Η ΙΤΜ δίπλα στους Έλληνες ιδιοκτήτες

Η Irish Thoroughbred Marketing είναι ήδη γνωστή στην Ελλάδα και στους Έλληνες ιδιοκτήτες και προπονητές από την διαρκή υποστήριξη που παρέχει σε όλους όσους αγοράζουν ίππους από την Ιρλανδία και από την σταθερή παρουσία των στελεχών της στο Μαρκόπουλο με εκπτωτικά κουπόνια και σειρά

Διαβάστε Περισσότερα

Ο ΝΕΪΣΑΝ κατέκτησε το Κύπ. Ακροπόλεως

Οκτώ συναρπαστικές ιπποδρομίες απόλαυσαν όσοι επισκέφτηκαν το MarkopouloParkτην Κυριακή 4 Αυγούστου 2019. Toθέαμα ήταν εντυπωσιακό στην τελευταία ιπποδρομιακή συγκέντρωση πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Πολλές κούρσες κρίθηκαν στα τελευταία μέτρα, προσφέροντας μοναδικές συγκινήσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

Αφαίρεση της άδειας αναβάτη Π. Κεράτσα

Η Επιτροπή Ιπποδρομιών, κατόπιν παραπομπής σε αυτήν από τους κκ. Ελλανοδίκες προς περαιτέρω κρίση της υπόθεσης σχετικά με την φερόμενη διάπραξη από τον αναβάτη Π. Κεράτσα του πειθαρχικού παραπτώματος του άρθρου 2 παράγραφος 7 του ποινολογίου του Κώδικα Ιπποδρομιών (ανεπαρκής ίππευση με

Διαβάστε Περισσότερα

«Ανακοίνωση Απόφασης Ε. Ι. της 28/7/2019»

Συνήλθε στις 28 Ιουλίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της το δελτίο Ελλανοδικών της 21/7/2019, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Κατόπιν ακροάσεως του αναβάτη Π. Δημητσάνη στις 28.07.2019, εξέτασε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1106/23.07.2019 έφεσή του, με την οποία ζητεί την μετατροπή

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ:21/07/19

Ως εκ τούτου οι Ελλανοδίκες κρίνουν την ίππευση του ως επιλήψιμη και ανεπαρκή, καθώς ο αναβάτης παραβίασε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του ποινολογίου του Κ.Ι. γεγονός που είχε ως συνέπεια την αλλοίωση του αποτελέσματος και του επιβάλλουν ποινή αποκλεισμού είκοσι (20) ιπποδρομιακών ημερών, πρόστιμο 900 ευρώ και τον παραπέμπουν στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.

Διαβάστε Περισσότερα

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter