«Ανακοίνωση Απόφασης Ε. Ι. της 28/7/2019»

Συνήλθε στις 28 Ιουλίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της το δελτίο Ελλανοδικών της 21/7/2019, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Κατόπιν ακροάσεως του αναβάτη Π. Δημητσάνη στις 28.07.2019, εξέτασε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1106/23.07.2019 έφεσή του, με την οποία ζητεί την μετατροπή

της ποινής αποκλεισμού των δύο (2) ιπποδρομιακών ημερών που του επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες για την ίππευσή του με τον ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΡΑΤΟ(IRE) στην 8η ιπποδρομία της 21/07/2019, διότι χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (17) από το επιτρεπόμενο (10), σε χρηματικό πρόστιμο. Η Επιτροπή κατόπιν μελέτης του από 21.07.2019 Δελτίου των Ελλανοδικών απορρίπτει την έφεση του ανωτέρω αναβάτη, κρίνοντας ότι η ποινή που του επεβλήθη από τους κκ. Ελλανοδίκες είναι απολύτως σύμφωνη με το άρθρο 58 περίπτωση Δ των Γενικών Διατάξεων.

Η Επιτροπή εξ αφορμής της εξέτασης της υπό κρίση έφεσης, απευθύνει για μια ακόμη φορά αυστηρή Σύσταση σε όλους τους αναβάτες για σύννομη χρήση του μαστιγίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Ιπποδρομιών και τις Γενικές Διατάξεις. Τονίζει δε, ότι τέτοιου είδους παραβάσεις κατά την διάρκεια ιπποδρομίας θα εξετάζονται και αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή και θα

τιμωρούνται αυστηρά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις Γενικές Διατάξεις κυρώσεις.

2. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους :

• Αναβάτη Π. Κεράτσα αποκλεισμό δύο (2) ιπποδρομιακών ημερών διότι στο ύψος των 200μ. με τον ίππο ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ(IRE) στην 2η ιπποδρομία της 21/7/2019, προσπερνώντας τον ίππο ΚΟΥΗΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ έκλινε προς την εσωτερική, επέπεσε σε αυτόν με συνέπεια ο ίππος ΚΟΥΗΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ να δυσχερανθεί έντονα και να ανακόψει.

• Αναβάτη Μ.Χριστοφή πρόστιμο €80 διότι με τον ίππο ΧΟΝΕΥ ΦΡΕΝΤ(IRE) στην 3η ιπποδρομία της 21/7/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Ι. Λαζαρίδη πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΦΡΗ ΓΟΥΪΛ στην 3η ιπποδρομία της 21/7/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Ν. Μιχαηλίδη πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΑΓΓΕΛΟΣ(IRE) στην 4η ιπποδρομία της 21/7/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Π. Κεράτσα πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ(IRE) στην 4η ιπποδρομία της 21/7/2019 κατά την μεταζύγιση βρέθηκε κατά ένα κιλό υπέρβαρος.

· Αναβάτη Π. Δημητσάνη πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΕΛΕΓΚΑΝΤΛΥ ΜΠΑΟΥΝΤ(IRE) στην 5η ιπποδρομία της 21/7/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Γ. Μερσινιά πρόστιμο €50 διότι με τον ίππο ΙΝΧΕΡΕΝΤ ΒΑΪΣ(IRE) στην 7η ιπποδρομία της 21/7/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Ν. Μιχαηλίδη πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΣΑΟΥΘΝΤΑΟΥΝ ΛΑΝΤ(IRE) στην 8η ιπποδρομία της 21/7/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Ε. Τσέλα πρόστιμο €80 διότι με τον ίππο ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ(GB) στην 8η ιπποδρομία της 21/7/2019, χρησιμοποίησε το μαστίγιό του περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10).

· Αναβάτη Π. Κεράτσα αποκλεισμό τεσσάρων (4) ιπποδρομιακών ημερών διότι στην 9η ιπποδρομία της 21/7/2019 φέρθηκε βάναυσα στον ίππο ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΙ(GB), επειδή αυτός αρνείτο να εξέλθει από το μηχάνημα εκκίνησης.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΕΡ. ΣΠΑΣΣΩΦ – ΑΝ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι. ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter