ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:30/06/19

Τα 3 δελτία στο σκορ 6 πού το κάθε ένα κέρδισε από 5.114 ευρώ ήταν το σημαντικότερο γεγονός της συγκέντρωσης,στην οποία ο ίππος ΤΖΑΙΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Αρβανίτης Ν., Αντωνίου Π.

 

ΑΦ(ΣΤ)  ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΞΟΠ. ΠΡΟΠΟΝ. ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΧΑΝΤ. ΜΕΤΑΖ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΚΗ               ΑΠΟΔΟΣΗ

 1. 2. ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ (IRE)(2) 4 Εκτ. Π Καμούτσης Γ. Τσέλα Ε. 53,5 53,5         01:25:705                        4,59
 2. 3. ΚΙΝΓΚ ΟΦ ΣΠΙΝ (GB)(5) 6 Εκτ. Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 50,5 51                   01:26:274     3 1/4           2,13
 3. 3. ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB)(1) 5 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 50,5 53                    01:26:808     3 1/4            6,11
 4. 4. ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ (IRE)(3) 4 Φορ. Π Καμούτσης Γ. Δρόσος Δ. 57 57                  01:27:562      4 1/2           4,6
 5. 5.4. ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ (GB)(4) 3 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Καλογρίδης Ρ. 50,5 51,5           01:29:083      9                22,64

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ (IRE)

Η ιπποδρομία ξεκίνησε με καθυστέρηση δέκα λεπτών (10’) για τεχνικούς λόγους.

- Ο ίππος ΠΟΕΤΙΚ ΧΟΟΥΠ ξεκίνησε διστακτικά. Ο ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν πολλές βλέννες στην τραχεία.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Αρβανίτης Ν., Αντωνίου Π.

3η

 1. 1. ΑΛΑΝΑΡΙ (IRE) (3) 3 Εκτ. Σταύρου Χρ. Δημητσάνης Π. 58 58                       01:14:458                                3,31
 2. 3. ΜΙΝΩΑΣ (GR)(2) 3 Εκτ. Καμούτσης Γ. Τσέλα Ε. 58 58                                 01:15:382      5 1/2                    5,36
 3. 5. ΧΟΝΕΫ ΦΡΕΝΤ (IRE)(1) 3 Εκτ. Π Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 58 58           01:15:421      Τράχ.                   6,47
 4. 4. ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ (GR)(4) 3 Εκτ. Καμούτσης Γ. Κουμπαράκος Μ. 58 56,5         01:15:543       3/4                       44
 5. 6. ΛΟΒΙΝΑ (IRE)(6) 3 Φορ. Π Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 56,5 56,5                 01:15:661       3/4                      14,06
 6. 2. ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥ (IRE)(5) 3 Εκτ. Θεολόγου Π. Μιχαηλίδης Ν. 58 58               01:15:814       3/4                       2,67

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΑΛΑΝΑΡΙ (IRE)

 Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΧΟΝΕΥ ΦΡΕΝΤ, διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

 

4η

 1. 1. ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ (GB)(9) 5 Εκτ. Π Κουβαράς Γ. Δημητσάνης Π. 60 60                     01:39:805                          7,13
 2. 5. ΑΛ ΧΑΜΝΤ (IRE)(5) 6 Εκτ. Χαραλάμπους Χ. Τσέλα Ε. 54,5 54,5                                01:39:817       Βρ.Κεφ.        8,62
 3. 3. ΝΑΖΖΑΑ (IRE) (6) 6 Εκτ. Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 56,5 56,5                               01:40:528       4 1/4             2,02
 4. 9. ΠΑΜΠΛΟ (GR) (1) 5 Εκτ. Ζευγώλης Ι. Ανδρέου Λ. 54,5 54,5                                     01:40:912        2 1/4            20,59
 5. 7. ΘΑΝΤΕΡ ΤΙΟΥΝ (GR) (2) 5 Εκτ. Π Πρέντι Λ. Χαλιάσος Α. 54,5 54,5                           01:41:341        2 1/2            55,71
 6. 6. ΔΕ ΦΟΣΙΛ (GB) (3) 5 Εκτ. Κουβαράς Γ. Κουμπαράκος Μ. 54,5 55,5                          01:41:557        1 1/4             53,1
 7. 4. ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ (GR) (7) 5 Εκτ. Π Μυκονιάτης Ι. Καλογρίδης Ρ. 56 56                        01:42:166        3 1/2             48,54
 8. 2. ΜΑΪΛΤΕΪΚΔΕΜΠΟΛ (IRE) (8) 6 Εκτ. Ιωαννίδης Μ. Μιχαηλίδης Ν. 59 59                      01:42:709         Βρ.Κεφ.        5,08

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ (GB)

 Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) - υπότροπος - στον προπονητή κ. Κουβαρά Γ. διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα της ιδιοκτησίας και ο ίππος ΔΕ ΦΟΣΙΛ διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

- Οι ίπποι ΘΑΝΤΕΡ ΤΙΟΥΝ, ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ και ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ ξεκίνησαν διστακτικά.

- Ο ίππος ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση, δεν ευρέθησαν παθολογικά ευρήματα, παρά μόνο μετά από ενδοσκόπηση, ευρέθη σημαντική ποσότητα άμμου στην τραχεία του ίππου. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Αρβανίτης Ν., Αντωνίου Π. Κλήθηκε ο αναβάτης του ίππου Δρόσος Δ. ο οποίος ανέφερε ότι ο ίππος του μετά την διστακτική εκκίνηση που είχε, δυσφορούσε από την άμμο των προπορευόμενων και σε κανένα σημείο της διαδρομής ΄΄δεν έπιασε φιλέτο΄΄. Στην συνέχεια εξετάστηκε ο προπονητής κ. Χαραλάμπους Χ. ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται περί ιδιόρρυθμου ίππου που αρέσκεται σε διαδρομή με τους επικεφαλής πράγμα που μετά την αργοπορημένη εκκίνησή του δεν κατέστη δυνατόν. Επίσης ανέφερε ότι θα επανεγγράψει τον ίππο του μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Οι Ελλανοδίκες λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το αποτέλεσμα της ενδοσκόπησης, κρατούν υπό σημείωση τις εξηγήσεις του προπονητή και θέτουν υπό παρακολούθηση την αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου.

 

5η     ΤΡΟΠΑΙΟ ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 1. 1. ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ (IRE)(2) 5 Εκτ. Π Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 60 60            01:19:719             1,77
 2. 2. ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ (GB)(5) 5 Εκτ. Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 56 56                                   01:20:531           4 3/4                            4,24
 3. 6. ΑΓΓΕΛΟΣ (IRE)(3) 5 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Καλογρίδης Ρ. 53,5 53,5                                01:20:587             1/2                           12,42
 4. 4. ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ (IRE)(1) 5 Εκτ. Π Χαραλάμπους Χ. Τσέλα Ε. 54 54                   01:21:025           2 1/2                            6,62
 5. 3. ΦΙΛΝΤΣ ΟΦ ΠΛΕΪ (USA)(4) 4 Εκτ. Π Σταύρου Χρ. Ανδρέου Λ. 55 55                               01:21:610           3 1/2                          16,24
 6. 5. ΧΕΪΛ ΔΕ ΤΣΗΦ (IRE)(6) 4 Εκτ. Π Θεολόγου Π. Κουμπαράκος Μ. 54 55,5                        01:23:509          11 1/4                         48,25

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ (IRE)

ΟΥΔΕΝ

6η

 1. 1. ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ (IRE)(6) 5 Εκτ. Χαραλάμπους Χ. Δρόσος Δ. 60 60                     01:20:679                         8,26
 2. 6. ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ (GB)(7) 5 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Δημητσάνης Π. 57,5 57,5             01:20:933         1 1/2         8,86
 3. 2. ΕΝΣΑΪΝ (GB)(5) 5 Εκτ. Π Σταύρου Χρ. Ανδρέου Λ. 59 59                                 01:21:079           3/4          7,78
 4. 4. ΓΚΟΛΝΤΕΝ (GR)(3) 4 Εκτ. Καμούτσης Γ. Τσέλα Ε. 58,5 58,5                           01:21:198           3/4          30,5
 5. 3. ΤΖΑΪΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ (IRE)(4) 5 Εκτ. Σταύρου Χρ. Μαστοράκης Κ. 59 59          01:21:495          1 3/4         1,48
 6. 5. ΚΑΖΜΕΡ (GB)(2) 5 Εκτ. Κουβαράς Χρ. Καλογρίδης Ρ. 58 58                           01:22:032               3         46,58
 7. 7. ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ (GR)(1) 7 Εκτ. Π Κρητικός Α. Χαλιάσος Α. 54 54                         01:22:763          4 1/4         49,24

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

-Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο anti doping στον ίππο: ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ (IRE)

 Ο ίππος ΤΖΑΙΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ : Αρβανίτης Ν., Αντωνίου Π.

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter