ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

 1. Η Επιτροπή λαβούσα υπ ' όψιν της το έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσε ο προπονητής κoς Μιχ.Ιωαννίδης και για το οποίο είχε ζητήσει και έλαβε προθεσμία, ολοκλήρωσε την εξέτασή της σχετικά με την ανίχνευση της απαγορευμένης ουσίας TRANEXAMIC AXID στο δείγμα των ούρων του ίππου ΜΠΑΖΟΥΛΑ(IRE) που διαγωνίστηκε στην 1η ιπποδρομία της 21/9/2018 και τερμάτισε 1ος. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή , σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών , τις Γενικές Διατάξεις και τον Νόμο 3708/08 για τις υποθέσεις αυτές θα υποβάλει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ για την λήψη τελικής απόφασης.
 2. Η Επιτροπή λαβούσα υπ' όψιν της το έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσε η προπονήτρια κα Ειρήνη Κεράτσα και για το οποίο είχε ζητήσει και έλαβε προθεσμία ολοκλήρωσε την εξέτασή της σχετικά με την ανίχνευση της απαγορευμένης ουσίας TRANEXAMIC AXID στο δείγμα των ούρων του ίππου ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ που διαγωνίστηκε στην 2η ιπποδρομία της 28/9/2018 και τερμάτισε 1ος . Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή , σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών , τις Γενικές Διατάξεις και τον Νόμο 3708/08 για τις υποθέσεις αυτές θα υποβάλει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕ για την λήψη τελικής απόφασης.
 3. Εξετάζονται οι συνθήκες εγγραφής και διαγραφής του ίππου ΜΠΛΕΪΜ ΛΑΒ(USA) στην 3η ιπποδρομία της 26/10/18 ( ΕΠΑΘΛΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4+Ε ΙΕΕ 1.000 Μ). Καλείται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή 2/11/2018 ο προπονητής του ίππου κος Γεώργιος Κουβαράς , προκειμένου να δώσει εξηγήσεις  για την εξεταζόμενη παραβίαση των προβλέψεων εγγραφής ίππου, ως αυτή περιγράφεται  στα αρθ. 120 του Κώδικα Ιπποδρομιών και στο αρθ. 5 των Γενικών Διατάξεων σε συνδυασμό με την πρόβλεψη των αρθ. 7, 9 και 10 των Κώδικα Ιπποδρομιών. Στην διάθεση του προπονητή είναι όλα τα σχετικά έγγραφα και συγκεκριμένα :

-το με αρίθμ. πρωτ 2267/25.10.2018 έγγραφο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

-το με αριθμ. πρωτ. 2246/22.10.2018 εσωτερικό σημείωμα του Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρήσεων, συν:1 (πρακτικό εγγραφών για τις ιπποδρομίες της 26/10/2018),

-Κτηνιατρική γνωμάτευση της 24/10/2018

 αντίγραφα των οποίων δύναται να λάβει ανά πάσα στιγμή , εντός του ωραρίου λειτουργίας  των υπηρεσιών της ΦΕΕ.

 1. Κλήθηκε στην Επιτροπή ο αναβάτης Γ. Μερσινιάς γιατί ιππεύοντας τον ίππο ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ(GB)  , στην 4η ιπποδρομία της 19/10/18 , παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Στον αναβάτη που δεν δικαιολόγησε την παραπάνω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ.
 2. Κλήθηκε στην Επιτροπή ο αναβάτης Ι. Ψαραδάκης και του έγινε παρατήρηση γιατί ιππεύοντας τον ίππο  ΑΓΓΕΛΟΣ(IRE) , στην 4η ιπποδρομία της 19/10/18, παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά  περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).
 3. Κλήθηκε στην Επιτροπή ο αναβάτης Μάριος Χριστοφής και του έγινε παρατήρηση  γιατί ιππεύοντας τον ίππο  ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΪΝΤ(GB)  , στην 6η ιππ/μία της 19/10/18, παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά  περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).
 4. Κλήθηκε στην Επιτροπή ο αναβάτης Μάριος Χριστοφής γιατί ιππεύοντας τον ίππο ΦΛΗΤΙΝΓΚ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ(GB), στην 7η ιππ/μία της 19/10/18 , παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Στον αναβάτη που δεν δικαιολόγησε την παραπάνω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 40 ευρώ.

8 .  Εξέτασε τις συνθήκες εισόδου, παραμονής και εξόδου των ίππων της 3ης ιπποδρομίας της 19/10/18 στο μηχάνημα εκκίνησης καθώς και το προηγηθέν διάστημα  μέχρι να φτάσουν οι ίπποι της ιπποδρομίας στην αφετηρία .

Κατά την επίδειξη των ίππων στο πάντοκ ζητήθηκε από τον κο Ιπποδρομιάρχη να καθυστερήσει η έξοδος των ίππων κατά 4 - 5 λεπτά στον στίβο για τεχνικούς λόγους .  Βγαίνοντας οι ίπποι προς τον στίβο είχαμε και την πρώτη δυστροπία του ίππου ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) στον διάδρομο που οδηγεί  προς αυτόν. Επακολούθησαν και άλλες ανορθώσεις του ίππου στον στίβο με αποτέλεσμα αφενός να αφιππεύσει ο αναβάτης Εντιόν Τσέλα τον ίππο του, αφετέρου να ρυταγωγηθεί αυτός μέχρι την αφετηρία των 1.400μ. χωρίς τον αναβάτη του.

Κατά την παραμονή των ίππων στην αφετηρία και πριν να αρχίσει η είσοδός τους στο μηχάνημα εκκίνησης είχαμε μιά μικρή ανόρθωση του ίππου ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) και μιά του ίππου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ , που θα έμπαινε από εμπρός στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να αφιππεύσει ο αναβάτης του Μάριος Χριστοφής.

Για την διαδικασία εισόδου των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης ο αφέτης και ο αναπληρωτής του  κατέθεσαν : " Αποφασίσαμε να βάλουμε στο μηχάνημα  εκκίνησης τον ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ πριν τον ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) λόγω της συμπεριφοράς του τελευταίου μέχρι να φτάσει σε μας και ενώ είχαμε προγραμματίσει το αντίθετο . Μετά την είσοδο του ίππου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ από μπροστά ο αναβάτης Μάριος Χριστοφής καθυστέρησε για αρκετά δευτερόλεπτα (25) να βάλει τις σκάλες του , πιθανόν επειδή φοβόταν και προφύλασσε τον εαυτόν του. Μέχρι και την είσοδο του ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) ο Μάριος δεν είχε βάλει ακόμα τις σκάλες του , πράγμα που συνετέλεσε και αυτό στην καθυστέρηση της εκκίνησης ". Ο αναπληρωτής αφέτης μάλιστα δήλωσε ότι φώναξε στον αναβάτη Μ. Χριστοφή " Επιτέλους βάλε τις σκάλες σου ". Και συνεχίζουν ο αφέτης και ο αναπληρωτής του : " Μόλις μπήκε ο ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) μέσα και έβαλε τις σκάλες του ο αναβάτης του και πριν δοθεί η εκκίνηση έκαναν τις ανορθώσεις τα δύο άλογα και αναγκαστήκαμε να τα βγάλουμε όλα έξω . Κατά την έξοδο διέφυγε του βοηθού ο ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ(GB) και αφού επανήλθε και τον εξέτασαν οι κτηνίατροι του επετράπη να διαγωνιστεί. Στον ίππο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ , που στο παρελθόν είχε αφαιρεθεί άλλες τρεις φορές το ΟΚ , του αφαιρέθηκε εκ νέου μετά την διαγραφή του από εμάς , ενώ του ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) του αφαιρέθηκε μετά την κούρσα. Ο προπονητής Αλ. Γιατράς έφερε δύο φορές τον ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) στην αφετηρία αυτή την εβδομάδα και δεν είχε πρόβλημα ".

Ο αναβάτης του ίππου ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) Εντιόν Τσέλα κατέθεσε :  " Υπάρχει μεγάλη διαφορά όταν είσαι πάνω στο άλογο. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του αφέτη " .  Στο ερώτημα μέλους της Επιτροπής αν από την στιγμή που έβαλε τις σκάλες του υπήρχε  επαρκής χρόνος για να δοθεί η εκκίνηση ο αναβάτης απάντησε ότι  " Είχε  πολύ λίγο χρόνο ο αφέτης  . Κάνει φασαρία ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ και άρχισε  και ο δικός μου " .

Ο προπονητής του ίππου ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) κoς Αλ.Γιατράς κατέθεσε ότι " Ο ίππος μου στην προηγούμενη συμπεριφορά του ήταν πολύ ήρεμος . Το έκανε μόνο την προηγούμενη εβδομάδα . Δεν ήθελε να τον καβαλήσει ο αναβάτης στον στίβο και δεν μπορούσε. Δεν μετέδωσε ο ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) την δυστροπία στον ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ. Είναι και ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ πολύ νευρικό άλογο. Τον ξαναπήγα στην αφετηρία στις 23 και στις 25 και δεν παρουσίασε το παραμικρό . Τον έφερα και σήμερα στο σελωτήριο και στο πάντοκ και όταν βγήκε στον διάδρομο που οδηγεί στον στίβο ήταν νευρικός. Θα τον ξαναφέρω στις κούρσες της επόμενης Παρασκευής .

Ο αναβάτης του ίππου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Μάριος Χριστοφής κατάθεσε :  " Ο ίππος μου δεν έχει αναμονή και το ξέρουν οι αφέτες . Επειδή ο ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB)  έκανε πρωτύτερα φασαρία αποφάσισαν οι αφέτες να μπει τελευταίος και προτελευταίος ο δικός μου . Τα άλογα παρέμειναν περίπου 15 λεπτά στο πάντοκ και για αυτό νευρίασαν. Αργώ να κάτσω επάνω στο άλογό μου και περιμένω να μπει ο ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB).  Όταν μπαίνει ο Εντιόν βάζω τις σκάλες μου και μετά την φασαρία του ΣΙΛΚΑ ΣΤΑΡ(GB) κάνει και ο δικός μου το ίδιο " .

Ύστερα από  τις ανορθώσεις των δύο ίππων και την ανατροπή του ίππου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης ο αφέτης ζήτησε την έξοδο των ίππων από το μηχάνημα και την εξέταση τους  από τους κτηνίατρους . Κατά την έξοδο  διέφυγε από τον βοηθό ο ίππος ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ(GB) και αφού διέτρεξε την απόσταση από την αφετηρία των 1.400 μ. μέχρι λίγο πριν το φώτο φίνις και επανήλθε εξετάστηκε από τους κτηνίατρους και κρίθηκε ικανός να διαγωνιστεί . Μετά λοιπόν την διαγραφή του ίππου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ από τον αφέτη οι υπόλοιποι ίπποι διαγωνίστηκαν κανονικά .

Από την παράθεση των παραπάνω κρίνεται επιτακτική , περισσότερο από ποτέ ,  η ανάγκη συνεχούς επίσκεψης των ίππων στην αφετηρία και μάλιστα σε συνθήκες αγώνων με την παρουσία και άλλων ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης . Επίσης οι αναβάτες να πειθαρχούν στις εντολές των αφετών και οι βοηθοί να είναι  περισσότερο προσεκτικοί όταν βάζουν ή βγάζουν ίππους,  όπως στην περίπτωσή που εξετάζεται, στο μηχάνημα εκκίνησης. Όσον αφορά την προσέλευση και την διαμαρτυρία προπονητών στο γραφείο της Επιτροπής Ιπποδρομιών αμέσως μετά την ιπποδρομία πιστεύουμε ότι όταν αυτές είναι κόσμιες και συνοδεύονται από εποικοδομητικές προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας της αφετηρίας είναι ευπρόσδεκτες και συμβάλουν ταυτόχρονα  στην συνολική  βελτίωση της εικόνας των ιπποδρομιών .

 1. Εξέτασε το παραπεμπτικό σημείωμα του Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρήσεων της ΦΕΕ και τον προπονητή κο Αλ. Γιατρά για την διαγραφή του ίππου του ΛΑΚΝΑΟΥ(GB), κατά την διαδικασία δηλώσεων αναβατών για την 7η ιπποδρομία της 26/10/18 , λόγω ελλείψεως αναβάτη. Η Επιτροπή έλεγξε αρχικά τον ισοζυγισμό της ιπποδρομίας και την διαθεσιμότητα των αναβατών την ημέρα εκείνη , όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία . Στην συνέχεια εξέτασε τον προπονητή του ίππου που επικαλέστηκε ότι αν χρησιμοποιούσε αναβάτη με 5,5 κιλά επιπλέον , αφού δεν υπήρχε διαθέσιμος αναβάτης στα 48 κιλά , θα έχανε το πλεονέκτημα που του έδινε ο ισοζυγισμός της ιπποδρομίας και θα γινόταν μειονέκτημα σε μια κύρια  ιπποδρομία και μάλιστα 2.100 μ. που τα βάρη μετρούν περισσότερο. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή κάνει μερικώς δεκτές τις εξηγήσεις που προέβαλε ο προπονητής και συνεπεία της μερικής αιτιολόγησης επιβάλλει στον ως άνω προπονητή πρόστιμο €300.
 2. Επιβάλει πρόστιμο 40 ευρώ στον αναβάτη Μάριο Χριστοφή για τον τρόπο πανηγυρισμού του κατά τον τερματισμό της 4ης ιπποδρομίας της 19/10/18 , που ίππευε τον ίππο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥΣ(IRE) και συγκεκριμένα γιατί πανηγυρίζοντας σηκώθηκε όρθιος και ύψωσε ενδεικτικά δύο φορές το μαστίγιό του ανεμίζοντάς το. Επανειλημμένα  στο παρελθόν έχουν αναφερθεί και ελεγχθεί αναβάτες , μεταξύ των οποίων και ο εν λόγω αναβάτης, για παρόμοιους τρόπους πανηγυρισμού τους που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια αναβατών και ίππων και δεν επιτρέπεται από τον Κώδικα Ιπποδρομιών .
 3. Επιβάλει πρόστιμο 40 ευρώ στον αναβάτη Ι. Ψαραδάκη για τον πρόωρο και υπερβολικό πανηγυρισμό του και την ενδεικτική ύψωση του μαστιγίου του για την νίκη του με τον ίππο ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ(IRE) στην 5η ιπποδρομία της 19/10/18, αρκετά μέτρα πριν τον τερματισμό με κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο του ιδίου όσο και του ίππου  του αλλά και πιθανότητα απώλειας την πρώτης θέσης από τον ακολουθούντα στην δεύτερη θέση ίππο  ΚΑΟΥΝΤΥ ΣΟΟΥ(GB) .
 4. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους:

-Αναβάτες Ι. Ψαραδάκη και Δ. Δρόσο πρόστιμο από €20 διότι στην 3η ιπποδρομία της 19/10/2018, με τους ίππους ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ(GB) και ΜΟΝΤΡΙΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ(GB) παραβίασαν τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

-Αναβάτη Ρ. Καλογρίδη πρόστιμο €40 διότι στην 3η ιπποδρομία της 19/10/2018, παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). 

-Αναβάτη Μ. Χριστοφή πρόστιμο €70  διότι στην 7η ιπποδρομία της 19/10/2018 με τον ίππο ΦΛΗΤΙΝΓΚ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ(GB) στα πρώτα μέτρα της διαδρομής έκλινε σταδιακά προς την εσωτερική και δυσχέρανε στιγμιαία την ανάπτυξη του ίππου ΣΑΝΣ ΕΛΥΖΕ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

                                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

                                  Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Γ. ΚΩΤΣΙΚΟΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter