Πρόγραμμα Ν.Α 26/09/19

Στον ιππόδρομο του VAAL διεξάγονται οι σημερινές κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι.Όπως συμβαίνει καθημερινά από την συγκεκριμένη χώρα παρουσιάζουν αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον καί αναμένονται μεγάλες αποδόσεις.Βάση μπορεί να αποτελέσει ο αναβάτης S Khumalo.

 

ΚΩΔ. ΙΠΠΟΔΡ. RACE ΩΡΑ  ΣΚΟΡ 3 BIPOT PLACE ACCUMUL. ΣΚΟΡ 6 ΣΚΟΡ 4 ΣΥΝΘΕΤΟ

011 VAAL 1 13:10 011-013-015 011-013-015-017-019-021

013 VAAL 2 13:40 013-015-017 013-015-017-019-021-023-026

015 VAAL 3 14:10 015-017-019 015-017-019-021-023-026

017 VAAL 4 14:50 017-019-021 017-019-021-023

019 VAAL 5 15:30 019-021-023 019-021

021 VAAL 6 16:10 021-023-026

023 VAAL 7 16:45

026 VAAL 8 17:20

011 - 13:10 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 1- 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CATCH A GLIMPSE 8 Θ 4 * N Klink -1.5 kg 60 Clinton Binda 056

2 STARLIGHT DANCER 14 Θ 4 * Y Ramzan -4 kg 60 Coenie de Beer 080

3 BIG LITTLE LIES 9 Θ 4 M Thackeray 60 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

4 ST JOSEPH'S LILY 6 Θ 4 S Khumalo 60 Gokhan Terzi 28

5 SAPPHIRE ROCK 4 Θ 3 J Penny 58 Tobie Spies 320

6 MADAME PATRICE 1 Θ 3 M Yeni 58 Tobie Spies 322

7 MIDNIGHT LIGHTS 3 Θ 3 P Strydom 58 Ashley Fortune 576

8 CALIFORNIA COOL 13 Θ 3 C Murray 58 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 FRANKLIN 12 Θ 3 L Bester 58 Grant Maroun ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

10 GREY FLYER         ΔΙΕΓΡΑΦΗ

11 GYPSY WOMAN 2 Θ 3 C Maujean 58 Dorrie Sham 4

12 LIGHTNING ROCK 15 Θ 3 * D Schwarz 58 Erico Verdonese ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 MIDNIGHT VELVET 10 Θ 3 D L Habib 58 Paul Matchett ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 SASSKIA 11 Θ 3 * L J Ferraris 58 Ashley Fortune 76

15 CONQUERING BRITAIN 7 Θ 4 C Bantam 60 Grant Maroun 000

ΠΡΟΤ: 6 MADAME PATRICE-4 ST JOSEPH'S LILY-5 SAPPHIRE ROCK-11 GYPSY WOMAN

013 - 13:40 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 2 - 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LORD GRANTHAM 10 Ε 4 C Habib 60 Grant Maroun 053

2 DANCING FLAME 5 Ε 4 S Khumalo 60 Grant Maroun 724

3 GREAT JOE 1 Ε 4 R Munger 60 Grant Maroun 406

4 PURE WISDOM 7 Ε 5 K Steyn 60 Chris Jonker 356

5 BULLET MAN 13 Ε 4 * D Schwarz 60 Paul Matchett 909

6 UNTAMED TIGER 3 Ε 3 C Maujean 58 Dorrie Sham 357

7 BOUNCING TIGGER 11 Ε 3 J Greyling 58 Tobie Spies 845

8 LIVE BY NIGHT          ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 ROCK BREAKER 9 Ε 3 C Bantam 58 Ashley Fortune 646

10 CAPTAIN HINDSIGHT 2 Ε 3 M Yeni 58 Ashley Fortune 8

11 DONDERWEER 4 Ε 3 D L Habib 58 Paul Matchett 4

12 INCOME DOLLAR 8 A 3 M Mjoka 58 Chris Jonker ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 LA TOMATINA 16 Ε 3 J Penny 58 Tobie Spies 9

14 ARABELLA QUEEN               ΔΙΕΓΡΑΦΗ

15 TECHEILET 15 Ε 3 * N Klink (-1.5kg) 58 Clinton Binda 090

16 HARVEY'S WYND 12 Ε 3 L Bester 58 Stephen Moffatt 900

ΠΡΟΤ: 11 DONDERWEER-6 UNTAMED TIGER-2 DANCING FLAME-1 LORD GRANTHAM

015 - 14:10 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 3-1450m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 HOPE FOR MILLIONS 6 Θ 4 R Munger 60 Stephen Moffatt 444

2 OCEANS PRIDE 10 Θ 5 Wes Marwing 60 Bridget Stidolph 904

3 PUCKER UP 16 Θ 4 K Zechner 60 Brett Webber 004

4 NYAKASANGA 13 Θ 4 C Storey 60 Gokhan Terzi 30

5 ZODIAC PRINCESS 8 Θ 3 S Khumalo 57 Dorrie Sham 332

6 AKOYA PEARL 14 Θ 3 C Bantam 57 Ashley Fortune ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

7 COSMIC RAY 7 Θ 3 R Danielson 57 Sean Tarry ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 ELUSIVE FORCE 5 Θ 3 W Kennedy 57 Paul Peter 6

9 MADDOX TUNE 2 Θ 3 M Yeni 57 Paul Matchett 24

10 MENTONE 9 Θ 3 * D Schwarz 57 Lucky Houdalakis 7

11 NORINA 12 Θ 3 C Maujean 57 Joe Soma 8

12 RIQAABY 3 Θ 3 C Murray 57 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 SEVENTH ROCK PARTY 1 Θ 3 C Habib 57 Stephen Moffatt 00

14 STAR LADY 4 Θ 3 J Sampson 57 J A Janse van Vuuren 0

ΠΡΟΤ: 5 ZODIAC PRINCESS-12 RIQAABY-7 COSMIC RAY-8 ELUSIVE FORCE

017 - 14:50 -: 5.300 €

VAAL Επίπεδη Race 4- 2000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 JAGESA JAGESA 7 Ε 4 C Murray 60.5 Dorrie Sham 731

2 SLAY THE DRAGON 6 Ε 4 R Danielson 60.5 Sean Tarry 642

3 IN FOR A PENNY 5 A 4 M Yeni 59.5 St John Gray 319

4 GENTLEMAN ONLY 4 Ε 7 * L J Ferraris 59 Tyrone Zackey 580

5 ROCKY PATH 8 Ε 4 W Kennedy 57.5 St John Gray 432

6 GIMME THE FIRE 3 Ε 4 C Maujean 56 Dorrie Sham 021

7 MOUNT RAINIER 1 Ε 4 R Munger 56 Stephen Moffatt 801

8 SO LONG SPRING 2 Ε 5 S Khumalo 53 Tyrone Zackey 913

9 FLATTLEY 9 Ε 4 * T Juglall -2.5 kg 52 Sean Tarry 875

ΠΡΟΤ: 1 JAGESA JAGESA-5 ROCKY PATH-2 SLAY THE DRAGON-3 IN FOR A PENNY

019 - 15:30 -: 7.800 €

VAAL Επίπεδη Race 5- 1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 REBEL'S CHAMP 3 Ε 5 W Kennedy 61.5 Paul Peter 370

2 DOWN TO ZERO 11 Ε 5 P Strydom 60 M G Azzie/A A Azzie 650

3 RIVARINE 5 Ε 6 K Zechner 58.5 M G Azzie/A A Azzie 600

4 WINTER STORM 9 Ε 4 S Khumalo 57 Paul Peter 137

5 AMERICAN HUSTLE 2 Ε 4 M Thackeray 55.5 Paul Peter 029

6 CARBON ATOM 6 Ε 4 * L J Ferraris 55.5 Sean Tarry 060

7 ORAVAR 15 Ε 5 C Murray 55.5 M G Azzie/A A Azzie 217

8 POOL PARTY 13 Θ 6 C Storey 54.5 Roy Magner 511

9 DANCING QUEEN 1 Θ 4 * D Schwarz 54.5 Roy Magner 130

10 SCOOP                ΔΙΕΓΡΑΦΗ

11 TALKTOTHESTARS 4 Ε 8 * Y Ramzan -4 kg 54 Coenie de Beer 321

12 LIFE IS GOOD 7 Ε 6 R Munger 54 Barend Botes 213

13 WINTER WATCH 12 Θ 5 * D R Lerena 53 Roy Magner 627

14 STARFLASH 8 Ε 6 C Maujean 52.5 Barend Botes 858

ΠΡΟΤ: 1 REBEL'S CHAMP-4 WINTER STORM-11 TALKTOTHESTARS-12 LIFE IS GOOD

021-16:10: 5.300 €

VAAL Επίπεδη Race 6-1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 SPARKLING GOLD 7 Θ 4 P Strydom 60 Michael Mahiakola 551

2 ARABIAN SUNRISE 11 Θ 5 Wes Marwing 60 Bridget Stidolph 210

3 SEE ME RUN 2 Θ 4 * D Schwarz 59.5 Gary Alexander 320

4 COUNTESS TRENTON        ΔΙΕΓΡΑΦΗ

5 MISS KHALIFA 12 Θ 4 J Greyling 58 Tobie Spies 639

6 FULL FORCE 4 Θ 3 * T Juglall -2.5 kg 57 Ashley Fortune 971

7 BOLD ELLIE 8 Θ 4 C Murray 57 Mike de Kock 067

8 LONG POND 3 Θ 4 K Zechner 55.5 Dorrie Sham 903

9 THE BEE'S KNEES 1 Θ 5 C Maujean 55.5 Joe Soma 034

10 MOVIE AWARD 6 Θ 7 S Khumalo 55 Chris Erasmus 580

11 GENEROSO 5 Θ 6 R Munger 52.5 Romeo Francis 786

12 SHE CAN DANCE 10 Θ 3 J Penny 52 Tobie Spies 658

ΠΡΟΤ: 3 SEE ME RUN-7 BOLD ELLIE-8 LONG POND-9 THE BEE'S KNEES

023 - 16:45: 6.800 €

VAAL Επίπεδη Race 7 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 DESTINYS GAME 9 Θ 4 W Kennedy 60.5 Paul Peter 122

2 ELUSIVE BUTTERFLY 7 Θ 4 S Khumalo 59 Lucky Houdalakis 333

3 VI VA PI PA 5 Θ 4 * L J Ferraris 57 Sean Tarry 008

4 SHIVERS 2 Θ 3 C Maujean 55.5 Dorrie Sham 119

5 BID BEFORE SUNSET           ΔΙΕΓΡΑΦΗ

6 SAMMI MOOSA 6 Θ 6 M Yeni 54.5 St John Gray 623

7 SHE'S SO SASSI 3 Θ 3 J Penny 52 Tobie Spies 500

8 KAPAMA 1 Θ 4 K Zechner +0.5 kg 52 Brett Webber 324

9 WALNUT DASH                    ΔΙΕΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΤ: 2 ELUSIVE BUTTERFLY-1 DESTINYS GAME-6 SAMMI MOOSA-8 KAPAMA

026 -17:20: 7.400 €

VAAL Επίπεδη Race 8- 1450m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 GREEK FIRE 1 Ε 5 P Strydom 62 M G Azzie/A A Azzie 057

2 CAPTAIN OF TORTUGA             ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 ROCK OF AFRICA 7 Ε 6 * D Schwarz 60.5 Erico Verdonese 612

4 GREENWOOD DRIVE 5 Ε 5 M Yeni 59.5 Robbie Sage 405

5 TIERRA DEL FUEGO 4 A 4 R Danielson 59 Sean Tarry 321

6 LONE SURVIVOR 2 Ε 5 S Khumalo 58.5 Scott Kenny 412

7 BIG BLUE MARBLE 12 Ε 4 W Kennedy 57.5 Paul Peter 164

8 FINCHATTON 3 Ε 8 C Maujean 57 Gokhan Terzi 012

9 JUBILEE LINE 10 Ε 7 * K Matsunyane 57 Fabian Habib 700

10 WILD CURVE 8 Ε 5 * D R Lerena 55.5 Fabian Habib 649

11 GOLDEN LION 11 Ε 4 R Munger 54.5 Gokhan Terzi 155

12 LUMBER JACKAROO 6 Ε 4 * L J Ferraris 54 Candice Dawson 104

ΠΡΟΤ: 6 LONE SURVIVOR-7 BIG BLUE MARBLE-3 ROCK OF AFRICA-5 TIERRA DEL FUEGO

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter