ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:21/07/19

Ως εκ τούτου οι Ελλανοδίκες κρίνουν την ίππευση του ως επιλήψιμη και ανεπαρκή, καθώς ο αναβάτης παραβίασε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του ποινολογίου του Κ.Ι. γεγονός που είχε ως συνέπεια την αλλοίωση του αποτελέσματος και του επιβάλλουν ποινή αποκλεισμού είκοσι (20) ιπποδρομιακών ημερών, πρόστιμο 900 ευρώ και τον παραπέμπουν στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΠΕΡΠΛ ΧΑΡΤ (GR) και ΕΥΡΙΔΙΚΗ (GR).

- Ουδέν.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ (IRE) και ΑΛΛΕΪΦΑ (IRE).

- Με απόφαση της επιτροπής διενέργειας εκτάκτων δειγματοληψιών ελήφθησαν ούρα από τον δεύτερο αφιχθέντα ίππο.

-Τον ίππο ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ ίππευσε ο αναβάτης Κεράτσας Π. αντί του αναβάτη Δρόσου Δ. που τραυματίστηκε.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ έκλεινε προς την εσωτερική , ήρθε σε επαφή ΓΚΛΟΟΥ ΙΝ ΔΕ ΝΤΑΡΚ και απώλεσε έδαφος.

- Στο ύψος των 200 μ. ο ίππος ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ προσπερνώντας τον ίππο ΚΟΥΗΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ έκλινε προς την εσωτερική, επέπεσε σε αυτόν με συνέπεια ο ίππος ΚΟΥΗΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ να δυσχερανθεί έντονα και να ανακόψει. Για τα παραπάνω επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) ιπποδρομιακών ημερών στον αναβάτη Κεράτσα Π. που ίππευε τον ίππο ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ. Στον ίδιο αναβάτη γίνεται αυστηρή παρατήρηση διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

- Ο ίππος ΣΑΜΕΡ ΛΑΙΚ επέστρεψε με συντριπτικό κάταγμα αμφοτέρων των σησαμοειδών προσθίου δεξιού άκρου. Στον ίππο χαρίστηκε ευθανασία . Κτηνίατροι : Αρβανίτης , Αντωνίου.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΜΙΝΩΑΣ (GR) και ΣΤΑΡΡΥ (GB).

- Με απόφαση της επιτροπής διενέργειας εκτάκτων δειγματοληψιών ελήφθησαν ούρα από τον δεύτερο αφιχθέντα ίππο.

-Τον ίππο ΛΟΒΙΝΑ ίππευσε ο αναβάτης Δημητσάνης Π. αντί του αναβάτη Δρόσου Δ.

- Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΧΟΝΕΥ ΦΡΕΝΤ κινήθηκε προς την εξωτερική , ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ και αυτός με την σειρά του

ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ.

-Ο ίππος ΛΟΒΙΝΑ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά.

-Ο αναβάτης Κεράτσας Π. που ίππευε τον ίππο ΜΙΝΩΑΣ δεν τήρησε την γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική . Για τον λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

- Επιβάλλεται πρόστιμο 80 ευρώ στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΧΟΝΕΥ ΦΡΕΝΤ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10).

- Επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ στον αναβάτη Λαζαρίδη Ι. που ίππευε τον ίππο ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

- Η ένσταση που υπέβαλλε ο ιδιοκτήτης του ίππου ΧΟΝΕΥ ΦΡΕΝΤ που τερμάτισε τρίτος κατά του ίππου ΣΤΑΡΡΥ που τερμάτισε δεύτερος ,επικαλούμενος παρενόχληση στο ύψος των 1.100μ. και των 800μ. δεν γίνεται δεκτή . Οι Ελλανοδίκες έκριναν ότι η επαφή των δύο ίππων στο ύψος των 1.100μ. και η στιγμιαία δυσχέρανση του ενιστάμενου στο ύψος των 800μ. δεν είχε ως συνέπεια την αλλοίωση του αποτελέσματος (Άρθρο 148 του Κ.Ι.) . Το παράβολο επιστρέφεται . Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΣΤΑΡΡΥ να είναι πιο προσεκτικός στην τήρηση της γραμμής του .

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΓΚΟΛΝΤΕΝ (GR).

-Τον ίππο ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ ίππευσε ο αναβάτης Κεράτσας Π. αντί του αναβάτη Δρόσου Δ.

- Στο ύψος των 450 μ. ο ίππος ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΛΑΙΚ εμφανίζεται να ‘χάνει’ έντονα τον βηματισμό του και να παραπατάει. Στην συνέχεια ο αναβάτης του τον συγκρατεί και κινούμενος προς την απώτατη εξωτερική τελικά τον σταματά και αφιππεύει . Η κτηνιατρική εξέταση που ακολούθησε απέβει αρνητική. Κλήθηκε ο αναβάτης του ανωτέρου ίππου Λαζαρίδης Ι. ο οποίος ανέφερε ότι αιφνιδιάστηκε από την έντονη αστάθεια στον καλπασμό του ίππου και η πρώτη αντίδρασή του ήταν να τον ανακόψει πιστεύοντας ότι έχει υποστεί έντονη χωλότητα . Οι Ελλανοδίκες αφού εξέτασαν ενδελεχώς το βίντεο της ιπποδρομίας κρίνουν ότι οι εξηγήσεις του αναβάτη είναι βάσιμες .

- Επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ στον αναβάτη Μιχαηλίδη Ν. που ίππευε τον ίππο ΑΓΓΕΛΟΣ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10) .

- Επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ στον αναβάτη Κεράτσα Π. που ίππευε τον ίππο ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ διότι κατά την μεταζύγιση βρέθηκε κατά ένα κιλό υπέρβαρος .

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ (IRE).

-Τον ίππο ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ ίππευσε ο αναβάτης Χριστοφής Μ. αντί του αναβάτη Δρόσου Δ.

-Επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ στον αναβάτη Δημητσάνη Π.. που ίππευε τον ίππο ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 14-07-2019

-Προσήλθαν οι αναβάτες Χριστοφής Μ. και Ανδρέου Λ. και αφού εδόθησαν οι αμοιβαίες εξηγήσεις, τους έγιναν αυστηρές παρατηρήσεις και το θέμα θεωρείται λήξαν.

-Εξετάστηκε ο αναβάτης Κεράτσας Π. και δήλωσε ότι ο ίππος ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ εκδήλωσε έντονη τάση προς την εσωτερική δεν "έπιανε το φιλέτο" δυσφορούσε και δεν ανταποκρινόταν στις προσπάθειες του. Ο προπονητής κ. Καλογερόπουλος Ν. ανέφερε ότι ο ίππος πλάγιαζε προς το κάγκελο και τελικά φαίνεται πως ο ίππος δεν αρέσκεται να αγωνίζεται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα. Οι εξηγήσεις των ανωτέρων κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου θα είναι υπό παρακολούθηση. Τέλος γίνεται σύσταση στον προπονητή κ. Καλογερόπουλο Ν. στο μέλλον να είναι προσεκτικός στην επανεγγραφή του ίππου.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΠΙΚΑΝΤΙΛΟ (GB).

-Οι ίπποι ΡΟΖΑ ΚΛΕΜΠ, ΠΙΚΑΝΤΙΛΟ και ΤΗ ΑΤ ΔΕ ΡΙΤΖ ξεκίνησαν με μικρή καθυστέρηση.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΤΗ ΑΤ ΔΕ ΡΙΤΖ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον προπονητή κ. Ζευγώλη Ι. διότι μετατοπίστηκε προς τα πίσω η ιπποσκευή του ίππου ΣΤΟΡΜΚΑΤΕΡ δυσχεραίνοντας την ίππευση του αναβάτη του

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΣΟΥΙΦΤ ΡΙΣΠΟΝΣ (USA) και ΤΑΟΥΑΛΗΦ (IRE).

- Με απόφαση της επιτροπής διενέργειας εκτάκτων δειγματοληψιών ελήφθησαν ούρα από τον δεύτερο αφιχθέντα ίππο.

-Τον ίππο ΝΟΜΠΙΛΙΤΥ ίππευσε ο αναβάτης Καλογριδης Ρ. αντί του αναβάτη Δρόσου Δ.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΤΑΟΥΑΛΗΦ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

- Επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΙΝΧΕΡΕΝΤ ΒΑΪΣ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

-Εξετάστηκε η διαδρομή του ίππου ΜΟΥΝΕΕΜΠ και η ίππευση του αναβάτη Κεράτσα Π. Συγκεκριμένα οι επιλογές του αναβάτη στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και η έλλειψη ενεργητικότητας του στην τελική ευθεία. Κλήθηκαν ο αναβάτης και ο προπονητής κ. Καμούτσης Γ. με τον πρώτο να δηλώνει ότι μετά την αρχική επαφή που είχε βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης δεν μπόρεσε να αναπτύξει

τον ίππο του με συνέπεια να μείνει ουραγός του ομίλου και να δυσφορεί δεχόμενος την άμμο των προπορευόμενων. Για την δε τελική ευθεία ο αναβάτης δήλωσε ότι ο ίππος του ναι μεν αντιδρούσε στην πίεση που του ασκούσε, αλλά συνέχιζε να δυσφορεί δεχόμενος την άμμο. Κατόπιν, εξετάσθηκε ο προπονητής ο οποίος δήλωσε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος τόσο από τις αρχικές επιλογές του αναβάτη και πολύ περισσότερο από την ανεπάρκεια του στο τέλος της διαδρομής. Οι Ελλανοδίκες αφού εξέτασαν επανειλημμένα το βίντεο της ιπποδρομίας και έλαβαν υπόψη τους την ακροαματική διαδικασία κρίνουν : Ότι ο αναβάτης στα πρώτα μέτρα της διαδρομής δεν κατέβαλε τις δέουσες προσπάθειες, που συνάδουν με τον εγνωσμένο δυναμισμό του, ώστε να ακολουθήσει τις οδηγίες διαδρομής και να βρεθεί με τους πρώτους ίππους. Ιδιαίτερα όταν ο ίππος είχε μείνει αρκετά πίσω, καθυστέρησε να τον προωθήσει και δεν ξεκίνησε τις προσπάθειες του παρά μόνον όταν μπήκε στην τελική ευθεία.

Εκεί ενώ ο ίππος ανταποκρίνεται στην πίεση και φαίνεται να επιταχύνει και να καλύπτει έδαφος, έναντι των αντιπάλων του, περνώντας το ύψος των 150μ. και πλησιάζοντας τον τέταρτο ίππο, χαλαρώνει τις προσπάθειες του (πίεση και χρήση μαστιγίου). Στην συνέχεια λίγο πριν το ύψος των 100μ. εμφανίζεται να τις σταματάει και κρατώντας με το δεξί χέρι του τα ηνία περιορίζει τον ίππο και τον υποχρεώνει να έχει στραμμένη την κεφαλή του αριστερά μην μπορώντας έτσι να καλπάσει ελεύθερα. Επιπλέον στα τελευταία μέτρα προφασίζεται απλά ότι πιέζει τον ίππο του και τερματίζει σε απόσταση μισού μήκους από τον τέταρτο. Ως εκ τούτου οι Ελλανοδίκες κρίνουν την ίππευση του ως επιλήψιμη και ανεπαρκή, καθώς ο αναβάτης παραβίασε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του ποινολογίου του Κ.Ι. γεγονός που είχε ως συνέπεια την αλλοίωση του αποτελέσματος και του επιβάλλουν ποινή αποκλεισμού είκοσι (20) ιπποδρομιακών ημερών, πρόστιμο 900 ευρώ και τον παραπέμπουν στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.

8η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ (GB).

-Επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ στον προπονητή κ. Σιατούνη Η. διότι δεν προσκόμισε το σωστό χρώμα πηληκίου.

-Επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δυο (2) ιπποδρομιακών ημερών στον αναβάτη Δημητσάνη Π. που ίππευε τον ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΡΑΤΟ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του

περισσότερες φορές (17) από το επιτρεπόμενο (10).

-Επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ στον αναβάτη Μιχαηλίδη Ν. που ίππευε τον ίππο ΣΑΟΥΘΝΤΑΟΥΝ ΛΑΝΤ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

-Επιβάλλεται πρόστιμο 80 ευρώ στον αναβάτη Τσέλα Ε. που ίππευε τον ίππο ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10).

9η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΤΟΡΚ ΜΑΟΥΝΤΕΝ (GB).

-Ο ίππος ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΙ αρνήθηκε να εξέλθει από το μηχάνημα εκκίνησης. Με απόφαση του Αφέτη αφαιρείται το ‘έχειν καλώς’ από τον ανωτέρω ίππο.

-Επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) ιπποδρομιακών ημερών στον αναβάτη Κεράτσα Π. διότι φέρθηκε βάναυσα στον ίππο ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΙ επειδή αυτός αρνείτο να εξέλθει από το μηχάνημα εκκίνησης.

-Εξετάζεται η επίδοση του ίππου ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ. Καλούνται ο αναβάτης Χριστοφής Μ. και ο προπονητής κ. Μαυρόπουλος Σ. όπως προσέλθουν στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή ημέρα.

- Επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ στον νέο αναβάτη Μπαμπανιώτη Χ. που ίππευε τον ίππο ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗ διότι κατά την μεταζύγιση βρέθηκε κατά ένα κιλό υπέρβαρος.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter