ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ

Οι ίπποι 4 ετών και άνω χωρίς νίκη, οι οποίοι δεν έχουν επίσημο rating , θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στις ιπποδρομίες Rating Handicap, εφόσον δεν το αποκλείουν οι όροι της ιπποδρομίας. Οι ίπποι που έχουν ανεπίσημη βαθμολογία, θα διαγωνίζονται στην βαθμίδα που το επιτρέπει η βαθμολογία αυτή.

Όσοι δεν έχουν ούτε ανεπίσημη βαθμολογία θα διαγωνίζονται με 56 κιλά στις ιπποδρομίες με βαθμίδες 40 και άνω και θα αντιμετωπίζονται από τον

Χαντικάπερ ωσάν να συμμετείχαν σε μη χάντικαπ ιπποδρομία Οι ίπποι 4 ετών και άνω με μία νίκη, οι οποίοι δεν έχουν επίσημο rating , θα δικαιούνται να

συμμετάσχουν στις ιπποδρομίες Rating Handicap, εφόσον δεν το αποκλείουν οι όροι της ιπποδρομίας. Οι ίπποι που έχουν ανεπίσημη βαθμολογία, θα

διαγωνίζονται στην βαθμίδα που το επιτρέπει η βαθμολογία αυτή. Όσοι δεν έχουν ούτε ανεπίσημη βαθμολογία θα διαγωνίζονται με 56 κιλά στις

ιπποδρομίες με βαθμίδες 55 και άνω και θα αντιμετωπίζονται από τον Χαντικάπερ ωσάν να συμμετείχαν σε μη χάντικαπ ιπποδρομία Η βαθμολόγηση

αυτών των ίππων είναι στη διακριτική ευχέρεια του Χαντικάπερ και δεν υπόκεινται σε τυχόν περιορισμούς που αφορούν στους υπόλοιπους ίππους της

ιπποδρομίας, τα βάρη των οποίων έχουν κατανεμηθεί με βάση την επίσημη βαθμολογία τους. Οι ίπποι 4 ετών και άνω, με 2 ή περισσότερες νίκες στο

ενεργητικό τους θα διαγωνίζονται στις μη χάντικαπ ιπποδρομίες, στις οποίες δικαιούνται εγγραφής ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Με

βάση την εισήγηση του Χαντικάπερ, υιοθετείται για την Ελλάδα ο επισυναπτόμενος Πίνακας βαρών ανά Ηλικία και Απόσταση, ο οποίος θα ισχύει πλέον

για όλες τις ιπποδρομίες, εκτός κι αν περιγράφεται διαφορετικά στους όρους της ιπποδρομίας.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10