Δελτία ελλανοδικών 29/09/19

Ήσυχη γενικά ημέρα ήταν η ιπποδρομιακή συγκέντρωση της Κυριακής,με το συμβάν πού ξεχωρίζει να είναι: Ο ίππος ΤΖΑΪΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία) . Αποχή ένας (1) μήνας.

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΡΕΒΑΜΠ (USA).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ και ΚΟΜΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΤΖΙΟ συνέκλιναν και ήρθαν σε επαφή.

- Εξετάστηκε η επίδοση του ίππου ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ ο οποίος στο πρώτο τμήμα της διαδρομής εμφάνισε την γνωστή δυσφορία του δεχόμενος την άμμο των προπορευόμενων.

Παρά ταύτα στο τελευταίο μέρος της διαδρομής δεν εκδήλωσε το δυναμικό του φίνις. Ο ίππος παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ (IRE).

- Οι ίπποι ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ ΚΑΡΛΟ και ΚΟΝΦΛΑΓΚΡΕΪΣΟΝ διεγράφησαν.

- Εξετάστηκε η ίππευση του ίππου ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ διότι ο αναβάτης του εμφανίζεται να πιέζει τον ίππο του καθυστερημένα στην τελική ευθεία και συγκεκριμένα μετά το ύψος τον 200μ. Προσήλθε ο προπονητής κος Ιωαννίδης Μ. που δήλωσε ότι ο ίππος του έχει μικρής διάρκειας φίνις και είχε αφήσει στην κρίση του αναβάτη πότε θα το εκδηλώσει. Ο αναβάτης Κρητικός Ε. ανέφερε ότι γνωρίζει τις ιδιότητες του ίππου του και το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του και ήταν σε συμφωνία με τον προπονητή για την ως άνω αργοπορημένη εκδήλωση του φίνις. Οι Ελλανοδίκες αφού εξέτασαν προηγούμενες ιππεύσεις του αναβάτη με τον συγκεκριμένο ίππο, διαπίστωσαν ότι η σημερινή ίππευση συμπίπτει με παλαιότερες και ως εκ τούτου δεν προχωρούν στον πειθαρχικό έλεγχο του αναβάτη, αλλά θέτουν υπό παρακολούθηση μελλοντικές ιππεύσεις με αυτόν τον ίππο. Τέλος, γίνεται αυστηρή σύσταση στον προπονητή να είναι πιο περιγραφικός στην σύνταξη των γραπτών οδηγιών σε ίππους με αντίστοιχες ιδιαιτερότητες.

- Ο ίππος ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ ξεκίνησε με αναπήδημα.

- Ο ίππος ΤΖΑΪΑΝΤΣ ΤΡΕΖΟΥΡ παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία) . Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ (GB).

- Ο ίππος ΠΑΡΤΙΣΙΠΕΪΤ ξεκίνησε διστακτικά.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΑΒΙΛΝΤΑΡ (GB).

- Ο ίππος ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ ξεκίνησε με αναπήδημα.

- Ο ίππος ΧΑΪΤΑΪΜ ΧΙΡΟΟΥ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

- Στο ύψος των 1.000μ. ο ίππος ΑΣΤΕΡΙΩΝ έκλινε ελαφρά προς τη εσωτερική και δυσχέρανε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ. Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΑΣΤΕΡΙΩΝ να είναι πιο προσεκτικός στην τήρηση της γραμμής του.

- Ο ίππος ΧΑΒΙΛΝΤΑΡ απώλεσε το πρόσθιο αριστερό πέταλο.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στους ίππους: ΕΝΣΑΪΝ (GB), ΠΙΚΑΠΟΚΕΤ (IRE).

- Ο ίππος ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ διαγωνίστηκε με τα χρώματα του νέου ιδιοκτήτη.

- Για διαδικαστικούς λόγους ελήφθησαν ούρα από τον ίππο ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΛΛΕΪΦΑ (IRE).

- Οι ίπποι ΦΛΑΞ ΚΑΠΑΣΙΤΟΡ και ΦΟΛΙΝΓΚ ΓΟΥΝΤ ξεκίνησαν με μικρή καθυστέρηση.

- Ο ίππος ΓΟΥΙΝΝΕΡ ΜΩΥΣΗΣ ξεκίνησε με αναπήδημα και κατά την έξοδο του προσέκρουσε στο αριστερό τμήμα του μηχανήματος εκκίνησης. Εξαιτίας αυτού μετατοπίστηκε

σε μεγάλο βαθμό η σέλα με συνέπεια να δυσχεραίνεται η ίππευση του αναβάτη και στην τελική ευθεία να μην μπορεί να εκδηλώσει φίνις. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώθηκε και μετά τον έλεγχο του Τεχνικού Επιτετραμμένου στον χώρο της αφίππευσης.

- Επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ από τον Αφέτη στον αναβάτη Μιχαηλίδη Ν. που ίππευε τον ίππο ΦΛΑΞ ΚΑΠΑΣΙΤΟΡ διότι δεν συμμορφώθηκε στις εντολές του.

- Καλείται ο προπονητής κος Καμούτσης Γ. να προσέλθει στο γραφείο τον Ελλανοδικών την επόμενη Ιπποδρομιακή συγκέντρωση, για να εξεταστεί για τα έντονα παράπονα προς τον Αφέτη μετά το πέρας των ιπποδρομιών.

- Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

- Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10