ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε.Ε

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ,  Το νομοσχέδιο για τον αθλητισμό ψηφίστηκε σήμερα από την πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου και κατέστη νόμος του κράτους. Είναι γνωστή η διαφωνία της ΦΕΕ με την λογική και τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού όπως αυτή εκφράστηκε λεπτομερώς στην δημόσια διαβούλευση

αλλά και στην σύσκεψη των μελών της ΦΕΕ της 29.11.2018 και στην Γ.Σ της 8.2.2019.

Ουδέν μέλος της ΦΕΕ εξέφρασε διαφορετική άποψη ενώ οι απόψεις της ΦΕΕ έτυχαν της αποδοχής του συνόλου των βουλευτών απο όλο το πολιτικό φάσμα της

αντιπολίτευσης όχι όμως και τους βουλευτές της πλειοψηφίας οι οποίοι ενέκριναν αυτούσια την πρόταση του αρμόδιου Υπουργού.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου αυτού, η ιπποδρομιακή δραστηριότητα θα διεξάγεται πλέον άνευ ουσιαστικού ελέγχου από πλευράς δημοσίου μετά την

αφαίρεση από τον αρμόδιο Υπουργό της αρμοδιότητας ελέγχου της ουσίας και της σκοπιμότητας των αποφάσεων του ΔΣ της ΦΕΕ. Επιπροσθέτως, ο νόμος

αναγνωρίζει πρωταγωνιστικό κανονιστικό και ελεγκτικό ρόλο του παραχωρησιούχου επι της ιπποδρομιακής δραστηριότητας παρότι ο ίδιος ο παραχωρησιούχος

είναι αυτός που , ταυτοχρόνως, διενεργεί και τους ιπποδρομιακούς αγώνες και το ιπποδρομιακό στοίχημα με ότι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία των

ιπποδρομιακών αγώνων και την δυνατότητα ανάπτυξης τους.

Στον νόμο προβλέπεται μεταξύ άλλων και η υποχρέωση του παρόντος Δ.Σ να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών για την εκλογή τεσσάρων μελών που

θα αντικαταστήσουν τα έξι εκλεγμένα μέλη που συμμετέχουν σήμερα στο Δ.Σ. Προβλέπεται επίσης αύξηση των μελών της ΦΕΕ από 64 σε 100 με διορισμό 36

ισότιμων ισοβίων μελών από τον Υπουργό Αθλητισμού καθώς και ότι το σημερινό Δ.Σ της ΦΕΕ δύναται να υποβάλλει σχετική λίστα προτεινόμενων προσώπων.

Η άποψη των εκλεγμένων μελών της ΦΕΕ στο ΔΣ είναι ότι:

  • Δεν πρέπει πλέον να χαθεί ούτε μια ημέρα από την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την επανεκκίνηση των ιπποδρομιών.
  • Δεν πρέπει να καθυστερήσει ούτε μια ημέρα η έναρξη των διαδικασιών εκλογής των τεσσάρων μελών που θα συμμετάσχουν στο νέο Δ.Σ.
  • Πρέπει να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης και ομαλής μετάβασης στην νέα ιπποδρομιακή πραγματικότητα.

Για τους λόγους αυτούς και δεδομένης της επείγουσας ανάγκης επανεκκίνησης των ιπποδρομιών, τα έξι εκλεγμένα μέλη προτείνουν την δια περιφοράς λήψη των εξής αποφάσεων :

  • Ανανέωση των αδειών όλων των προπονητών μέχρι 31.12.2019
  • Ανανέωση από την Επιτροπή Ιπποδρομιών των αδειών όλων των αναβατών μέχρι 31.12.2019
  • Ανανέωση της θητείας όλων των Τ.Ε μέχρι 31.12.2019
  • Σύγκλιση στις 27.3.2019 Γ.Σ με μοναδικό θέμα την εκλογή μελών Δ.Σ.

Σχετικά με την δυνατότητα που παρέχει ο νόμος στο παρόν Δ.Σ της ΦΕΕ να υποβάλλει στον Υπουργό λίστα 36 προτεινόμενων προσώπων σύμφωνα με τα ανωτέρω

, είναι προφανές ότι η λογική του διορισμού μελών στην έκταση και με το τρόπο που προβλέπεται στον νόμο αποσκοπεί στην άμεση διαμόρφωση μιας πλειοψηφίας

που θα ασπάζεται την λογική του νέου νόμου και θα εκλέξει τέσσερα μέλη στο Δ.Σ που θα μπορούν να συνεργαστούν απρόσκοπτα με τον παραχωρησιούχο για

την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Δεδομένης όμως της εκπεφρασμένης αντίθεσης της πλειοψηφίας του παρόντος Δ.Σ στον πυρήνα της λογικής

καθώς και τις επι μέρους κρίσιμες ρυθμίσεις του νέου νόμου, το παρόν Δ.Σ είναι αδύνατον για λόγους αρχής να προτείνει πρόσωπα που θα δεχόντουσαν να

υπηρετήσουν την ιδιότυπη λογική και τις ιδιότυπες πρακτικές που επιβάλλει ο νέος νόμος. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι το παρόν Δ.Σ θα πρέπει να απόσχει από

την άσκηση του δικαιώματος αυτού αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο επιλογής των προσώπων που θα δεχθούν να διοριστούν με ισόβια θητεία για να υπηρετήσουν τον

θεσμό της ΦΕΕ με τους όρους που έχουν διαμορφωθεί μετά την ψήφιση του νόμου.

Επισυνάπτεται σχέδιο δια περιφοράς απόφασης του Δ.Σ και παρακαλούμε για την επιβεβαίωση ή τυχόν παρατηρήσεις σας μέχρι αύριο Παρασκευή 8.3.2019.

Υπενθυμίζεται ότι η δια περιφοράς απόφαση του Δ.Σ είναι έγκυρη μόνο αν η σχετική απόφαση είναι ομόφωνη. Αν τυχόν δεν εκφραστεί μέχρι αύριο ομόφωνη

αποδοχή της πρότασης αυτής των έξι μελών της ΦΕΕ, τότε θα αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 13.3.2019 και ώρα 3:00 μμ στην αίθουσα

της ΦΕΕ στον ιππόδρομο Μαρκοπούλου.

Μετά τιμής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γεν. Γραμματέας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ, Μέλος

ΑΛΕΞ. ΚΑΖΑΖΗΣ, Μέλος

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΛΕΚΟΣ, Μέλος

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10