Δελτία Ελλανοδικών 12/01/20

-Ο ίππος ΟΥΡΜΠΑΝ ΣΟΟΥΛ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση, και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στη τραχεία.-Ο ίππος ΤΑΝΤΑΡΑΚ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση, και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στη τραχεία.

 

1η Ιπποδρομία

-Ο αναβάτης Ξυνός Μ. που ίππευσε τον ίππο ΝΕΪΤΣΟΥΡΟΠΑΘ δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής, έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε την ανάπτυξη του ίππου ΝΤΡΗΜ ΝΤΕΖΕΡΤ. Για τα παραπάνω, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατόν-πενήντα ευρώ (€150) στον αναβάτη Ξυνό Μ. -O αναβάτης Δρόσος Δ. που ίππευσε τον ίππο ΤΟΥΛΟΥΝΑ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου, χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10), αλλά και με μεγαλύτερη συχνότητα, χωρίς να δίνει χρόνο στον ίππο του να ανταποκριθεί. Για τα παραπάνω, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εβδομήντα ευρώ (€70) στον αναβάτη Δρόσο Δ.

2η Ιπποδρομία

-O ίππος ΚΟΜΠΡΑΪΖ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση, η οποία απέβη αρνητική. Καλείται η προπονήτρια του ίππου κα Αμίτση Αγγ. όπως προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών.

3η Ιπποδρομία

-O ίππος ΤΗ ΑΤ ΔΕ ΡΙΤΖ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε διστακτικά. -O ίππος ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση, η οποία απέβη αρνητική. Καλείται ο προπονητής του ίππου κ. Κρητικός Α. όπως προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών.

4η Ιπποδρομία

-O προπονητής κ. Κουβαράς Χρ. παρέλειψε να προσκομίσει τα χρώματα ιδιοκτησίας του ίππου ΚΑΡΣΟΝ ΣΙΤΥ, με συνέπεια ο ίππος να διαγωνισθεί με χρώματα λευκά. Για τα παραπάνω, επιβάλλεται στον ως άνω προπονητή χρηματικό πρόστιμο τριάντα ευρώ (€30).

5η Ιπποδρομία

-O ίππος ΧΟΝΕΫ ΦΡΕΝΤ ξεκίνησε με αναπήδημα. -Βγαίνοντας από το μηχάνημα της εκκίνησης, ο ίππος ΓΚΛΕΝ ΜΙΛΛΕΡ έκλινε προς την εσωτερική και ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΤΑΝΤΑΡΑΚ, και αυτός με τη σειρά του ήρθε σε επαφή με τον ίππο ΑΓΓΕΛΟΣ, που σκόνταψε. -Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Ψαραδάκη Ι. που ίππευσε τον ίππο ΧΟΝΕΫ ΦΡΕΝΤ, διότι παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου, χρησιμοποιώντας αυτό οριακά περισσότερες φορές (11) από το επιτρεπόμενο (10). -Ο ίππος ΤΑΝΤΑΡΑΚ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση, και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στη τραχεία. Κτηνίατροι: Χολάκης, Αντωνίου.

6η Ιπποδρομία

- Για τεχνικούς λόγους η εκκίνηση της ιπποδρομίας καθυστέρησε κατά 15’. - Ο ίππος ΦΕΝΙΣΑΣ ΧΟΥΚ διαγωνίσθηκε με παρωπίδες, κατόπιν αιτήματος του προπονητή του κ. Σταύρου Χρ., ο οποίος λανθασμένα δεν είχε δηλώσει παρωπίδες στον ίππο του. Οι Ελλανοδίκες έκαναν το αίτημα του προπονητή δεκτό, κατόπιν ελέγχου των προηγούμενων συμμετοχών του ίππου, όπου ο ίππος έφερε παρωπίδες. Για τα παραπάνω, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (€50) στον ανωτέρω προπονητή. - Ο ίππος ΣΑΜΤΕΪΣΤ ξεκίνησε διστακτικά. - Γίνεται αυστηρή παρατήρηση και τελευταία προειδοποίηση στο μαθητευόμενο αναβάτη Χοσσάμ Μέκυ Μ. για τα τελευταία μέτρα της διαδρομής, όπου χρησιμοποίησε το μαστίγιό του δίχως να διεκδικεί αμοιβόμενη θέση ή να απειλείται. -3η ιπποδρομία 12/1/2020: Εξετάστηκε η επίδοση του ίππου ΛΕΪΝΤΥ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝ. Προσήλθε ο προπονητής του ίππου κος. Κρητικός Α. και δήλωσε ότι ο ίππος διαγωνίσθηκε σε ισχυρότερο όμιλο και διαγωνίσθηκε ικανοποιητικά έως τα τελευταία 150μ., οπότε και ο αναβάτης του σταμάτησε να τον πιέζει καθώς δεν διεκδικούσε καλύτερη θέση στην άφιξη. Τέλος, δήλωσε πως θα τον επανεγγράψει σε όμιλο αντίστοιχο των δυνατοτήτων του. Οι εξηγήσεις του προπονητή κρατούνται υπό σημείωση.

7η Ιπποδρομία

-Για διαδικαστικούς λόγους λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ. -O αναβάτης Χριστοφής Μ. που ίππευσε τον ίππο ΑΣΙΑΝ ΣΚΑΪ παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου, χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10). Για τα παραπάνω, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (€50) στον ανωτέρω αναβάτη. -Ο ίππος ΟΥΡΜΠΑΝ ΣΟΟΥΛ παραπέμφθηκε προς κτηνιατρική εξέταση, και μετά από ενδοσκόπηση διαπιστώθηκαν βλέννες στη τραχεία. Κτηνίατροι: Χολάκης, Αντωνίου. -2η ιπποδρομία της 12/1/2020: Λόγω μη προσέλευσης της προπονήτριας του ίππου ΚΟΜΠΡΑΪΖ κας Αμίτσης Αγγ., καλείται η ανωτέρω προπονήτρια όπως προσέλθει στο γραφείο των Ελλανοδικών την επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση. -Κατόπιν δηλώσεως της κτηνιατρικής υπηρεσίας της ΦΕΕ όλοι οι ίπποι των σημερινών ιπποδρομιών έφεραν κανονικά πέταλα, ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιπποδρομία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσημο Πρόγραμμα της Φ.Ε.Ε. -Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτες των σημερινών ιπποδρομιών.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10