Αποφάσεις Ε.Ι

Από εδώ θα μπορείται πλέον να διαβάζετε και τις αποφάσεις,ανακοινώσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών.Ακόμη τις αλλαγές προπονήσεων και οτιδήποτε άλλο αφορά τις ιπποδρομίες.Φυσικά όταν θα θεωρούμε ότι πρέπει να σχολιάσουμε κάτι θετικά η αρνητικά,θα το κάνουμε διότι όλοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέτρα και σταθμά.Ας δούμε λοιπόν τις αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ   ΤΗΣ 29.1.2016 

 

Συνήλθε σήμερα 29η  Ιανουαρίου 2016 η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ’ όψιν, τις ενώπιόν της υποβληθείσες αιτήσεις και το δελτίο Ελλανοδικών της 22/1/2016, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

  1. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών δέχεται το αίτημα αναβολής χορήγησης εξηγήσεων από τον κληθέντα προπονητή Κο Λ. Σιγάλα, συνέπεια κωλύματος στο πρόσωπο του πληρεξούσιου δικηγόρου του, όπως γνωστοποιήθηκε στο με αριθμ. πρωτ. 415/29.1.2016 έγγραφο του. Κατόπιν τούτου διατηρείται η με αριθμ. πρωτ. 318/25.1.2016, απόφαση της Επιτροπής περί της αναστολής εγγραφής ίππων του. 
  2. Κάνει δεκτό το με αριθμ. πρωτ. 199/15.1.2016 αίτημα των «ΣΤΑΥΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» όπως εκπροσωπείται από την Κα Γιαννούλα Κλουκίνα του Δημητρίου, για θέματα που αφορούν την ΦΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κ.Ι. 
  3. Εξέτασε την μειωμένη επίδοση του ίππου ΚΡΙΕΤΙΒ ΤΖΙΝΙΟΥΣ(GB), προπόνησης Κου Π. Θεολόγου που διαγωνίσθηκε στην 4η ιπποδρομία της Παρασκευής 30.10.2015, σε σχέση με την προηγούμενη επίδοσή του. Η Επιτροπή αφού άκουσε τους ισχυρισμούς του ως άνω προπονητή κάνει δεκτούς αυτούς , του εφιστά όμως την προσοχή να τηρεί το εύλογο χρονικό διάστημα στις επανεγγραφές του ως άνω ίππου.

4.      Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι Ελλανοδίκες στους:

·           Προπονητή Κο Γ. Κουβαρά πρόστιμο €30 διότι παρέλειψε να προσκομίσει τα χρώματα του ιδιοκτήτη και ο ίππος ΝΤΑΤΣ ΟΛΝΤ ΜΑΣΤΕΡ(GB) στην 1η ιπποδρομία της 22/1/2016, διαγωνίσθηκε με χρώματα λευκά.

·           Αναβάτη Ν. Νικολάου αποκλεισμό ένα (1) ιπποδρομιακής ημέρας διότι με τον ίππο ΧΑΜΛΑ(GB) που διαγωνίσθηκε στην 4η ιπποδρομία της 22/1/2016, δεν τήρησε τη γραμμή του στα πρώτα μέτρα της διαδρομής και έκλινε προς την εσωτερική.

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10