2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε. Ι.18/12/2018

Συνήλθε στις 14 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Ιπποδρομιών και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τo δελτίo Ελλανοδικών της 7/12/2018, εξέτασε τα υφιστάμενα θέματα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

  1. Η Επιτροπή κάλεσε τον Αφέτη , μετά την 3η κατά σειρά σε ένα πεντάμηνο (6/7/18 , 5/10/18 και 7/12/18) αφαίρεση του " έχειν καλώς " από τον ίππο  ΚΡΥΣΤΑΛ ΣΤΑΝΖΑ(IRE) και συνέχεια της από 12/10/18 απόφασή της,  προκειμένου  να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος έντονης νευρικότητας που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος ίππος κατά την την διάρκεια της παραμονής του μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης την ώρα των εκκινήσεων . Ο Αφέτης  ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ο ίππος κατά την διάρκεια των πρωϊνών προπονήσεων στην αφετηρία , είτε κατά μόνας είτε με την παρουσία και άλλου ίππου , δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα ,  και ότι αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίον του επαναχορηγήθηκε το " έχειν καλώς " τις δύο προηγούμενες φορές . Μετά από πρόταση του Αφέτη εγκρίθηκε  από την Επιτροπή για τις τρεις συνεχόμενες φορές μετά την επαναχορήση του " έχειν καλώς " ο ίππος να εξαιρείται της κληρώσεως των σταρτς και να τοποθετείται στο άκρο αριστερό του μηχανήματος εκκίνησης (άρθρο 31 παρ. ζ του Κώδικα Ιπποδρομιών) . Εφόσον ο ίππος αποβάλει την δυστροπία που παρουσιάζει,  με νεότερη απόφαση της Επιτροπής , θα επιστρέψει στην κλήρωση για τα σταρτς , διαφορετικά θα συνεχίσει να τοποθετείται στην εξωτερική θέση του μηχανήματος . 
  2. Μετά την μεταβολή των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας " ΕΛΕΝΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΟΕ " , την κατάργηση του διακριτικού τίτλου αυτής " ΚΑΛΟΝΗ ΟΕ " και την αλλαγή της επωνυμίας της σε " ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "εγκρίνει την συμμετοχή των ίππων της στις ελληνικές ιπποδρομίες και ως εκπρόσωπος της ορίζεται ο διαχειριστής αυτής κoς Χρήστος Θεοδωράκης .
  3. Εξέτασε το με αριθμ. πρωτ. 2719/12-12-2018 ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Εγγραφών και Καταχωρήσεων της ΦΕΕ σχετικά με τις μηνιαίες δηλώσεις δύναμης ίππων και ιπποκόμων που υπέβαλαν οι προπονητές για τον μήνα Δεκέμβριο 2018. Στους προπονητές κκ Ν.Δέρβη και Παν. Τζαβέλλα  επιβάλει πρόστιμο 30 ευρώ στον καθένα και στο προπονητή Αλ. Καραμάνογλου 60 ευρώ (υπότροπος) διότι δεν κατέβαλαν ως όφειλαν την μηνιαία δήλωση για τον μήνα Δεκέμβριο  2018.
  4. Εξέτασε τους προπονητές Χρήστο Κουβαρά , Χρήστο Θεοδωράκη καθώς και τον σταυλίτη Πολύτιμο Θεοδωράκη, σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 2305/31.10.2018, 2306/31.10.2018 και 2313/31.10.2018 αντιστοίχως κλήσεων που τους κοινοποιήθηκαν, με ερώτημα προς απολογία την καθυστέρηση προσέλευσης των ίππων ευθύνης τους στις έκτακτες δειγματοληψίες οι οποίες έλαβαν χώρα την 24/10/2018. Ο προπονητής κος Χρ. Θεοδωράκης και με έγγραφο υπόμνημα και με αυτοπρόσωπη προσέλευση και ο προπονητής κος Χρήστος Κουβαράς με αυτοπρόσωπη προσέλευση έδωσαν τις εξηγήσεις , επικαλούμενοι ειδικό φόρτο την συγκεκριμένη ημέρα , λόγω συγκεκριμένης συγκυρίας ημέρας (έλλειψη δυναμικού λόγω απρόοπτης ασθένησης σταυλίτη για τον προπονητή κο Κουβαρά, επιστροφή ίππου από ταξίδι και ταυτόχρονη απουσία του προπονητή για την περίπτωση του κου Θεοδωράκη). Αμφότεροι οι υπεύθυνοι προπονητές επιβεβαίωσαν ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ούτε σκέψη καθυστέρησης ή αποφυγής του ελέγχου , δεσμευόμενοι ότι στο μέλλον θα ενεργούν ως απαιτείται και προβλέπεται, αποδίδοντας την καθυστερημένη προσέλευση κάποιων εκ των ίππων τους σε αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης για την οποία καμία πρόθεση δεν υπήρχε. Τα δεδομένα και περιγραφές εκ του προπονητή κου Χρ. Θεοδωράκη επιβεβαίωσε και ο σταυλίτης Πολύτιμος Θεοδωράκης, ως παρών την ημέρα εκείνη στον ιππόδρομο. Ερωτήθηκε ειδικώς εάν υπήρξε τηλεφωνική εντολή για καθυστέρηση της προσέλευσης στην δειγματοληψία και απάντησε ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια εντολή αλλά η ακριβώς αντίθετη και ότι προσπάθησε άμεσα να συμμορφωθεί, με  αποδεδειγμένη τελικώς καθυστέρηση.

Άπαντες οι προσελθόντες δεσμεύτηκαν στην τήρηση των όρων δειγματοληψίας και ελέγχου ντόπινγκ, επαναλαμβάνοντας την πεποίθηση τους στην διαδικασία αυτής, ως εκάστοτε η ΦΕΕ δια του  Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων προβλέπει και εφαρμόζει, δηλώνοντας μάλιστα ότι ο έλεγχος ντόπινγκ είναι η πρωταρχική διασφάλιση της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Μετά ταύτα , η Επιτροπή, συνεκτιμώντας το ότι ήταν η πρώτη φορά σε σειρά ετών που δημιουργήθηκε τέτοιας φύσης ζήτημα,  κρίνει ότι οι κληθέντες προπονητές έδωσαν επαρκείς και ικανοποιητικές εξηγήσεις και θεωρεί το θέμα λήξαν, διατηρώντας τις σημαντικές ρητές δηλώσεις των προπονητών ότι κάθε έλεγχος  είναι και απαραίτητος και επιθυμητός.

  1. Εγκρίνει τις κατωτέρω κυρώσεις που επέβαλαν οι κκ Ελλανοδίκες στους:

-Αναβάτη Γ. Μερσινιά πρόστιμο €80 διότι με τον ίππο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ στην 1η ιπποδρομία της 7/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (14) από το επιτρεπόμενο (10).

-Αναβάτη Ν. Μιχαηλίδη πρόστιμο €50 διότι με το ίππο ΠΑΜΠΛΟ στην 1η ιπποδρομία της 7/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (13) από το επιτρεπόμενο (10).

-Αναβάτη Μ. Ξυνό πρόστιμο €100 διότι με τον ίππο ΦΑΡΜΑΣΙΟΥΤΙΚΑΛ(IRE) στην 6η ιπποδρομία της 7/12/2018 έγινε υπαίτιος ενστάσεως, η οποία δεν έγινε δεκτή.

-Αναβάτη Κ. Μαστοράκη πρόστιμο €100 διότι με τον ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΑΤΟ(ΙRE) που διαγωνίσθηκε στην 7η

ιπποδρομία της 7/12/2018 στα τελευταία μέτρα της διαδρομής δεν τήρησε τη γραμμή του, έκλινε προς την εσωτερική και δυσχέρανε τον εσωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΜΙΣ ΟΦ ΑΚΣΙΟΝ.

-Αναβάτη Π. Δημητσάνη πρόστιμο €100 διότι στο ύψος των 100μ. με τον ίππο ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ(GB) στην 7η ιπποδρομία της 7/12/2018 παρά τη χρήση αριστερού μαστιγίου συνέχισε να κινείται σταδιακά προς την εξωτερική και δυσχέρανε τον εξωτερικά του αναπτυσσόμενο ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΑΤΟ(ΙRE).

-Αναβάτη Κ. Μαστοράκη αποκλεισμό δύο (2) ιπποδρομιακών ημερών διότι με τον ίππο ΣΑΣΣΟΦΕΡΑΤΟ(IRE) στα τελευταία μέτρα της διαδρομής της 7ης ιπποδρομίας της 7/12/2018, χαλάρωσε τις προσπάθειές του με αποτέλεσμα να χάσει την 3η αμειβόμενη θέση.

-Αναβάτη Δ. Δρόσο πρόστιμο €20 διότι με τον ίππο ΟΡΚ στην 7η ιπποδρομία της 7/12/2018 παραβίασε τον κανονισμό περί χρήσης μαστιγίου χρησιμοποιώντας το περισσότερες φορές (12) από το επιτρεπόμενο (10).

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποιήσεώς τους/παραλαβής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Ως κοινοποίηση νοείται σε κάθε περίπτωση και η ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως μετά την οποία εκκινεί η ως άνω προθεσμία.

   

                                                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

                                             Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΜΑΛΤΕΖΟΣ – Ι.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Join the Newsletter

Sign up for the newsletter