ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Η Επιτροπή Ιπποδρομιών κατόπιν εκδικάσεως από αυτήν συμβάντων σχετικών με απρεπή συμπεριφορά  απευθύνει για τελευταία φορά αυστηρή σύσταση σε όλους του φορείς της Ιπποδρομιακής Κοινότητας για τήρηση κόσμιας και ευπρεπούς συμπεριφοράς σε όλους τους χώρους ευθύνης της Φ.Ε.Ε. Τονίζει δε εκ νέου ότι τέτοιου

είδους παραβάσεις του Κώδικα Ιπποδρομιών θα εξετάζονται αυτεπαγγέλτως και κατά προτεραιότητα και θα τιμωρούνται ιδιαιτέρως αυστηρά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών.

Επίσης, η Επιτροπή Ιπποδρομιών εξ αφορμής πρόσφατου περιστατικού απευθύνει αυστηρή σύσταση σε όλους τους αναβάτες για απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων περί χρήσης κινητού τηλεφώνου στους χώρους ευθύνης της Φ.Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στον άρθρο 28 των Γενικών Διατάξεων. Επισημαίνει δε ότι εφεξής σχετικές παραβάσεις θα τιμωρούνται αυστηρότατα.

«Αλλαγή ιδιοκτησίας ίππου»

 1. Ο ίππος ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ(IRE) αγοράστηκε από την «SCUDERIA EQUUS RUN PAOLA» στις 8/10/19.
 2. Ο ίππος ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ έθανε στις 4/10/19.
 3. Στον ίππο ΤΖΩΡΤΖΑΛΕ(IRE) έγινε εκτόμηση στις 2/10/19.
 4. Οι ίπποι ΝΑΚΑΑΡ(IRE) και ΧΕΪΛ ΔΕ ΤΣΗΦ(IRE) απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο
 5. Αλλαγή ιδιοκτησίας ίππου»
  1. Ο ίππος ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ αγοράστηκε από την κα Μαρία Μυκονιάτη στις 7/10/19.
  2. Ο ίππος ΣΑΜΤΕΪΣΤ(FR) επανήλθε στον ιππόδρομο και ανατέθηκε στην προπόνηση Χρ. Κουβαρά.
  3. Οι ίπποι ΠΟΥΡ ΛΑ ΦΑΜΙΓ(IRE) και ΕΣΠΟΥΑΡ ΠΑΡΦΕ(FR) απομακρύνθηκαν προσωρινά; Από τον ιππόδρομο.
  4. Αλλαγές προπόνησης ίππων»     

              

   1. Ο ίππος ΣΑΛΑΑΣΕΛ (GB) επανήλθε στον ιππόδρομο και ανατέθηκε στην προπόνηση

    Ν.Καλογερόπουλου.

   1. Ο ίππος ΤΡΑΤΩΝ επανήλθε στον ιππόδρομο και ανατέθηκε στην προπόνηση Ιωάννη

                       Μυκονιάτη.                                         

   1.   Ο  ίππος ΡΕΪΝΑ ανατέθηκε στην προπόνηση Ιωαν.Μυκονιάτη.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter