Δελτία ελλανοδικών 13/10/19

Ο ίππος ΦΑΟΥΣΤΟ επέστρεψε με τραυματισμό στο πρόσθιο αριστερό άκρο-Οι ίπποι ΚΟΜΜΑΝΤΙΝΓΚ και ΓΟΥΟΡΜ ΓΟΥΟΡΝΤΣ παραπέμφθηκαν προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία).Ο ίππος ΤΑΝΤΑΡΑΚ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. 

 

1η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ (GB).

-H εκκίνηση της ιπποδρομίας καθυστέρησε 40΄ λεπτά για τεχνικούς λόγους.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΤΖΙΑΡΙΝΟ παρά της προσπάθειες του αναβάτη του έκλινε προς την εσωτερική και πίεσε προς αυτή τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΦΑΟΥΣΤΟ ο οποίος με τη σειρά του ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΜΑΪΚΡΟΝΑΪΖ που δυσχεράνθηκε.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΜΑΪΚΡΟΝΑΪΖ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Ο ίππος ΦΑΟΥΣΤΟ επέστρεψε με τραυματισμό στο πρόσθιο αριστερό άκρο. Κτηνίατροι : Αρβανίτης – Αντωνίου

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΑΡΤΜΠΡΕΪΚ ΧΟΤΕΛ (IRE).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης οι ίπποι ΓΟΥΙΝ ΤΖΟΥΚΕΡΙΝΑ και ΚΥΛΛΑΤΣΥ ΠΡΙΝΣΕΣ συνέκλιναν και ήρθαν σε επαφή με τον ενδιάμεσα αναπτυσσόμενο ίππο ΧΑΡΤΜΠΡΕΪΚ ΧΟΤΕΛ.

 -Ο αναβάτης Μιχαηλίδης Ν. που ίππευε τον ίππο ΧΑΡΤΜΠΡΕΪΚ ΧΟΤΕΛ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα ευρώ (80€).

-Ο ίππος ΡΕΪΝΑ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση οπού διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο ίππος ΚΟΜΜΑΝΤΙΝΓΚ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ (GR).

-Ο ίππος ΡΕΘΥΜΝΙΑΝ ΓΚΟΛΝΤΥ διεγράφη.

-Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του προπονητή κ. Χ. Λεοντσίνη ο ίππος του διαγωνίστηκε με ευθύνη του ιδίου και μέριμνα του προπονητή κ. Ι. Μυκονιάτη.

-Ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. που ίππευε τον ίππο ΜΑΣΤΕΡ ΜΙΡΑΣΟΛ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (16) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) ιπποδρομιακής ημέρας και πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

-Εξετάστηκε η επίδοση του ίππου ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ. Ο ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική ως προς το κλινικό σκέλος. Στη

συνέχεια εξετάστηκε ο προπονητής κ. Μυκονιάτης Ι. για τη μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου του και δήλωσε ότι ο ίππος του αντιστάθηκε στη πρόωρη επίθεση

του νικητή ίππου ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ, με συνέπεια να υποχωρήσει στο τελικό τμήμα της διαδρομής μη έχοντας απόθεμα δυνάμεων. Οι εξηγήσεις του προπονητή

κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ(GB).

-Επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα ευρώ (30€) στον ιδιοκτήτη του ίππου ΣΑΦΦΑΧ διότι δεν προσκόμισε τα χρώματα ιδιοκτησίας και ο ίππος διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΓΟΥΟΡΜ ΓΟΥΟΡΝΤΣ σκόνταψε. Ο ίδιος ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. που ίππευε τον ίππο ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

-Ο αναβάτης Τσέλα Ε. που ίππευε τον ίππο ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Εξετάστηκε η επίδοση του ίππου ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ. Ο ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική ως προς το κλινικό σκέλος. Στη συνέχεια

εξετάστηκε ο προπονητής κ. Κουβαράς Γ. για τη μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου του και δήλωσε ότι ο ίππος του δεν ευνοήθηκε από το ρυθμό της διαδρομής και σε

συνδυασμό με τα υψηλά βάρη που έφερε και την τελευταία του συμμετοχή στη μεγάλη απόσταση των 2.400μ. δεν του επέτρεψαν να αποδώσει τα μέγιστα των

δυνατοτήτων του. Τέλος δεσμεύτηκε ότι θα τον επανεγγράψει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι εξηγήσεις του προπονητή γίνονται δεκτές.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ (IRE).

-Ο ίππος ΓΚΛΟΟΥ ΙΝ ΔΕ ΝΤΑΡΚ διαγωνίστηκε με τα χρώματα του νέου ιδιοκτήτη.

-Ο ίππος ΠΙΚΑΝΤΙΛΟ αρνήθηκε να εξέλθει από το μηχάνημα εκκίνησης.

-Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

-Εξετάστηκε η επίδοση του ίππου ΓΚΛΟΟΥ ΙΝ ΔΕ ΝΤΑΡΚ. Ο ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Στη συνέχεια εξετάστηκε η προπονήτρια κα. Αμίτση Α. για τη μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου της και δήλωσε ότι πρόκειται για μια δύστροπη φοράδα που δυσφορεί δεχόμενη την άμμο και αποδίδει σε μεγάλες

αποστάσεις (1.600μ και άνω). Οι εξηγήσεις της προπονήτριας κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΑΒΙΛΝΤΑΡ(GB).

-Εξετάστηκε η επίδοση του ίππου ΝΕΪΣΑΝ. Ο ίππος παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Στη συνέχεια κλήθηκε ο προπονητής κ. Σταύρου Χ. για

τη μη ικανοποιητική επίδοση του ίππου του. Εξεταζόμενος ανέφερε ότι ο ίππος του παρουσίασε έντονο βαθμό δυσφορίας δεχόμενος την άμμο ήδη από το αρχικό τμήμα της

διαδρομής, με συνέπεια ο αναβάτης του να τον προωθεί υπό πίεση. Επίσης ανέφερε ότι ενδεχομένως επηρεάστηκε από την τοποθέτηση προστερνιδίου (Breastplate) που

χρησιμοποίησε για τη συγκράτηση της ιπποσκευής (σέλα). Τέλος δεσμεύτηκε πως θα τον επανεγγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Οι εξηγήσεις του προπονητή

κρατούνται απλά υπό σημείωση ως προς το 1ο σκέλος διότι είναι εγνωσμένη η δυσφορία που παρουσιάζει ο ίππος. Παρά ταύτα στο τελικό τμήμα της διαδρομής φάνηκε ότι

ο ίππος δεν είχε διάθεση να εκδηλώσει το γνωστό δυναμικό φίνις του. Για το λόγο αυτό οι Ελλανοδίκες κρίνουν ότι ο ίππος δεν διαγωνίστηκε σύμφωνα με τις δυνατότητές

του και επιβάλλουν στον προπονητή πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300€).

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ (FR). -Ο ίππος ΑΠΓΚΡΕΪΝΤ διεγράφη λόγω εμπύρετης

λοίμωξης. Ο χρόνος αποχής θα εξαρτηθεί από τη θεραπεία. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου. -Ο ίππος ΜΟΥΤΑΜΑΚΙΝ ξεκίνησε με καθυστέρηση και ακολούθησε

τον όμιλο από απόσταση. -Στο ύψος των 550μ. ο ίππος ΣΟΥΙΦΤ ΡΙΣΠΟΝΣ έκλινε ελαφρά προς την εσωτερική και δυσχέρανε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο

ίππο ΤΑΝΤΑΡΑΚ. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) στον αναβάτη Μαστοράκη Κ. που ίππευε τον ίππο ΣΟΥΙΦΤ ΡΙΣΠΟΝΣ . Λήφθηκε

υπόψη η πυκνότητα του ομίλου και η κλίση της στροφής στο συγκεκριμένο σημείο. -Ο ίππος ΤΑΝΤΑΡΑΚ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση και μετά από

ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου. -Γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Ξυνό Μ. που ίππευε τον ίππο

ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10). -Ο

αναβάτης Ψαραδάκης Ι. που ίππευε τον ίππο ΤΑΡΑΓΚΟΝ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το

επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€).

8η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΣΤΟΡΜ (GR). -Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΤΣΕΪΝΣ ΟΦ ΛΑΒ έκλινε προς

την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΓΚΟΛΝΤ ΤΖΑΣΜΙΝ. -Ο ίππος ΚΑΣΤΟΝΤΙΑΛ επέστρεψε με τραυματισμό προσθίου δεξιού άκρου. Κτηνίατροι:

Αρβανίτης, Αντωνίου. -Ο αναβάτης Ψαραδάκης Ι. που ίππευε τον ίππο ΓΟΥΪΝΤΕΡ ΣΤΟΡΜ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το

περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50€). -Ο αναβάτης Μαστοράκης Κ. που ίππευε τον

ίππο ΣΚΑΪ ΜΠΑΛΕΡΙΝΑ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο

αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€). -Για διαδικαστικούς λόγους λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΦΟΛΙΝΓΚ ΓΟΥΝΤ (IRE). -Κατόπιν δηλώσεως της

κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι

ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε. -Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10