ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε.Ε κατά την συνεδρίασή του της 25.04.2019, αποφάσισε τον ορισμό με ετήσια θητεία, ήτοι από 25.4.2019 έως 24.4.2020 της Επιτροπής Ιπποδρομιών, των Ελλανοδικών καθώς και των λοιπών Τεχνικών Επιτετραμμένων ως ακολούθως :

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σπασσώφ Σέργιος

Μαλτέζος Ανδρέας

Τσακάλης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τούζιος Γεώργιος

Κατσούρας Νικόλαος

Λουκόπουλος Νεκτάριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Κοκκαλά Χαρίκλεια

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ

Σπασσώφ Πατρίκ

Μελισσάκης Χρήστος

Γαλάνης Τέλης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ

Λύμπουρας Χρήστος

Αϊβαζόγλου Ευγένιος

Καμπάς Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

Κοκκώση Ζαχαρένια

Χατζηχρήστου Όλγα

ΛΟΙΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΡΧΗΣ

Κοτλιδάς Χρήστος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΡΧΗΣ

Δημητρούλης Βασίλειος

ΒΟΗΘΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΡΧΗΣ-ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

Τριανταφύλλης Ιωάννης

ΒΟΗΘΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΡΧΗΣ – ΣΕΛΛΩΤΗΡΙΟ

Σύρρος Αθανάσιος

ΒΟΗΘΟΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΡΧΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Φ.Ε.Ε

Δουκάκη Μαρία

Καραμάνος Διονύσιος

ΑΦΕΤΗΣ

Καλτσής Γεώργιος

ΒΟΗΘΟΣ ΑΦΕΤΗ & ΒΟΗΘΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΡΧΗ-ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

Θεολόγου Γεώργιος

ΒΟΗΘΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΡΧΗΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΕΤΗΣ

Κουμάσης Αναστάσιος

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ-ΣΕΛΛΩΤΗΡΙΟΥ

Βελιανίτη Αλεξάνδρα

Φραγκιαδάκη Ειρήνη

Αρβανίτης Νικόλαος

Αντωνίου Παύλος

Κολάνης Αναστάσιος

Οικονομοπούλου Ασπασία

ΖΥΓΙΣΤΗΣ

Πολίτης Παναγιώτης

ΙΣΟΖΥΓΙΣΤΡΙΑ

Βουρλάκη Ιωάννα

ΚΡΙΤΗΣ ΑΦΙΞΗΣ

Ντάνασης Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ ΦΕΕ

Παρδάλη Νίκη

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Αργυρίου Παντελής

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter