ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΠΠΩΝ

Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει τη διαδικασία πώλησης ίππων που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό. Πέντε (5) από αυτούς τους ίππους θα διατεθούν στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες την Κυριακή 9 Ιουνίου στις τιμές που περιγράφονται κατωτέρω. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του ίδιου ίππου

 

από περισσότερους του ενός ενδιαφερόμενους, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για το συγκεκριμένο ίππο.

Σας καλούμε να προσέλθετε και να λάβετε μέρος στη διαδικασία, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στις σουίτες 501-502 του κεντρικού κτιρίου του ιπποδρόμου, στις 16.30.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας  και ευελπιστούμε να σας έχουμε αρωγούς στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης των ελληνικών ιπποδρομιών.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΠΠΩΝ

Για όσους ενδιαφέρονται να επιθεωρήσουν τα άλογα πριν την ημερομηνία της κλήρωσης ή να παραλάβουν τα έντυπα συμμετοχής στην κλήρωση, θα μπορούν να επισκεφτούν το χώρο των στάβλων του Ιπποδρόμου Μαρκόπουλου και συγκεκριμένα τον Α19-Α20 στάβλο κατόπιν ραντεβού, μετά από συνεννόηση με τον κ. Λουκόπουλο Κωνσταντίνο στο 6981640704

A/A

ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ

ΗΛ.

ΦΥΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

       

1

Lot 128 (Anjaal/Straight Sets)

2

C

10.200

6.020

4.180

2

Lot 209 (Anjaal/ Wattrey)

2

F

11.550

6.200

5.350

3

Lot 133 (Alhebayeb/Cuilaphuca)

2

C

10.200

6.020

4.180

4

Lot 617 (Haadef)

3

G

12.000

5.830

6.170

5

Lot 146 (Epaulette/Distinguish)

2

C

7.400

4.700

2.700

Οι ανωτέρω προς πώληση ίπποι είναι 2 ή 3ετών ΜΕΔΕΝ και το 2019 ισχύουν γι’ αυτούς τα κάτωθι:

 1. Οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ τους δικαιούνται ΕΞΤΡΑ ΜΠΟΝΟΥΣ 500€ στην 1η νίκη τους, βάσει της Πολιτικής Επάθλων
 2. Οι ιπποδρομίες για ίππους 2&3 ετών ΜΕΔΕΝ, αυξημένου πλέον επάθλου (8.300€), γίνονται αποδεκτές στις Εγγραφές ακόμη και με 5 ίππους
 3.  Το έπαθλο των ιπποδρομιών ΜΕΔΕΝ 2&3 ετών για το 2019 δεν μειώνεται, ακόμη κι αν διαγωνιστούν 5 ίπποι, βάσει της Πολιτικής Επάθλων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να παραλάβετε ηλεκτρονικά τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΠΠΩΝ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Σκούρα Γεώργιο στο 210-5798665 και στον κ. Κακλόπουλο Βύρωνα  στο 210-5798249 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: gskouras@horseraces.grvp.kaklopoulos@opap.gr .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΠΠΟΥ

 • Κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχει στη διαδικασία αγοράς  του κάθε ίππου υπογράφοντας ένα έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το οποίο και καταθέτει στην γραμματεία πριν την έναρξη της διαδικασίας.   
 • Σε κάθε ανωτέρω έγγραφο θα αντιστοιχεί ένας μοναδιαίος αριθμός, ο οποίος θα αποτυπώνεται στο άνω δεξιό μέρος εκάστου εγγράφου. Το έγγραφο θα συμπληρώνεται εις διπλούν και κάθε συμμετέχων θα λαμβάνει από ένα αντίτυπο. Σε κάθε συμμετέχοντα θα παραδίνονται ισόποσοι φάκελοι με το συνολικό αριθμό ίππων προς πώληση. Κάθε φάκελος θα περιέχει το όνομα ή το lot number  εκάστου ίππου προς πώληση. Σε περίπτωση που θα διατεθούν πέντε ίπποι, σε κάθε συμμετέχοντα θα διατεθούν πέντε φάκελοι όπου κάθε φάκελος θα περιέχει ένα δελτίο με το όνομα ή το lot εκάστου ίππου.
 • Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η κατάθεση εγγύησης ύψους 1.000 ευρώ με τους όρους που περιγράφονται στους όρους συμμετοχής στη διαδικασία αγοράς ίππου/ων με αντίστοιχη έκδοση γραμματίου είσπραξης. Η ως άνω εγγύηση επιστρέφεται σε περίπτωση μη αγοράς ίππων και συμψηφίζεται με το οφειλόμενο τίμημα στην περίπτωση αγοράς ίππων.
 • Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα υπάρχουν μεταλλικά κουτιά τα οποία το κάθε ένα θα αντιστοιχεί σε κάθε ίππο.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει σε κάθε κουτί το οποίο αντιστοιχεί στον ίππο που επιθυμεί να αγοράσει, να τοποθετήσει λευκό φάκελο στο δελτίο του οποίου θα αναγράφει το νούμερο το οποίο αντιστοιχεί  στο υπογεγραμμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή έως και την έναρξη της διαδικασίας πώλησης του έκαστου ίππου. Δηλαδή για τον τρίτο ίππο, θα μπορεί κάποιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον και μετά την πώληση  του πρώτου και του δεύτερου στη σειρά ίππου. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά ενός ίππου από περισσότερους του ενός ενδιαφερόμενους, θα πραγματοποιείται κλήρωση για τον συγκεκριμένο ίππο.
 • Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες που θέλουν να αγοράσουν ίππο κατά τη διαδικασία, δικαιούνται:

o   τη χορήγηση ταμειακής διευκόλυνσης, ύψους έως δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά ίππο για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς τους (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) καθώς και

o   τη χορήγηση ταμειακής διευκόλυνσης, ύψους έως τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά ίππο για την κάλυψη του 50% του κόστους αγοράς του ίππου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξαιρουμένων των εξόδων μεταφοράς)

με την προϋπόθεση πρότερης έγκρισης από τον Οικονομικό Διευθυντή της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους  και τους περιορισμούς των σχετικών συμβάσεων ταμειακής διευκόλυνσης

 • Την επόμενη ημέρα οι επιλαχόντες αγοραστές των ίππων θα πρέπει να προσέλθουν στο λογιστήριο της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου θα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες αγοραπωλησίας και μεταβίβασης του ίππου και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10