ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ 28/9 ΚΑΙ 21/9

18/10/2018:Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping LGC (αριθμ. πρωτ. ΦΕΕ 2206/18.10.2018 – CERTIFICATE OF ANALYSIS:143969) όπου αναφέρεται η ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας στις αναλύσεις των ούρων της 28/9/2018, συνήλθε η Επιτροπή αποσφράγισης φακέλων ουροληψίας της ΦΕΕ στις 18/10/2018.

 

Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι η απαγορευμένη ουσία «TRANEXAMIC ACID» βρέθηκε στο δείγμα των ούρων του ίππου ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ (κωδικός αριθμός δείγματος Α 000005011292) προπόνησης κας Ειρ. Κεράτσα και ιδιοκτησίας της «ΚΟΥΙΝΣΓΟΥΕΪ ΑΕ»  που τερμάτισε 1ος

στην 2η ιπποδρομία της 28/9/2018.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping LGC (αρίθμ. πρωτ. ΦΕΕ 2205/18.10.2018 – CERTIFICATE OF ANALYSIS: 143963) όπου αναφέρεται η ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας στις αναλύσεις των ούρων της 21/9/2018, συνήλθε η Επιτροπή αποσφράγισης φακέλων ουροληψίας της ΦΕΕ στις 18/10/2018.

Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι η απαγορευμένη ουσία «ΤRANEXAMIC ACID» βρέθηκε στο δείγμα των ούρων του ίππου ΜΠΑΖΟΥΛΑ(IRE) (κωδικός αριθμός δείγματος Α 000005010318) προπόνησης κoυ  Μ. Ιωαννίδη και ιδιοκτησίας των «ΣΤ. DELTΑ»  που τερμάτισε 1ος στην 1η ιπποδρομία της 21/9/2018.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter