ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ 23/11/18

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Παρασκευής.Αν και στην αρχή υπήρξε δυσκολία στην συμπλήρωση ακόμα και 5 ιπποδρομιών,τελικά ''βρέθηκαν'' τα άλογα γιά να συμπληρωθούν ακόμα 2.Φυσικά ξεχωρίζει η σπουδαία αναμέτρηση τού ΚΥΠ.ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με την συμμετοχή 7 κορυφαίων ίππων.

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter