Ισοζυγισμός ιπποδρομιών 3/11/19

Πραγματοποιήθηκαν οι εγγραφές γιά το Ελληνικό πρόγραμμα της Κυριακής,από τις οποίες προέκυψαν 8 γεμάτες και ανοιχτές γιά κάθε αποτέλεσμα ιπποδρομίες.Αισιοδοξία επικρατεί σε όλους τούς εμπλεκόμενους με τις ιπποδρομίες και αυτό φαίνεται καθαρά από τις 19 αγορές σστην 1η ημέρα της δημοπρασίας.

 

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10