ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:05/05/19

Ο ίππος ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. ΑΠΟΧΗ : ένας (1) μήνας.- Ο ίππος ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ (GER) παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονοραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή : ένας (1) μήνας.

 

1η Ιπποδρομία

ΑΦ. ΟΝΟΜΑ  ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΞΟΠ. ΠΡΟΠΟΝ. ΑΝΑΒ. ΧΑΝΤ. ΜΕΤΑΖ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΚΗ ΣΤΑΡΤ

1.ΓΚΟΛΝΤΕΝ (GR) 4 Εκτ. Ιωαννίδης Μ. Κεράτσας Π. 56,5 56,5 01:07:742 (4)

2.ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ (FR) 4 Φορ. Κουβαράς Χρ. Κρητικός Ε. 58 58 01:07:975 1 1/2 (6)

3.ΤΖΙΜ ΓΟΥΪΝΝΕΡ (IRE) 4 Εκτ. Π Καραγιάννης Στ. Καλογρίδης Ρ. 59,5 59,5 01:08:244 1 1/2 (7)

4.ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ (GB) 4 Εκτ. Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 56 56 01:08:392 3/4 (2)

5.ΠΗΤΕΡ ΛΕΟΝΑΡΝΤ (GB) 4 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Μιχαηλίδης Ν. 56 57,5 01:08:724 2 (3)

6.ΟΥΡΜΠΑΝ ΣΟΟΥΛ (IRE) 4 Εκτ. Σιατούνης Ηλ. Ψαραδάκης Ι. 60 60 01:08:860 3/4 (5)

7.ΦΟΛΙΝΓΚ ΓΟΥΝΤ (IRE) 4 Αρσ. Π Κρητικός Α. Κουμπαράκος Μ. 56 55,5 01:10:363 9 (1)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

- Λήφθηκαν ούρα για έλεγχο doping από τον ίππο ΓΚΟΛΝΤΕΝ 

- Ο ίππος ΝΤΕΒΙΛ ΑΝΣΕ (FR) διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ στον προπονητή κ. Χ. Κουβαρά.

- Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον Προπονητή κ. Σ. Καραγιάννη διότι μετατοπίσθηκε η ιπποσκευή του ίππου προς τα πίσω, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες του αναβάτη.

- Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Ι. Ψαραδάκη που ίππευε τον ίππο ΟΥΡΜΠΑΝ ΣΟΟΥΛ διότι χρησιμοποίησε οριακά περισσότερες φορές το μαστίγιό του από το επιτρεπόμενο (11).

- Για διαδικαστικούς λόγου λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΦΟΛΙΝΓΚ ΓΟΥΝΤ

2η Ιπποδρομία

1.ΦΛΗΤΙΝΓΚ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ (GB) 5 Φορ. Π Σιατούνης Ηλ. Ψαραδάκης Ι. 56,5 56,5 01:07:822 (8)

2.ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ (GR) 5 Φορ. Π Μαυρόπουλος Σπ. Τσέλα Ε. 54,5 54,5 01:07:879 1/2 (7)

3.ΛΑ ΜΑΝΓΚΑ (IRE) 6 Φορ. Κρητικός Α. Καλογρίδης Ρ. 54 54 01:08:062 1 (2)

4.ΜΙΛΟΣ ΛΑΣ (IRE) 5 Φορ. Π Χαραλάμπους Χ. Κρητικός Ε. 53,5 53,5 01:08:089 Κεφ. (6)

5.ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ (GR) 5 Φορ. Π Ιωαννίδης Μ. Λαζαρίδης Ι. 54 54 01:08:826 4 1/4 (5)

6.ΣΚΑΪ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ (GB) 5 Φορ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 55 55 01:08:840 Βρ.Κεφ. (3)

7.ΠΙΚΑΝΤΙΛΟ (GB) 7 Φορ. Μαυρόπουλος Σπ. Καμούτση Ε. 50 48,5 01:09:390 3 1/4 (9)

8.ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ (GER) 6 Φορ. Π Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 60 60 01:10:553 7 (1)

9.ΛΙΛΛΥΠΟΥΤ (IRE) 6 Φορ. Π Μουρουζίδης Π. Χαλιάσος Α. 52 52 01:10:612 1/2 (4)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

- Λήφθηκαν ούρα για έλεγχο doping από τον ίππο ΦΛΙΤΙΝΓΚ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ

- Ο ίππος ΛΙΛΛΥΠΟΥΤ ξεκίνησε διστακτικά.

- Ο ίππος ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ (GR)  ξεκίνησε με ανόρθωση και απώλεσε έδαφος.

- Ο ίππος ΣΚΑΙ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ (GB) μετά το πέρας των ιπποδρομιών παρουσίασε λιποθυμικές τάσεις. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου.

- Ο ίππος ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ (GER) παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονοραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή : ένας (1) μήνας. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

- Επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ στον καθένα από τους αναβάτες Ι. Ψαραδάκη και Ε. Τσέλα που ίππευαν τους ίππους ΦΛΗΤΙΝΓΚ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ και ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ αντίστοιχα διότι χρησιμοποίησαν το μαστιγιό τους περισσότερες φορές(12)  από το επιτρεπόμενο.

.

3η Ιπποδρομία

1.ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ (IRE) 4 Φορ. Π Ιωαννίδης Μ. Λαζαρίδης Ι. 52 52,5 01:05:970 (3)

2.ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤΟΥΜΗ (IRE) 5 Εκτ. Π Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 58,5 58,5 01:06:112 3/4 (2)

3.ΓΟΥΕΣΤΜΠΟΥΡΝ ΓΚΡΟΟΥΒ (USA) 6 Εκτ. Π Κάσσης Π. Καλογρίδης Ρ. 50 53 01:06:479 2 1/4 (6)

4.ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ (IRE) 7 Εκτ. Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 57 57 01:07:083 3 1/2 (5)

5.ΦΑΣΤΝΕΤ ΜΟΝΣΟΥΝ (IRE) 6 Εκτ. Π Σταύρου Χρ. Χαλιάσος Α. 54 54 01:09:027 11 1/2 (1)

Δ.Τ ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ (USA) 7 Αρσ. Σταύρου Χρ. Ψαραδάκης Ι. 58,5 58,5 (4)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

- Λήφθηκαν ούρα για έλεγχο doping από τον ίππο ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ

- Στο ύψος των 80 μ. ο ίππος ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ ανετράπη μαζί με τον αναβάτη του. Διαπιστώθηκε ο θάνατος του ίππου. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Ν.Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

- Ο ίππος ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. ΑΠΟΧΗ : ένας (1) μήνας. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

4η Ιπποδρομία

1.ΓΚΡΕΪΣ ΔΕ ΦΛΟΡ (IRE) 4 Φορ. Π Χαραλάμπους Χ. Δημητσάνης Π. 55 55 01:14:965 (4)

2.ΧΑΡΡΥ ΑΠ ΠΑΟΛΑ (GB) 4 Φορ. Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 60 60 01:15:620 4 (9)

3.ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣΕΡ (IRE) 4 Φορ. Π Κουβαράς Χρ. Κρητικός Ε. 57 57 01:16:208 3 1/2 (2)

4.ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΣΤΟΡΜ (GR) 4 Φορ. Π Κεράτσα Ειρ. Λαζαρίδης Ι. 55 55 01 16:249 Τράχ. (1)

5.ΑΝΟΥΚ (GB) 4 Φορ. Π Νικολόπουλος Ι. Καλογρίδης Ρ. 56 56 01:16:458 1 1/4 (6)

6.ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ (FR) 5 Φορ. Π Κρητικός Α. Μιχαηλίδης Ν. 57,5 57,5 01:16:637 1 (5)

7.ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ (GB) 4 Φορ. Π Κρητικός Α. Κουμπαράκος Μ. 55,5 55,5 01:16:834 1 1/4 (7)

8.ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ (IRE) 5 Φορ. Π Ιωαννίδης Μ. Κεράτσας Π. 55,5 56,5 01:18:868 12 1/4 (3)

9.ΣΑΜΕΡΣΗΤ ΝΤΡΗΜ (IRE) 4 Φορ. Καλογερόπουλος Ν. Μερσινιάς Γ. 56 56 01:19:417 3 1/4 (8)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

- Λήφθηκαν ούρα για έλεγχο doping από τον ίππο ΓΚΡΕΙΣ ΔΕ ΦΛΟΡ

- Λόγω της ανατροπής του ίππου ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ στην 3η ιπποδρομία, η ιπποδρομία ξεκίνησε με 15'' καθυστέρηση.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης, ο ίππος ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣΕΡ (IRE) έκλινε προς την εσωτερική και ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΣΤΟΡΜ. Γίνεται αυστηρή σύσταση στον αναβάτη Π.Κεράτσα που ίππευε τον ίππο ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ να είναι πιο προσεκτικός στην τήρηση της γραμμής του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.

- Ο αναβάτης Ρ.Καλογρίδης που ίππευε τον ίππο ΑΝΟΥΚ χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο (12). Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ. 

5η Ιπποδρομία

1.ΠΑΡΤΥ ΤΑΪΓΚΕΡ (GB) 5 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 62 62 01:26:674 (3)

2.ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΫ (GB) 4 Εκτ. Π Καλογερόπουλος Ν. Κεράτσας Π. 55 56,5 01:26:864 1 1/4 (5)

3.ΠΕΡΦΕΚΤ ΣΤΕΪΤΖ (GB) 6 Εκτ. Θεολόγου Π. Καλογρίδης Ρ. 48 53 01:27:205 2 (6)

4.ΝΤΟΝΤ ΚΡΑΪ ΦΟΡ ΜΗ (GB) 5 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Κρητικός Ε. 54,5 54,5 01:27:950 4 1/2 (7)

5.ΟΠΕΝΙΝΓΚ ΤΑΪΜ (GB) 5 Εκτ. Π Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 58 58 01:27:995 Τράχ. (4)

6.ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ (GB) 6 Εκτ. Π Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 55 55 01:30:210 13 1/4 (1)

7.ΧΙΑΡΓΟΥΟΡΝΤ ΔΕ ΓΟΥΕΪΚ (GB) 6 Εκτ. Χαραλάμπους Χ. Χαλιάσος Α. 48 50 01:30:568 2 (2)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

- Λήφθηκαν ούρα για έλεγχο doping από τον ίππο ΠΑΡΤΥ ΤΑΙΓΚΕΡ

- Επιβάλλεται πρόστιμο στον Προπονητή κ. Χ. Κουβαρά διότι παρέλειψε να προσκομίσει τα χρώματα ιδιοκτησίας και ο ίππος ΝΤΟΝΤ ΚΡΑΙ ΦΟΡ ΜΗ διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΠΟΜΠΣΕΛ ΜΠΕΥ (GB), έκλινε προς την εσωτερική και ήλθε σε επαφή με τον ίππο ΟΠΕΝΙΝΓΚ ΤΑΙΜ (GB) . 

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνηση ο ίππος ΝΤΟΝΤ ΚΡΑΙ ΦΟΡ ΜΗ κινήθηκε προς την εξωτερική.

- Ο ίππος ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ παραπέμφθηκε προς  κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκαν  λιποθυμικές τάσεις. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

6η Ιπποδρομία

1.ΤΖΑΪΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ (IRE) 5 Εκτ. Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 54,5 54,5 01:14:021 (6)

2.ΑΓΓΕΛΟΣ (IRE) 5 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Μιχαηλίδης Ν. 58 58 01:14:870 5 (1)

3.ΑΪΜ ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ ΧΙΕΡ (IRE) 5 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 57 57 01:15:070 1 1/4 (7)

4.ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ (FR) 5 Εκτ. Π Καλογερόπουλος Ν. Κουμπαράκος Μ. 55,5 55,5 01:15:222 1 (5)

5.ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙΣΕΛ (IRE) 5 Εκτ. Π Κρητικός Α. Καλογρίδης Ρ. 60 60 01:15:829 3 1/2 (8)

6.ΜΟΥΝΕΕΜΠ (IRE) 6 Εκτ. Ιωαννίδης Μ. Λαζαρίδης Ι. 56 56 01:15:877 1/2 (2)

7.ΕΪΣ ΡΕΜΠΕΛ (GB) 6 Εκτ. Π Ιωαννίδης Μ. Κεράτσας Π. 57 57 01:17:268 8 1/4 (3)

8.Ο ΤΖΙΝΟ (GB) 5 Εκτ. Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 56 56 01:17:721 2 3/4 (4)

ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ (IRE)      ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

- Λήφθηκαν ούρα για έλεγχο doping από τον ίππο ΤΖΑΙΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ

- Ο ίππος ΜΑΙΛΤΕΙΚΔΕΜΠΟΛ (IRE) διεγράφη λόγω τραυματισμού του αναβάτη Ι. Ψαραδάκη στην 3η ιπποδρομία και μη ευρέσεως άλλου αναβάτη να τον αντικαταστήσει.

- Γίνεται σύσταση στον αναβάτη Κ. Μαστοράκη που ίππευε τον ίππο ΤΖΑΙΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ (IRE) να είναι πιο προσεκτικός στην τήρηση της γραμμής του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.

7η Ιπποδρομία

1.ΜΠΑΖΟΥΛΑ (IRE) 6 Εκτ. Ιωαννίδης Μ. Κρητικός Ε. 50 50 01:14:556 (1)

2.ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ (IRE) 8 Εκτ. Π Μαυρόπουλος Σπ. Δρόσος Δ. 57,5 57,5 01:15:923 8 (5)

3.ΝΑΣΜΙ (GB) 8 Εκτ. Θεολόγου Π. Καλογρίδης Ρ. 52 53 01:15:990 1/2 (4)

4.ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΙΝΓΚ (USA) 7 Εκτ. Π Κουβαράς Γ. Χαλιάσος Α. 48 50 01:16:316 2 (3)

5.ΣΑΟΥΘΝΤΑΟΥΝ ΛΑΝΤ (IRE) 6 Εκτ. Π Σιατούνης Ηλ. Μιχαηλίδης Ν. 62 62 01:16:382 1/2 (2)

6.ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ (FR) 6 Φορ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 54 54 01:17:004 3 3/4 (6)

ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ (GB) ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΑΡΑΓΚΟΝ (GB) ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

- Λήφθηκαν ούρα για έλεγχο doping από τον ίππο ΜΠΑΖΟΥΛΑ

- Ο ίππος  ΤΑΡΑΓΚΟΝ (GB) διεγράφη μετά από Κτηνιατρική γνωμάτευση (ύγρωμα ακρωμίας). Αποχή : Εξαρτάται από την αποθεραπεία του ίππου.  ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου

- Ο ίππος ΣΑΟΥΘΝΤΑΟΥΝ ΛΑΝΤ ίππευσε ο Αναβάτης Ν. Μιχαηλίδης αντί του αναβάτη Ι. Ψαραδάκη που τραυματίστηκε.

- Κατά την διάρκεια της επίδειξης των ίππων ο ίππος ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΙ  έκανε ανόρθωση κεφαλής με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον αναβάτη Π. Κεράτσα στο πρόσωπο. Λόγω τραυματισμού του ανωτέρω αναβάτη και μη ευρέσεως άλλου αναβάτη να τον αντικαταστήσει, ο ίππος διεγράφη.

- Ο ίππος ΝΑΣΜΙ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά.

- Μετά το πέρας της ιπποδρομίας ο ίππος ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ παρουσίασε λυποθυμικές τάσεις. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Ν. Αρβανίτης, Π. Αντωνίου.

Οι Ελλανοδίκες της Ημέρας

- Χρ. Μελισσάκης - Π. Σπασσώφ - Ι.Καμπάς

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10