeo Francis 870

9 SHORT SKIRT FLIRT 3 Θ 4 * K Matsunyane -1.5 kg 55.5 Grant Maroun 676

10 UNCLE TOM 18 Ε 4 J Greyling 55 Brett Webber 046

11 PITCH PINE 10 Ε 4 * D Schwarz 54.5 Clinton Binda 969

12 MR CUDDLES 11 Ε 5 C Maujean 54.5 Geoff Woodruff 306

13 GENTLEMAN'S WAGER 6 Ε 5 C Habib 53.5 J A Janse van Vuuren 906

14 SILVER HUB 15 Ε 5 K Steyn 53.5 Chris Jonker 807

15 FREE DEAL 7 Ε 3 J Penny 52.5 Paul Matchett 006

16 SWEET TAFIA 4 Θ 5 M Mjoka (+1.0kg) 52 Heather E Adamson 406

ΠΡΟΤ: 1 BLANCO-5 HOLD YOUR HORSES-6 FLORIBUNDA-12 MR CUDDLES

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter