Δελτία ελλανοδικών 15/12/19

Τα δύο κερδισμένα δελτία στο σκορ 6 όπου ο κάθε τυχερός αλλά και ικανός φίλιππος πήρε από 7.205 ευρώ ,ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της Ελληνικής συγκέντρωσης,πού διεξήχθη σε μία γιορτινή ατμόσφαιρα ιδιαίτερα γιά τα παιδιά πού χάρηκαν παιχνίδι αλλα και διάφορες λιχουδιές.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΑΜΛΥΝ ΛΑΝΤ (IRE).

-Ο ίππος ΓΟΥΟΡΜ ΓΟΥΟΡΝΤΣ διεγράφη.

-Οι ίπποι ΧΑΡΡΥ ΑΠ ΠΑΟΛΑ και ΜΥΘΟΛΟΤΖΙΚΑΛ ξεκίνησαν με αναπήδημα.

2η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΟΥΗΝ ΜΠΕΪΝΟΥΝΑ (IRE).

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΕΥΡΙΔΙΚΗ κινήθηκε προς την εξωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΛΟΒΙΝΑ.

-Ο ίππος ΕΥΡΙΔΙΚΗ στο ύψος των 150μ. ανεκόπη από τον αναβάτη του και μετά τον τερματισμό του παραπέμφθηκε για κτηνιατρική εξέταση στην οποία διαπιστώθηκε

χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

3η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ (IRE).

-Μετά την τοποθέτηση του στο μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΟΥΑΝΜΟΡΝΤΕΪ δυστρόπησε, έκανε ανόρθωση, παραβίασε την πόρτα του μηχανήματος χωρίς τον αναβάτη του και

διέτρεξε μεγάλη απόσταση του στίβου. Με απόφαση των Ελλανοδικών ο ίππος διεγράφη. Λόγω του συμβάντος η ιπποδρομία καθυστέρησε και ξεκίνησε στις 14:15.

-Ο ίππος ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ξεκίνησε διστακτικά. Ο ίππος επέστρεψε με χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΡΟΥΪΝ.

-Λίγο μετά το ύψος των 400μ. οι ίπποι ΣΗΣΑΪΝΤ ΝΤΡΗΜΕΡ και ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ συνέκλιναν και δυσχέραναν στιγμιαία τον ενδιάμεσα αναπτυσσόμενο ίππο ΜΙΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ. Γίνεται

αυστηρή παρατήρηση στους αναβάτες Δρόσο Δ. και Τσέλα Ε. που ίππευαν τους ίππους ΣΗΣΑΪΝΤ ΝΤΡΗΜΕΡ και ΧΟΛΥ ΜΠΡΗΖ αντίστοιχα να είναι προσεκτικοί στην τήρηση της

γραμμής τους.

-Ο ίππος ΡΟΥΪΝ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

4η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΧΑΑΝΤΕΦ (GB).

-Για τεχνικούς λόγους η ιπποδρομία καθυστέρηση και ξεκίνησε στις 15:00

-Ο ίππος ΦΩΣΦΩΡ διαγωνίστηκε με τα χρώματα του νέου ιδιοκτήτη.

-Μετά την τοποθέτηση του στο μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΝΕΪΤΣΟΥΡOΠΑΘ επέδειξε έντονη νευρικότητα και προσπάθησε να διαφύγει από το κάτω μέρος του

μηχανήματος όπου και παγιδεύτηκε. Ο ίππος διεγράφη μετά από κτηνιατρική γνωμάτευση λόγω τραυματισμού και με απόφαση του Αφέτη του αφαιρέθηκε το ΟΚ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επαναχορηγηθεί το ΟΚ είναι η επανεκπαίδευση του ίππου στο μηχάνημα εκκίνησης και η θετική αξιολόγησή του.

-Ο ίππος ΜΙΣΣΙΟΝ ΟΡΑΝΤΖ ξεκίνησε με καθυστέρηση και ακολούθησε τον όμιλο από απόσταση.

-Με απόφαση του Αφέτη αφαιρείται το ΟΚ από τους ίππους ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ΑΧΕΝΤ, ΣΤΥΛΙΑΝΕΚΚΟΣ, ΤΑΝΑΑΓΟΥΟΛ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επαναχορηγηθεί το ΟΚ είναι

η επανεκπαίδευση των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης και η θετική αξιολόγησή τους.

-Ο αναβάτης Μερσινιάς Γ. που ίππευε τον ίππο ΣΤΥΛΙΑΝΕΚΚΟΣ στο ύψος των 900μ. πίεσε στην εσωτερική τον ίππο ΤΟΥΛΟΥΝΑ και αυτός με τη σειρά του τον ίππο ΟΡΝΤΕΡ

ΟΦ ΜΕΡΡΙΤ ο οποίος μη έχοντας χώρο να αναπτυχθεί, ανέκοψε. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) στον αναβάτη Μερσινιά Γ. που ίππευε τον ίππο

ΣΤΥΛΙΑΝΕΚΚΟΣ.

-Ο ίππος ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ΑΧΕΝΤ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε πνευμονορραγία (αίμα στην τραχεία). Αποχή ένας (1) μήνας. Κτηνίατροι:

Αρβανίτης, Αντωνίου.

5η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ (GB).

-Η ένσταση που υπέβαλλε ο αναβάτης του ίππου ΜΑΤΙΛΝΤΑΣ ΛΟ Μιχαηλίδης Ν. που τερμάτισε 4ος κατά του ίππου ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ που τερμάτισε 3ος επικαλούμενος

παρενόχληση στο ύψος των 650μ. δεν γίνεται δεκτή. Από την αλλαγή γραμμής προς την εξωτερική του ίππου ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ και την αναγκαστική παρέκκλιση του επερχόμενου

ενιστάμενου ίππου σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ιπποδρομίας οι Ελλανοδίκες δεν επείσθησαν ότι υπήρξε αλλοίωση του αποτελέσματος. (Άρθρο 148 του Κ.Ι). Το παράβολο

επιστρέφεται. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) στον αναβάτη Χριστοφή Μ. που ίππευε τον ίππο ΣΕΡ ΓΚΑΝΙΑΝ.

-Ο ίππος ΑΠΟΛΛΩΝ ξεκίνησε με καθυστέρηση και ακολούθησε τον όμιλο από απόσταση.

-Ο ίππος ΓΟΥΙΝΝΕΡ ΜΩΥΣΗΣ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση όπου διαπιστώθηκε σπασμένο δόντι και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στην τραχεία.

Κτηνίατροι: Αρβανίτης, Αντωνίου.

6η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΣΤΟΡΜ (GR).

-Με απόφαση του Αφέτη ο ίππος ΣΠΑΡΤΗ διεγράφη διότι αρνήθηκε να εισέλθει στο μηχάνημα εκκίνησης. Από τον ίππο αφαιρέθηκε το ΟΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να

επαναχορηγηθεί το ΟΚ είναι η επανεκπαίδευση του ίππου στο μηχάνημα εκκίνησης και η θετική αξιολόγησή του

-Βγαίνοντας από το μηχάνημα εκκίνησης ο ίππος ΜΠΕΪΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ έκλινε προς την εσωτερική.

-Στο ύψος των 650μ. ο ίππος ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ κινήθηκε ελαφρά προς την εξωτερική με συνέπεια ο επερχόμενος ίππος ΦΡΗ ΓΟΥΙΛ να κινηθεί περαιτέρω προς την εξωτερική

και να δυσχεράνει την ανάπτυξη του εξωτερικά αναπτυσσόμενου ίππου ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ. Για τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) στον αναβάτη Δρόσο Δ. που

ίππευε τον ίππο ΛΟΒΑΜΠΛ ΕΛΕΝ.

-Ο ίππος ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση η οποία απέβη αρνητική. Κλήθηκε ο προπονητής του ίππου κ. Αγγελόπουλος Στ. για τη μη ικανοποιητική

επίδοση και δήλωσε ότι η γρήγορη διαδρομή που υποβλήθηκε ο ίππος σε συνδυασμό με το ότι διέτρεξε την τελική ευθεία στον πολύ βαρύ και λασπώδη στίβο δίπλα στο

κάγκελο είχε ως αποτέλεσμα ο ίππος να μην αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Οι εξηγήσεις του προπονητή κρατούνται υπό σημείωση και η αγωνιστική

συμπεριφορά του ίππου θα παρακολουθείται.

7η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ (GB).

-Ο ίππος ΣΛΕΪΝΣ ΚΑΣΤΛ ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

8η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΟ (GB).

- Ο ίππος ΣΑΜΤΕΪΣΤ ξεκίνησε με αναπήδημα και αναπτύχθηκε διστακτικά.

-Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Ανδρέου Λ. που ίππευε τον ίππο ΕΝΣΑΪΝ διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το οριακά

περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10).

9η

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:

Έγινε λήψη ούρων για έλεγχο αντι-ντόπινγκ στον ίππο: ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ (GB).

-Ο αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευε τον ίππο ΡΟΚ ΕΝ ΤΟΝΙΚ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το

επιτρεπόμενο (10). Για το λόγο αυτό του επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι ευρώ (20€).

-Μετά από αναφορά του βοηθού Ιπποδρομιάρχη καλείται ο εκπρόσωπος των στάβλων ΚΟΥΪΝΣΓΟΥΕΪ κ. Κεράτσας Β. όπως προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών την

επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.

-Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και

διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε.

-Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10