Απόφαση Ε.Ι 01/09

Συνήλθε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τα δελτία Ελλανοδικών της 28/7 και 4/8/2017, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:1.Προσήλθε στην Επιτροπή ο προπονητής κος Χρήστος Κουβαράς και αιτήθηκε προθεσμία , η οποία και του δόθηκε, για την 

 

υποβολή ενιαίου υπομνήματος εκ μέρους του προς την Επιτροπή το οποίο θα περιλαμβάνει μαζί με τα προηγούμενα περιστατικά ανίχνευσης της απαγορευμένης ουσίας HEPTAMINOL στους ίππους προπονήσεώς του ΤΡΑΝΚΟΥΪΛ TAΪΜ (GB) και ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ(GB) και το νεότερο περιστατικό της ανίχνευσης της ίδιας ουσίας στον ίππο του ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ(GB), αποτέλεσμα το οποίο έγινε γνωστό στις 29/8/17.

 1. Εξέτασε την με αρίθμ. πρωτ. 2020/08.08.2017 ένσταση του ιδιοκτήτη του ίππου ΜΕΝΤΑΛΙΣΤ (GR) Ιωάννη Τουλουπάκη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, πλέον της ενστάσεως -το δελτίο αποτελεσμάτων της 4ης Αυγούστου 2017

-διαδοχικές έγχρωμες εκτυπώσεις του επίσημου φωτο-φίνις της άφιξης της συγκεκριμένης ιπποδρομίας-

τις έγχρωμες εκτυπώσεις των οκτώ τελευταίων αφίξεων της γραμμής τερματισμού των 1.000 μέτρων (2ο φ.φ.)-αεροφωτογραφία του Ιπποδρόμου

-την από 12ης Μαίου 2017 Τεχνική έκθεση ελέγχου photo-finishes του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Τουρλάκη, συνημμένη στην με αρίθμ. Τ1 τοπογραφική αποτύπωση των photo-finishes, μηνός Μαίου 2017

-την προφορική έκθεση των επιχειρημάτων του ενισταμένου ιδιοκτήτη και του προπονητή του ίππου κου Χ. Χαραλάμπους, οι οποίοι προσήλθαν ενώπιον της Επιτροπής

-την προφορική περιγραφή δεδομένων του Κριτή Άφιξης της ΦΕΕ, κου Δημητρίου Ντάναση

-την προφορική έκθεση απόψεων και περιγραφή δεδομένων των υπευθύνων της εταιρίας Ιπποδρομίες ΑΕ, κκ Fin Powrie, Παν. Αγρογιάννη, Κων. Λουκόπουλου και Χρ. Φράγκου, οι οποίοι και εγχείρησαν την ως άνω τεχνική έκθεση.

-την προφορική περιγραφή δεδομένων του σκηνοθέτη της τηλεοπτικής μετάδοσης κου Ι. Ντατσόπουλου

Από την συνεκτίμηση απάντων των ως άνω προέκυψαν τα εξής : η γωνία τοποθέτησης του μηχανισμού αποτύπωσης φωτο-φίνις (κάμερα 3) και του κρασπέδου τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού φράχτη είναι απολύτως κάθετη (90ο 02’59’’ και 90ο 08’26’’ αντιστοίχως). Συνεπώς δεδομένο προκύπτει ότι η αποτύπωση του φωτο-φίνις δεν σφάλλει ως προς την απεικόνιση.η θέση του κτιρίου του Grand Stand (συγκλίνον ως προς την ευθεία του αγωνιστικού στίβου) έχει συνεκτιμηθεί στην τοποθέτηση των καμερών φωτο-φίνις και την κατά τα ως άνω άρτια τεχνική τοποθέτηση.

Όλες οι αποτυπώσεις των αφίξεων από το 2ο φ.φ. του τερματισμού των 1.000 μέτρων εμφανίζουν την ίδια ακριβώς εικόνα και γωνία λήψης. Eιδικώς η αποτύπωση φωτο-φίνις της παρούσης εξεταζόμενης περιπτώσεως, ελεγχόμενη μακροσκοπικά, αποτυπώνει τον εσωτερικώς τερματίζον ίππο απολύτως ανακλώμενο στο καθρέφτη ανάκλασης του φώτο-φίνις, χωρίς καμία απόκλιση ως προς την ευθεία του.

Οι μηχανισμοί λήψης φωτογραφιών φώτο-φίνις (κάμερες) βάσει των οποίων κρίνεται η λεπτομερής σειρά άφιξης  είναι παντελώς διαφορετικές από τις κάμερες τηλεοπτικής μετάδοσης. Η θέση των καμερών τηλεοπτικής μετάδοσης (ιδίως  στο σημείο του 2ου φώτο-φίνις) δεν συμπίπτουν με την απόλυτη ευθεία τερματισμού.

Μετά από αυτά η Επιτροπή Ιπποδρομιών αποφασίζει ότι για την τοποθέτηση και λειτουργία των μηχανισμών αποτύπωσης Φώτο-Φίνις έχουν προβλεφθεί και εκτελεσθεί άπασες οι τεχνικές και προσήκουσες προδιαγραφές, κατά τρόπον ώστε το Φώτο-Φίνις της εξεταζόμενης άφιξης,  το οποίο αποτυπώνει τον ίππο ΧΕΝΤΑΑΦ(GB) πρώτο αφικνούμενο,  να κρίνεται απολύτως ορθό.

Συνεπώς απορρίπτει την εξεταζόμενη ένσταση. Το παράβολο επιστρέφεται κατά εφαρμογή αρθ. 142 § 2 εδ. 1 Κ.Ι.

 1. Εξέτασε την παραπεμφθείσα από τους κκ Ελλανοδίκες υπόθεση της μειωμένης επίδοσης του ίππου ΦΥΓΟΝΙΚΟΣ που διαγωνίστηκε στην 8η ιππ/μία της 4/8/17. Ο προπονητής του ίππου κος Αρ. Μυκονιάτης κατέθεσε στην Επιτροπή ότι "ο μαθ. αναβάτης Χρ. Μπαμπανιώτης δεν συνεννοήθηκε με τον ίππο του. Έγινε γρήγορη κούρσα και καθώς ο ίππος μου είναι δύο ταχυτήτων ο μαθ. αναβάτης δεν κατάφερε να τον έχει στο φιλέτο από το σταρτ. Δεν έχω κανένα παράπονο από την ίππευσή του " o μαθ. αναβάτης Χρ. Μπαμπανιώτης εξεταζόμενος κατέθεσε ότι " όταν 100 μέτρα μετά την εκκίνηση δέχτηκα παρενόχληση από τον ΣΑΜΜΕΡΣΟΛΤ(IRE) ο ίππος μου έχασε το φιλέτο . Στην συνέχεια   επανήλθε και όταν στο ύψος των 800 μ.  ο ίππος ΚΕΪΠ ΡΑΘ(GB) , που τον θεωρούσα αντίπαλό μου , έφυγε  τον ακολούθησα  και εγώ. Έμεινα στην κούρσα μέχρι τα 350 μ. που κλείστηκε  ο ίππος μου και τα παράτησε. Δεν νομίζω ότι πήγαμε γρήγορα . Στην προηγούμενη συμμετοχή του ίππου  που κέρδισα , όταν έκανα την τελική  επίθεση πέρασα τους αντιπάλους μου σαν σταματημένους". Η Επιτροπή μετά ταύτα δεν κρίνει επαρκείς τις εξηγήσεις του προπονητή κου Αρ. Μυκονιάτη και του επιβάλει πρόστιμο 300 ευρώ για την μειωμένη επίδοση  του ίππου του σε σχέση με την προηγούμενη νικηφόρα συμμετοχή του στην οποία είχε ήδη και τότε αντιμετωπίσει πολλούς εκ των, εκ νέου στην εξεταζόμενη ιπποδρομία  αντιπάλων του και τους είχε νικήσει . Στην υπό εξέταση συμμετοχή του ο ίππος έτρεχε ξεμπλοκάριστος , όπως αρέσκεται , και στα τελευταία 300 μ. έκοψε σημαντικά χωρίς να διαπιστωθεί κάτι παθολογικό στην κτηνιατρική εξέταση που παραπέμφθηκε από τους κκ Ελλανοδίκες  .
 2. Εξέτασε το με αριθμ. πρωτ. 2116/31-8-17 ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρήσεων της ΦΕΕ σχετικά με τις μηνιαίες δηλώσεις ίππων και ασφαλισμένων ιπποκόμων που υπέβαλαν οι προπονητές για τον μήνα Αύγουστο 2017. Επιβάλει πρόστιμο 30 ευρώ σε έκαστο των προπονητών κκ Στ. Καραγιάννη , Π. Καστρινό και Γ. Κουβαρά διότι δεν κατέθεσαν την ως άνω μηνιαία δήλωση ως όφειλαν.
 3. Eξετάζεται σε δεύτερη συνέχεια από την Επιτροπή η παραπεμφθείσα από τους κκ Ελλανοδίκες υπόθεση της μειωμένης επίδοσης του ίππου ΣΑΜΜΕΡΣΟΛΤ(IRE) της 8ης ιππ/μίας της 4/8/17. Καλείται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή 8/9/17 ο προπονητής του ίππου κος Αλ. Γιατράς .
 4. Εξετάζονται από την Επιτροπή οι ιππεύσεις του αναβάτη Ρ . Καλογρίδη με τους ίππους ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ(FR) και ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ(GB) στην 6η και 8η ιππ/μία αντίστοιχα της 4/8/17 και συγκεκριμένα η χαλαρή ίππευσή του στα τελευταία 200 και 70 μ. αντίστοιχα των διαδρομών του. Επίσης εξετάζεται ο τρόπος τερματισμού του στην 4η ιππ/μία της ίδιας συγκέντρωσης με τον ίππο ΤΙΟΥΝΤΟΡ ΑΪΚΟΝ(GB). Καλείται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής  την Παρασκευή 8/9/17 ο παραπάνω αναβάτης .
 5. Εξετάζεται από την Επιτροπή ο τρόπος πανηγυρισμού του αναβάτη Μάριου Χριστοφή με τον ίππο ΠΕΝΝΥΓΟΥΕΪΤ(GB) στην 8η ιππ/μία της 4/8/17 . Καλείται ο εν λόγω αναβάτης στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή 8/9/17 .
 6. Εξετάζεται σε δεύτερη συνέχεια, μετά από αίτηση του αναβάτη Νικ. Μιχαηλίδη , η επιβληθείσα από τους κκ Ελλανοδίκες σε αυτόν ποινή αποκλεισμού των τριών (3) ιππ/κών ημερών και το πρόστιμο των 150 ευρώ. Καλείται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ο αναβάτης Μάριος Χριστοφής .
 7. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους:
 • Μαθ. αναβάτη Ε. Κουμπαράκο πρόστιμο €150 διότι ιππεύοντας τον ίππο ΧΕΚΤΙΚ ΓΟΥΟΡ στην 4η ιππ/μία της 28/7/2017 χρησιμοποίησε το μαστίγιο του περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο και με μεγαλύτερη συχνότητα.
 • Αναβάτες Μ. Ξυνό, Ε. Τσέλα και Ι. Ψαραδάκη πρόστιμο από €100 στον καθένα διότι στην 4η ιπποδρομία της 21/7/2017, με τους ίππους ΣΑΝΣΕΤ ΝΤΑΖΛ(IRE), ΛΑΒΙΝΙΑ ΡΟΟΥΖ(GB) και ΚΙΣ(GB) αντίστοιχα, δεν τήρησαν την γραμμή τους στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλιναν προς την εσωτερική.
 • Αναβάτη Μ. Ξυνό πρόστιμο €150 διότι με τον ίππο ΣΑΝΣΕΤ ΝΤΑΖΛ(IRE), στο ύψος των 1.250μ. περίπου στην 4η ιπποδρομία της 21/7/2017, έκλινε προς την εσωτερική, πίεσε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΛΑΒΙΝΙΑ ΡΟΟΥΖ(GB) και αυτός με τη σειρά του τον επερχόμενο ίππο ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ που δυσχεράνθηκε.
 • Αναβάτη Μ. Χριστοφή πρόστιμο €100 διότι με  τον ίππο ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ στην 7η ιπποδρομία της 28/7/2017, δεν τήρησε την γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική.
 • Προπονήτρια κα Αλ. Καβρουλάκη πρόστιμο €400 για την πρόωρη επανεγγραφή και διακριτά βελτιωμένη επίδοση του ίππου της ΜΟΝΟΚΛ(GB) που διαγωνίσθηκε στην 1η ιπποδρομία της 4/8/2017, σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή του.
 • Αναβάτη Μ. Χριστοφή πρόστιμο €200 διότι με  τον ίππο ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ(IRE) στην 3η ιπποδρομία της 4/8/2017, επέδειξε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στο χώρο των αποδυτηρίων μετά το πέρας της ιπποδρομίας.
 • Αναβάτη Δ. Δρόσος αποκλεισμό μίας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο €100 διότι με τον ίππο ΧΑΡΤ ΜΠΡΕΪΚΙΝΓΚ στην 4η ιπποδρομία της 4/8/2017, δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, έκλινε προς την εσωτερική, ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΠΛΑΝΤΕΪΣΟΝ(ΙRE) και αυτός με την σειρά του ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΕΣΧΑΑΝ(IRE).
 • Νέο αναβάτη Μ. Κουμπαράκο πρόστιμο €100 διότι με τον ίππο ΠΛΑΝΤΕΪΣΟΝ(IRE) στην 4η ιπποδρομία της 4/8/2017, δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική.
 • Μαθ. αναβάτη Χρ. Μπαμπανιώτη πρόστιμο €100 διότι με τον ίππο ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΡΗΣ στην 4η ιπποδρομία της 4/8/2017, δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική.

   Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ - Ι. ΠΟΥΛΟΠΟΠΟΥΛΟΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter