Πρόγραμμα Ν.Α 20/11/18

Στον ιππόδρομο τού VAAL διεξάγονται οι κούρσες της Ν.Α πού περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι.Παρουσιάζουν αξιόλογο στοιχηματικό ενδιαφέρον καί αναμένονται μεγάλες αποδόσεις.Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις διαγραφές πού προέκυψαν αλλά και τις αλλαγές ανάβασης,καθώς δεν ιππεύουν S Khumalo & M Khan. 

 

ΚΩ∆. ΙΠΠΟ∆Ρ. RACE ΩΡΑ ΣΚΟΡ 3 ΣΚΟΡ 4 ΣΚΟΡ 6 BIPOT PLACE ACCUMULATOR ΣΥΝΘΕΤΟ

011 VAAL 1 12:35 011-012-013 011-012

012 VAAL 2 13:10 012-013-015 012-013-015-017-019-021 012-013

013 VAAL 3 13:45 013-015-017 013-015-017-019-021-024-026 013-015

015 VAAL 4 14:25 015-017-019 015-017-019-021-024-026 015-017

017 VAAL 5 15:00 017-019-021 017-019-021-024 017-019

019 VAAL 6 15:35 019-021-024 019-021

021 VAAL 7 16:15 021-024-026 021-024

024 VAAL 8 16:50 024-026

026 VAAL 9 17:25

011 - 12:35 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 1 -1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 BOSCASTLE 7 Ε 4 W Marwing 60 Gerald C Walker 923

2 MIGHTY STORM 8 Ε 4 * D Schwarz 60 Roy Magner 457

3 SEA DANCE 11 Ε 3 C Habib 59 Paul Peter 628

4 BRIDGE OF SPIES 9 Ε 3 P Strydom 59 Clinton Binda 823

5 THE PINK PANTHER 1 Ε 3 J Sampson 59 Tobie Spies 225

6 PEKING TYSON 18 Ε 3 J Penny 59 Tobie Spies 730

7 BASILICA SANTO 4 Ε 3 R Munger 59 Fabian Habib ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 DOGLIOTTI 6 A 3 * D R Lerena -2.5 kg 59 Candice Dawson ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

9 GIMME THE FIRE 3 Ε 3 C Zackey 59 Dorrie Sham 2

10 HIGHWAY EXPRESS 2 Ε 3 R Danielson 59 Grant Maroun ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

11 MAHOGANY BOND 12 A 3 C Herrera Gomez 59 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

12 MOUNT RAINIER 5 A 3 M V'Rensburg 59 Stephen Moffatt ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 OLD MAN TYME 13 A 3 G Lerena 59 St John Gray 592

14 PAQUIRRI 17 A 3 C Maujean 59 Brian Wiid ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

15 PHOENIX SUN 14 Ε 3 * K Matsunyane -4 kg 59 Clinton Binda ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

16 ZILLZAAL 10 A 3 * L Hewitson 59 Sean Tarry ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΡΟΤ: 13 OLD MAN TYME-9 GIMME THE FIRE-4 BRIDGE OF SPIES-3 SEA DANCE

012 - 13:10 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 2- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 PETITE AIME 3 Θ 4 * G Dadamasi 60 Brian Wiid 620

2 CANDELA 9 Θ 4 * T Matsoele 60 Grant Maroun 762

3 GIMME A VAR 15 Θ 4 * S Siphika 60 Chris Erasmus 566

4 ATOMIC KITTEN 11 Θ 4 * T Muchansa 60 Brian Wiid 479

5 GENEROSO 12 Θ 5 * F Semela 60 Romeo Francis 498

6 READYSETGLO 14 Θ 3 * H Runnalls 58 M G Azzie/A A Azzie 495

7 SHADOW QUEEN 18 Θ 3 * S Mosia 58 David Nieuwenhuizen 667

8 SPARKLING GOLD 7 Θ 3 * T Moagi 58 Michael Mahiakola 509

9 BURINDI 17 Θ 3 * V Sithetho 58 St John Gray 675

10 MERENGUE 16 Θ 3 * S Tshobosa 58 Chris Erasmus 798

11 VISERION 2 Θ 3 * M Mhlongo 58 Paul Matchett 780

12 THE LAST DOLL 1 Θ 3 * J Gwingwizha 58 St John Gray 007

13 AEGEAN 13 Θ 3 * T Ngxono 58 Romeo Francis 809

14 CASTLE GATE 4 Θ 3 * C T Ndlovu 58 Paul Peter ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

15 JUNGLE JANE 10 Θ 3 * P Mlangeni 58 Lucky Houdalakis 8

16 MOXIE 6 Θ 3 * T Mango +2 58 Gokhan Terzi 73

ΠΡΟΤ: 14 CASTLE GATE-9 BURINDI-7 SHADOW QUEEN-6 READYSETGLO

013 - 13:45 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 3 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ENTER THE DRAGON 11 Ε 4 * K Matsunyane -4 kg 60 Paul Matchett 427

2 FIRE AND RESCUE 13 A 4 R Danielson 60 Alec Laird ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

3 EUREKA EFFECT 14 Ε 3 M V'Rensburg 58 Stuart Pettigrew 232

4 ANJOM 8 A 3 * D De Gouveia 58 Mike de Kock 0

5 CARDINAL ONE 3 Ε 3 C Maujean 58 Fabian Habib ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

6 DICKENS 17 Ε 3 W Marwing 58 J A Janse van Vuuren 07

7 ELOY 4 A 3 S Brown 58 Ormond Ferraris ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 HERO FACTOR 6 A 3 M Yeni 58 Dianne Stenger 0

9 NAIZAK 10 Ε 3 R Simons 58 Mike de Kock 45

10 OWLINTHETREE 9 A 3 G Lerena 58 Geoff Woodruff 33

11 PETER'S CASTLE 2 Ε 3 J Greyling 58 Tobie Spies ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

12 PORTOBELLO ROAD 5 Ε 3 H v'd Hoven 58 Clinton Binda ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

13 PRINCE OF BYWORD 16 Ε 3 C Storey 58 Tobie Spies ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 RUSSIAN PRINCE         ΔΙΕΓΡΑΦΗ

15 THE RIGHT STUFF 1 Ε 3 C Habib 58 J A Janse van Vuuren 0

16 VONTREO 7 Ε 3 * L Hewitson 58 Sean Tarry 2

17 AWAKENING 15 Ε 3 C Zackey 58 Lucky Houdalakis 289

ΠΡΟΤ: 3 EUREKA EFFECT-16 VONTREO-10 OWLINTHETREE-9 NAIZAK

015 - 14:25 -: 5.700 €

VAAL Επίπεδη Race 4- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CIVIL DISOBEDIENCE 12 Ε 4 R Danielson 60 Candice Dawson 293

2 AGAINST THE GRAIN 15 A 3 * L Hewitson 58 Sean Tarry 442

3 CHIPOFFTHEOLDBLOK            ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 PAUSED 17 A 3 G Lerena 58 St John Gray 034

5 ELUSIVE THUNDER 1 Ε 3 P Strydom 58 Paul Matchett 540

6 FELIX FANDANGO 10 Ε 3 M V'Rensburg 58 Stanley Ferreira 8

7 LASAIR 3 A 3 R Simons 58 Mike de Kock ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

8 LIFE'S A GAMBLE     ΔΙΕΓΡΑΦΗ

9 MARCH TO GLORY 11 Ε 3 S Brown 58 Ormond Ferraris 08

10 MY KING 2 A 3 * D De Gouveia 58 M G Azzie/A A Azzie 6

11 PITCH PINE 4 Ε 3 * K Matsunyane -4 kg 58 Clinton Binda ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

12 SENOR'S GUEST 9 Ε 3 C Storey 58 Alec Laird 08

13 STARBAR 5 Ε 3 R Munger 58 Craig Mayhew ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

14 SUMMER HOUSE 6 Ε 3 C Zackey 58 Tobie Spies 48

15 TAMEMETIGER 13 A 3 * D Schwarz 58 Heinrich van der Westhuizen 00

16 MY SECRET 18 Θ 3 C Habib 55 Grant Maroun 00

17 PIECES OF GOLD 8 Ε 3 J Greyling 58 Tobie Spies 076

18 BLESSINGTON 7 Ε 3 W Marwing 58 J A Janse van Vuuren 680

ΠΡΟΤ: 7 LASAIR-2 AGAINST THE GRAIN-1 CIVIL DISOBEDIENCE-13 STARBAR

017 - 15:00 -: 6.500 €

VAAL Επίπεδη Race 5- 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 AURELIA COTTA 16 Θ 4 * L Hewitson 60 Sean Tarry 734

2 SAMMI MOOSA 15 Θ 5 C Herrera Gomez 60 St John Gray 343

3 WITCH OF THE WEST     ΔΙΕΓΡΑΦΗ

4 DAGMAR 12 Θ 3 R Simons 58 Mike de Kock 514

5 TAMARINA 10 Θ 4 R Danielson 57 Alec Laird 15

6 JENNY MCGEE 5 Θ 4 * D De Gouveia 57 Johan van Eck 931

7 LADY LIVIA 11 Θ 4 * K Matsunyane -4 kg 55.5 Dianne Stenger 000

8 CRIMSON ROYALE 18 Θ 3 C Maujean 55 Sean Tarry 249

9 ROCK A ROLL DANCER 9 Θ 3 M V'Rensburg 55 Stuart Pettigrew 221

10 IRISH WONDER GIRL 6 Θ 3 * D Schwarz 55 Chesney van Zyl 521

11 PINK 4 Θ 3 C Zackey 55 Lucky Houdalakis 521

12 PRETTY JOLLY 17 Θ 3 S Brown +0.5 kg 55 Tobie Spies 831

13 WALNUT DASH 3 Θ 3 J Penny 54.5 Tyrone Zackey 616

14 PRACTICAL CAT 14 Θ 3 J Greyling 54.5 Tobie Spies 510

15 WRAP IT UP 1 Θ 4 M Yeni 54.5 St John Gray 567

16 TROPICAL WONDER 2 Θ 5 C Habib 54 Romeo Francis 000

17 I LIKE IT 8 Θ 3 R Munger 55 Stephen Moffatt 230

ΠΡΟΤ: 4 DAGMAR-9 ROCK A ROLL DANCER-17 I LIKE IT-5 TAMARINA

019 - 15:35 -: 7.800 €

VAAL Επίπεδη Race 6 - 1400m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 ROCKY VALLEY 4 Ε 5 C Zackey 60.5 Candice Dawson 850

2 INFAMOUS FOX     ΔΙΕΓΡΑΦΗ

3 DOOSRA 11 Ε 5 G Lerena 59 J A Janse van Vuuren 433

4 EMILY JAY 6 Θ 5 M Yeni 58.5 Brian Wiid 196

5 TANDAVA               ΔΙΕΓΡΑΦΗ

6 LIFE IS GOOD 5 Ε 5 J Sampson 57.5 Roy Magner 210

7 MUJALLAD 10 Ε 4 R Simons 56 Mike de Kock 708

8 TALKTOTHESTARS 8 Ε 7 C Maujean 56 Coenie de Beer 800

9 CATKIN 2 Ε 7 * L Hewitson 55.5 Joey Ramsden 303

10 FINCHATTON 9 Ε 7 J Penny 55.5 Gokhan Terzi 800

11 KINGS ARCHER 7 H 7 P Strydom 55 Stuart Pettigrew 959

ΠΡΟΤ: 3 DOOSRA-9 CATKIN-6 LIFE IS GOOD-1 ROCKY VALLEY

021 -16:15 -: 6.300 €

VAAL Επίπεδη Race 7 - 1600m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 CLASSIFY 5 Ε 7 C Zackey 60 Dorrie Sham 164

2 DAFFIQ 3 Ε 5 R Munger 60 Gokhan Terzi 643

3 JUBILEE LINE 2 Ε 6 * D R Lerena -2.5 kg 58 Fabian Habib 560

4 NORDIC REBEL 6 Ε 5 P Strydom 58 Erico Verdonese 137

5 LONE SURVIVOR 7 Ε 4 G Lerena 56 Scott Kenny 114

6 MARMOOK 9 Ε 4 R Simons 56 Mike de Kock 008

7 NEPHRITE 1 Ε 6 K Zechner 56 Lucky Houdalakis 809

8 ASPRI ASTRAPI 8 Ε 5 * D De Gouveia 54 Mike de Kock 590

9 BLUE DIAMOND ROAD 4 Ε 6 M Yeni 54 Alec Laird 795

10 VISIGOTH 10 Ε 4 C Maujean 54 Sean Tarry 722

11 WHAT A STORY 11 Ε 4 * N Klink -4 kg 52 Stanley Ferreira 718

ΠΡΟΤ: 5 LONE SURVIVOR-4 NORDIC REBEL-3 JUBILEE LINE-10 VISIGOTH

024 - 16:50 -: 5.650 €

VAAL Επίπεδη Race 8 - 1200m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 LAST GIRL STANDING 15 Θ 6 * L Hewitson 60.5 St John Gray 529

2 ALL OF ME 14 Θ 3 C Zackey 60 Tobie Spies 150

3 PARENTAL CONTROL 13 Θ 3 P Strydom 60 Stuart Pettigrew 221

4 MADEMOISELLE 8 Θ 4 R Danielson 59.5 J A Janse van Vuuren 121

5 BULLSADE 18 Θ 4 * D Schwarz 59 Roy Magner 117

6 NAWAASI 3 Θ 4 M Yeni 59 Chris Jonker 917

7 SWELL TIME 12 Θ 4 C Maujean 59 Barend Botes 800

8 CHE BELLA 5 Θ 3 C Herrera Gomez 58.5 Paul Peter 139

9 ULLA 10 Θ 3 M V'Rensburg 58 Stuart Pettigrew 414

10 MELINDA'S GARDEN 1 Θ 4 J Penny 57.5 Tobie Spies 590

11 NICKY NOO 6 Θ 4 H v'd Hoven 57.5 Clinton Binda 217

12 ROCK PIGEON 17 Θ 4 * N Klink -4 kg 57.5 M G Azzie/A A Azzie 511

13 TRICIA 16 Θ 4 * K Matsunyane -4 kg 57 Tyrone Zackey 312

14 I AIN'T TRIPPIN 4 Θ 4 G Lerena 56.5 Candice Dawson 681

15 ENSEMBLE 7 Θ 4 * D R Lerena -2.5 kg 55.5 Candice Dawson 235

16 GOODNESS ME 11 Θ 5 R Simons 55.5 Barend Botes 850

ΠΡΟΤ: 3 PARENTAL CONTROL-4 MADEMOISELLE-9 ULLA-14 I AIN'T TRIPPIN

026 - 17:25 -: 4.550 €

VAAL Επίπεδη Race 9-1000m

N° ΙΠΠΟΣ ST ΦΥΛΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Kg ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΜΑ

1 QUEEN OF WAR 13 Θ 4 C Zackey 60.5 Grant Maroun 657

2 CERTIFIABLE 6 A 4 G Lerena 59.5 St John Gray 953

3 WESTERN SHAMROCK 2 Θ 4 C Storey 59.5 Gokhan Terzi 850

4 MOON WARRIOR 5 Ε 3 K Zechner 59 Dorrie Sham 787

5 ROMAN EVENING 9 Ε 5 * D R Lerena -2.5 kg 58.5 Leon Erasmus (Jnr) 348

6 SUPANOVA 12 Ε 7 C Habib 58.5 Stuart Pettigrew 020

7 NITRO CHARGE 16 Ε 5 * D De Gouveia 58 Chris Erasmus 830

8 ALEX THE GREAT 14 Ε 4 R Simons 57 Roy Magner 268

9 HE'S GREAT              ΔΙΕΓΡΑΦΗ

10 MOGGIE BROWN 3 Θ 4 R Munger 56.5 Gerald C Walker 001

11 DEAGO DELUXE 1 Ε 4 * K Matsunyane -4 kg 55.5 Clinton Binda 348

12 SEVENTH SON 7 Ε 4 P Strydom 55.5 Clinton Binda 652

13 WELLSPRING 4 Ε 5 H v'd Hoven 55.5 Clinton Binda 907

14 AFRICAN MAGIC 18 Ε 4 J Penny 55 Grant Maroun 190

15 EFFORTLESS 11 Θ 4 * D Schwarz 54.5 Gary Alexander 234

16 SINGASWEWIN 8 Ε 5 M Yeni 52.5 Grant Maroun 750

17 VIVA ESPANA 10 Θ 4 * N Klink (-4.0kg) 52 Grant Maroun 077

ΠΡΟΤ: 2 CERTIFIABLE-1 QUEEN OF WAR-10 MOGGIE BROWN-12 SEVENTH SON

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter

tipobet bets10