ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Φ.Ε.Ε 25/11

Η ΦΕΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αυτής που ελήφθη στη συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 2019, καθίσταται του λοιπού υποχρεωτική η ταξινόμηση, η υποβολή του συνόλου των συναφών δικαιολογητικών, καθώς και η πληρωμή του τέλους ταξινόμησης (Ευρώ 122,88)

 

εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία εισόδου των ίππων στον Ιππόδρομο Μαρκόπουλου. Παράλληλα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας (ήτοι, μέχρι την 24.12.2019 το αργότερο) είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και πληρωμής τελών ταξινόμησης για όλους τους ίππους οι οποίοι σταβλίζονται την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας (25.11.19) στον Ιππόδρομο Μαρκόπουλου.

 

Μετά την πάροδο της εν λόγω 30ήμερης προθεσμίας θα οφείλονται τέλη ταξινόμησης 3πλάσια του προβλεπόμενου εμπρόθεσμα καταβαλλόμενου τέλους ταξινόμησης, ήτοι Ευρώ 368,64.

 

Για την ΦΕΕ

Ο Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής

Νικόλαος Αρβανίτης

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10