Δελτία ελλανοδικών 29/12/19

-Λίγο πριν το ύψος των 1000μ. ο ίππος ΑΠΓΚΡΕΪΝΤ υπέστη χωλότητα και ανεκόπη από τον αναβάτη του. Στον ίππο διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας.-Ο ίππος ΝΤΑΝΣ ΤΟΥ ΦΡΗΝΤΟΜ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε τραυματισμός προσθίου αριστερού και οπίσθιου δεξιού άκρου.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ (GB)

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ κινήθηκε προς την εξωτερική, δυσχέρανε τον ίππο ΡΑΜΙΕΛ που είχε ξεκινήσει διστακτικά και στη συνέχεια

ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΟΛΓΟΥΕΪΣ ΣΤΡΟΝΓΚ.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ (GB)

-Στο χώρο επίδειξης του πάντοκ ο ίππος ΜΟΝΕΤΑ δυστρόπησε και ανέτρεψε την αναβάτιδά του. Ο ίππος διεγράφη μετά από κτηνιατρική γνωμάτευση.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΣΟΥΪΤ ΠΟΕΜ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΟΜΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΤΖΙΟ (GB)

-Λόγω τραυματισμού της αναβάτιδας Τσουχνικά Ελ. στην 2η ιπποδρομία τον ίππο ΟΣΤΙΝ ΤΕΞΑΣ ίππευσε ο αναβάτης Αττίκος Κ.

-Ο ίππος ΚΟΜΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΤΖΙΟ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά.

-Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΚΟΜΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΤΖΙΟ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το

οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Μετά την μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου ΜΙΡΜΠΟΥΣ ο προπονητής του κ. Θεολόγου Π. δήλωσε πως θα τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

-7η ιπποδρομία της 22ας Δεκεμβρίου 2019:

Προσήλθαν η προπονήτρια κα Κεράτσα Ειρ. και ο αναβάτης Δημητσάνης Π. Η μεν προπονήτρια δήλωσε ότι ο ίππος της ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ επηρεάστηκε, από τους ισχυρούς ανέμους

που επικρατούσαν και τη βαρύτητα του στίβου σε συνδυασμό με τα υψηλά βάρη που έφερε. Επίσης πρόσθεσε ότι επηρεάστηκε από τις πολύ λίγες βλέννες στην τραχεία

που βρέθηκαν μετά από ενδοσκόπηση. Ο δε αναβάτης ανέφερε ότι αφού κατάφερε να τεθεί επικεφαλής και απέκτησε μικρή υπεροχή έναντι των υπολοίπων του ομίλου,

στην τελική ευθεία ο ίππος δεν ανταποκρινόταν στην πίεση που του ασκούσε ώστε να εκδηλώσει φίνις, με συνέπεια να υποχωρήσει. Οι Ελλανοδίκες αφού έλαβαν υπόψη

όλα τα παραπάνω κρίνουν ότι ο ίππος δεν διαγωνίστηκε σύμφωνα με τις δυνατότητες του και επιβάλλουν στην προπονήτρια πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250€).

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΓΙΟΥΡΟ ΝΟ ΜΟΡ (IRE)

-Ο ίππος ΓΚΑΝΜΕΤΑΛ ΤΖΑΚ ξεκίνησε διστακτικά.

-Ο ίππος ΝΤΑΝΣ ΤΟΥ ΦΡΗΝΤΟΜ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και διαπιστώθηκε τραυματισμός προσθίου αριστερού και οπίσθιου δεξιού άκρου. Κτηνίατροι:

Αντωνίου, Κολάνης

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ (GB)

-Ο ίππος ΧΟΝΕΫ ΦΡΕΝΤ ξεκίνησε με αναπήδημα.

-Ο ίππος ΜΙΝΩΑΣ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

-Λίγο πριν το ύψος των 1000μ. ο ίππος ΑΠΓΚΡΕΪΝΤ υπέστη χωλότητα και ανεκόπη από τον αναβάτη του. Στον ίππο διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή

ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αντωνίου, Κολάνης

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ (GB)

-Λόγω προβλήματος στην σέλα του ίππου ΦΙΛΟΣΟΦ και μέχρι αντικατάστασής της, η ιπποδρομία καθυστέρησε και ξεκίνησε στις 15:50.

-Τον ίππο ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ίππευσε ο νέος αναβάτης Αμπντελμαξούντ Χ. αντί της αναβάτιδας Τσουχνικά Ελ.

-Ο ίππος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά.

-Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Αθανασίου Π. που ίππευε τον ίππο ΦΙΛΟΣΟΦ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά

περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10) και με μεγαλύτερη συχνότητα.

-Γίνεται παρατήρηση στον νέο αναβάτη Αμπντελμαξούντ Χ. που ίππευε τον ίππο ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το

οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Για διαδικαστικούς λόγους λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΡΕΓΚΕ ΡΑΝΝΕΡ

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ (GB)

-Οι Ελλανοδίκες εξέτασαν το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας ως προς την 4η και 5η θέση και διαπίστωσαν ότι ο αφιχθείς 4ος ίππος, ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ΛΑΪΚ, βγαίνοντας από το

μηχάνημα εκκίνησης κινήθηκε απότομα προς την εξωτερική επέπεσε στον εξωτερικά αναπτυσσόμενο ίππο ΑΠΗΛΙΝΓΚ και αυτός με τη σειρά του στον αφιχθέντα 5ο ίππο

ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ παρενοχλώντας έμμεσα την ανάπτυξη του. Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι από το γεγονός ο ίππος ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ΛΑΪΚ απέκτησε με αυτό τον τρόπο ικανό

πλεονέκτημα ώστε να τερματίσει εμπρός του παρενοχληθέντα ίππου ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ και τοποθετούν τον ίππο ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ΛΑΪΚ πίσω από τον ίππο ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ και η

σειρά άφιξης διαμορφώνεται ανάλογα (Άρθρο 148 Κ.Ι). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό στις έμμεσες παρενοχλήσεις ο ενδιάμεσος ίππος ή οι ενδιάμεσοι ίπποι

δεν φέρουν ευθύνη. Ο αναβάτης Ψαραδάκης Ι. που ίππευε τον ίππο ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ΛΑΪΚ δεν ελέγχθηκε πειθαρχικά διότι το συμβάν έλαβε χώρα στους δυο πρώτους

καλπασμούς αμέσως μετά την εκκίνηση.

-Ο ίππος ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής κ. Μαυρόπουλος Σ. για τη μη ικανοποιητική επίδοση

του ίππου και δήλωσε ότι η γρήγορη επικεφαλής διαδρομή του ίππου καθώς πιεζόταν από τον ίππο ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ σε συνδυασμό με το λασπώδη στίβο είχε ως συνέπεια να

υποχωρήσει μετά τα μέσα της τελικής ευθείας. Οι εξηγήσεις του προπονητή γίνονται δεκτές.

-Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το

οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

8η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΟΥΗΝ ΜΠΕΪΝΟΥΝΑ (IRE)

-Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€) στον προπονητή κ. Σταύρου Χ. διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα ιδιοκτησίας και ο ίππος του ΣΑΦΦΑΧ διαγωνίσθηκε με χρώματα

λευκά.

-Οι Ελλανοδίκες έκαναν δεκτό το αίτημα του προπονητή κ. Χαραλάμπους Χ. να διαγωνισθεί ο ίππος του ΧΑΡΡΥ ΑΠ ΠΑΟΛΑ χωρίς παρωπίδες λόγω λάσπης.

-Μετά την τοποθέτηση του στο μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΧΑΡΡΥ ΑΠ ΠΑΟΛΑ παραβίασε την πόρτα του μηχανήματος και διέτρεξε μικρή απόσταση του στίβου

συγκρατούμενος από τον αναβάτη του. Στη συνέχεια εξετάστηκε από τους κτηνιάτρους και κρίθηκε ικανός να διαγωνισθεί. Ο ανωτέρω ίππος ξεκίνησε διστακτικά.

-Ο ίππος ΤΑΛΙΚΟΥΑ διαγωνίστηκε με παρωπίδες, κατόπιν αιτήματος του προπονητή του κ. Κρητικού Α, ο οποίος λανθασμένα δεν είχε δηλώσει παρωπίδες στον ίππο του. Οι

Ελλανοδίκες έκαναν το αίτημα του προπονητή δεκτό, κατόπιν ελέγχου των προηγούμενων συμμετοχών του ίππου, όπου ο ίππος έφερε παρωπίδες. Για τα παραπάνω,

επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (€50) στον ανωτέρω προπονητή.

-Οι ίπποι ΧΑΡΡΥ ΑΠ ΠΑΟΛΑ και ΤΑΛΙΚΟΥΑ στην τελική ευθεία ήρθαν σε αλλεπάλληλες επαφές μετά από αμοιβαίες μικροσυγκλήσεις. Οι Ελλανοδίκες κάνουν αυστηρή

σύσταση στους αναβάτες Δρόσο Δ. και Χριστοφή Μ. που ίππευαν τους ανωτέρω ίππους αντίστοιχα να είναι προσεκτικοί στην τήρηση της γραμμής τους.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και

διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10